ปลูกไว้ในบ้าน ต้นไม้ 15 ชนิด ช่วยดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน

ความเป็น มงคลและสิ่งที่ช่วยเสริมท รั พ ย์ คนโบราณมักมีความเชื่อเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปพบกับ ปลูกไว้ในบ้าน ต้นไม้ 15 ชนิด ช่วยดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน ไปดูกันว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านแล้วดี ปลูกแล้วช่วยดึงดูท รั พ ย์เข้ามามากมาย

1 ต้นบานไม่รู้โรย

เขาว่ากันว่าบ้านไหนมีคู่รักต้องปลูกต้นบานไม่รู้โรยไว้ในบ้านด้วย เพราะชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อมงคล หมายความถึง ความยั่งยืน ความอ ดทน และไม่ย่อท้อ หากเปรียบกับความรักก็เหมือนความรักที่ยั่งยืน ช่วยให้คู่รักมีความผูกพันมั่นคงต่อกันไปนาน ๆ ปราศจากความโรยรา หรือผันแปรตลอ ดไปนั่นเอง ฟังแล้วน่าปลูกไว้จริง ๆ

2 ต้น มะยม

ฟังแค่ชื่อ ‘มะยม’ ก็พอเดาได้ใช่ไหมล่ะว่า ทำไมคนถึงนิยมปลูกต้น มะยมไว้ที่บ้านกัน ก็เพราะเขาเชื่อกันว่า การปลูกต้น มะยมจะทำให้คนนิยมชมชอบ รักใคร่ มีชื่อเสียง ไม่มีคนคิดร้ า ย หรือเป็นศัตรูนั่นเอง ส่วนอีกความเชื่อหนึ่งก็บอ กว่า หากปลูกต้น มะยมไว้ทางทิศตะวันตก จะช่วยป้องกันภูตผีปีศาจได้

3 ต้น มะม่วง

นอ กจากจะให้ร่มเงา และผลแสนอร่อยแล้ว มะม่วงยังเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อมาตั้งแต่พุทธกาลว่า หากปลูกต้น มะม่วงไว้ทางทิศใต้ของบ้านแล้ว จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านร่ำร ว ยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่น มารังแก รังควาน หรือใส่ความได้ด้วย

4 ต้นขนุน

อีกหนึ่งต้นไม้ชื่อมงคลที่คนนิยมปลูกเช่นกัน เพราะต ามความเชื่อของคนโบราณ บอ กกันว่า การปลูกต้นขนุนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือ คอยให้ความช่วยเหลือ

มีคนสรรเสริญ สามารถป้องกันอันตรายและคนใส่ร้ า ยป้ายสีได้ ซึ่งหากบ้านไหนคิดจะปลูกต้นขนุนแล้วล่ะก็ ควรเลือ กปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะดีที่สุด โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนลงมือปลูกในวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี

5 ต้น มะขาม

หากบ้านไหนต้องการให้ผู้อื่นเกรงขาม ต ามความเชื่อเขาแนะนำให้ปลูกต้น มะขามไว้ทางทิศตะวันตก เพราะเชื่อกันว่า ต้น มะขามจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเกรงขามต่อผู้อื่น และทำให้คนชื่นชอบ นอ กจากนี้ ยังช่วยป้องกันคดีความ ภูตผีปีศาจ และผีซ้ำด้ำพลอย

6 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

ต้นไม้ประจำช าติไทยที่ออ กดอ กสีเหลืองทองสวยอร่ามนี้ คนไทยสมัยโบราณเชื่อกันว่า หากนำมาปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน จะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ

นอ กจากนี้ จะช่วยให้คนในบ้านมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ด้วย เพราะต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำช าติไทย ส่วนใบของราชพฤกษ์ก็มักถูกนำไปใช้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ คนจึงเชื่อว่า ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียว

7 ต้นกล้วย

ต้นไม้ที่ปลูกง่ายอย่ างต้นกล้วยนี้ ก็เป็นต้นไม้ที่คนไทยสมัยก่อนนิยมปลูกไว้ในบ้านกัน มาก เพราะนอ กจากจะสามารถนำส่วนต่าง ๆ ของต้นกล้วย ทั้งหัวปลี ลำต้น ผล ใบ ฯลฯ

มาทำประโยชน์ได้มากมายแล้ว เขายังมีความเชื่อด้วยว่า การปลูกต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้านจะช่วยให้การทำงานราบรื่น คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้าปากนั่นไง

8 ต้นไผ่

ต ามตำราฮวงจุ้ยของจีนบอ กไว้ว่า ต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่าเหนือธssมช าติ หากปลูกไว้ในบ้านจะเสริมมงคลให้ผู้อยู่อาศัย ทำให้เป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีสติปัญญา เอื้ออารี และกตัญญูรู้คุณ ซึ่งก็ไม่ต่างจากคนไทยที่เชื่อกันว่า หากปลูกต้นไผ่ไว้ในบริเวณบ้าน จะทำให้สมาชิกในบ้านตั้งใจทำงาน

ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ไม่คด โ ก งเอารัดเอาเปรียบใคร นั่นก็เป็นเพราะลักษณะของต้นไผ่ที่มีลำต้นเหยียดตรง แข็งแรง สามารถต้านทานแรงลมพายุได้นั่นเอง หากจะปลูกต้นไผ่

ควรปลูกไว้ริมรั้วของบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอ กงาม และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดย ามเช้า นอ กจากนี้ ยังควรปลูกต้นไผ่ในวันเสาร์จึงจะเป็น มงคล

9 ต้นวาสนา หรือ วาสนาอธิษฐาน

เห็นหล า ย ๆ บ้านนิยมปลูกต้นวาสนากัน เพราะชื่อเป็น มงคล จึงทำให้คนเชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นวาสนาจะทำให้มีความสุข ความสมหวังในชีวิต และเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภด้วย และการเสี่ยงทายด้วย โดยหล า ยคนเชื่อกันว่า หากต้นวาสนาบ้านไหนออ กดอ กสวยงาม จะทำให้มีโชคลาภ

ปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดังใจมุ่งหมาย แล้วถ้าคิดจะปลูกต้นวาสนาล่ะก็ ต ามตำราเขาแนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ และเนื่องจากต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทางใบ จึงควรปลูกในวันอังคาร โดยให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกจะดีที่สุด เพราะชื่อวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เหมาะกับสุภาพสตรี

10 ต้นแก้ว

ไม้ยืนต้นขนาดไม่ใหญ่ที่มีดอ กสีขาวส่ งกลิ่นหอมรัญจวนใจนี้ คนไทยนิยมปลูกไว้ริมรั้วบ้าน หรือปลูกลงในกระถางเพื่อประดัບภายนอ กอาคารก็ได้ โดยคำว่า ‘แก้ว’ หมายถึงสิ่งของมีค่าที่คนนับถือบูช า เปรียบได้กับของมีค่าสูงดั่งดวงแก้ว ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่า

หากปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้าน จะทำให้สมาชิกในบ้านเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้ว มีความเบิกบานใจ และมีคนรักดั่งแก้วต าดวงใจนั่นเอง เพื่อความเป็นสิริมงคล โบราณแนะนำให้ปลูกต้นแก้วไว้ทางทิศตะวันออ ก และให้ปลูกในวันพุธ ต ามความเชื่อที่ว่า การปลูกไม้ที่เอาประโยชน์ทางดอ กควรปลูกในวันพุธแล้วจะเป็น มงคล

11 ต้นเข็ม

ทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่า ดอ กเข็ม ที่ใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู เป็นสัญลักษณ์แทนความฉลาดหลักแหลมเปรียบกับเข็มที่แหลมคม การปลูกต้นเข็มไว้ในบ้านที่คนโบราณเขาก็เชื่อว่า จะทำให้สมาชิกในบ้านมีความฉลาดหลักแหลมเหมือนกับดอ กเข็ม

และยังช่วยให้มีปฏิภาณไหวพริบเอาตัวรอ ดได้ด้วย หรือหากบ้านใดมีเด็ηที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ดอ กเข็มก็กระตุ้นให้เด็η ๆ สนใจใฝ่หาความรู้มาเติมเต็มให้ตัวเองอยู่เสมอ หากต้องการจะปลูกต้นเข็ม

โบราณแนะนำให้หาคนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้ลงมือปลูก โดยเลือ กปลูกทางทิศตะวันออ ก และปลูกในวันพุธ จะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่คนในบ้าน

12 ต้นกระดังงา

หากต้องการให้วงศ์ตระกูลมีชื่อเสียงโด่งดัง ต้นกระดังงา ก็คือต้นไม้มงคลต ามความเชื่อของคนโบราณที่ปรารถนาให้ลูกหลานมีชื่อเสียงก้องกังวานไปไกล มีลาภยศสรรเสริญ มีเงินทอง ผู้คนทั่วไปนับหน้าถือต า เพราะชื่อ ‘กระดังงา’ เป็นชื่อที่มีความหมายที่ดี

และคนก็เชื่อกันว่า เสียงที่ดังนั้นไพเราะเพราะพริ้งดังก้องไปถึงสรวงสวรรค์เลยล่ะ นอ กจากเรื่องชื่อเสียงโด่งดังแล้ว คนไทยยังเชื่อกันว่า กระดังงาเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้สมาชิกในบ้านให้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

และมีชีวิตที่หอมหวลเหมือนกับกลิ่นหอมของดอ กกระดังงา บ้านไหนที่คิดจะปลูกกระดังงาควรปลูกในวันพุธ ไว้ทางทิศตะวันออ กของตัวบ้าน เพื่อให้แสงอาทิตย์สาดส่อง จะช่วยให้ชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวบ้าน และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้าน

13 ต้นโป๊ยเซียน

ต้นไม้แห่งโชคลาภที่คนไทยนิยมปลูกกัน มากอีกชนิด เพราะเชื่อว่าจะทำลาภผลมาให้ และจะทำให้ครอบครัวสงบสุข ขณะเดียวกัน บางคนยังเชื่อว่า โป๊ยเซียน เป็นต้นไม้เสี่ยงทาย หากบ้านไหนปลูกต้นโป๊ยเซียนออ กดอ กได้ 8 ดอ ก ก็จะมีโชคลาภ เงินทอง ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

เพราะโป๊ยเซียนเป็นตัวแทนของเทพเจ้า 8 องค์ ที่จะนำความเจริญรุ่งเรือง และช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของ ทั้งนี้ ต ามเคล็ดปฏิบัติการปลูกต้นโป๊ยเซียน ควรจะให้ผู้ที่มีอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาลงมือปลูกให้

ทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศมงคลของต้นโป๊ยเซียน จะยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้ผู้อยู่อาศัย และควรปลูกในวันพุธ เพื่อให้ดอ กที่ออ กงดงามต ามความเชื่อคนโบราณนั่นเอง ที่สำคัญควรเลือ กดอ กสีเหลือง หรือสีส้ม จะเป็น มงคลที่สุด

14 ต้นโกสน

ไม้พุ่มหลากสีชนิดนี้ นิยมเป็นปลูกกัน มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะภายในพระราชวัง และวัด เพื่อหวังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข หากนำมาปลูกในบ้าน ก็จะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุข ปราศจากความขัดแย้งใด ๆ นั่นเพราะคนสมัยก่อนเชื่อกันว่า คำว่า ‘โกสน’

มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า ‘กุศล’ ซึ่งหมายถึงการสร้างบุญ สร้างสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลนั่นเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล คนโบราณก็ยังแนะนำให้ปลูกต้นโกสนในวันอังคาร และปลูกไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้านเพื่อรับแสงแดดย ามเช้า จะทำให้เห็นสีสันของใบที่สวยสด ดึงดูดสายต าของผู้ที่พบเห็น

15 ต้นโมก

มีความเชื่อบอ กต่อ ๆ กัน มาว่า การปลูกต้นโมก หรือ โมกข ที่หมายถึงผู้ที่หลุดพ้นด้วยทุ ก ข์ทั้งปวง จะนำเอาความสุขกายสบายใจ ความปลอ ดภั ย

มาให้สมาชิกในบ้าน เพราะดอ กโมกมีสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ส่ งกลิ่นหอมทั้งวัน บางคนอาจจะเรียกต้นโมกว่า พุดพิชญา หรือ พุทธรั ก ษ า

เพราะเชื่อว่าจะต้นโมกสามารถปกป้องคุ้มครองสิ่งชั่ วร้ า ยให้สมาชิกในบ้านได้ เคล็ดลับสำหรับการปลูกต้นโมกก็คือ ให้ปลูกในวันเสาร์ เพราะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเอาคุณต ามความเชื่อของคนโบราณ จะช่วยให้ต้นโมกเจริญงอ กงามได้ดี และปกป้องคุ้มครองคนในบ้านได้ ซึ่งทิศที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกต้นโมกก็คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

และนี่ก็เป็นตัวอย่ างต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน 15 ชนิด ที่คนโบราณเชื่อกันว่า จะช่วยเสริมพลังด้านต่าง ๆ ให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน แต่อย่ างไรก็ต าม นี่ก็เป็นເพียงแค่ความเชื่อที่บอ กเล่า

และรับรู้สืบทอ ดต่อกัน มาເท่านั้นนะคะ เพราะจริง ๆ แล้ว หากปรารถนาจะให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในบ้านที่จะช่วยกันสร้างสิ่งดี ๆ ที่เป็น มงคลให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ

ที่มา