ปิดทองพระถูกตำแหน่ง ชีวิตดี การงานราบรื่น ค้ า ข า ยร่ำร ว ย

หากท่านคืออีก หนึ่งคนที่เป็นสายบุญ และเป็นชาวพุทธ วันนี้เราจะมาเเนะนำ 8 ตำเเหน่งปิดทองพระ ที่อย ากให้ปิดทอง ซึ่งจะเป็นจุดที่เสริมความเป็นสิริมงคลเเก่ชีวิต ทำให้การงานดี การเ งิ นดี การเรียนดี แล้วทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา ทำอะไรก็ราบรื่นไปหมดไม่มีอุปสรรคขัดขวาง มีตำแหน่งไหนบ้าง

1 ปิดทองตำแหน่งพระอุทร

เป็นส่วนของ ท้องพระพุทธรูป ซึ่งปิดทองตรงส่วนนี้เอง ที่จะให้อานิสงส์ มีความร่ำร ว ยเ งิ นทอง หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ข า ดมือ ทำมาค้ า ข า ยอะไร ก็มีกำไรงามมีท รั พ ย์สินเ งิ นทอง มากมายมีกิน มีใช้กัน ได้แบบไม่รู้หมด ใครที่อ ย า กจะร่ำร ว ยเ งิ นทองให้ปิดทอง ตำแหน่งหน้าท้องได้เลย

2 ปิดทองตำแหน่งพระอุระ

เป็นตำแหน่งหน้าอ กหากปิดทองในส่วนนี้จะได้อานิสงส์ทำให้เป็นคน มีออร่า มีราศีดี ทำให้เป็นคนที่มุ่งมั่นในความดี อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักที่ชื่นชมของทุกคน มีเ ส น่ ห์โดดเด่น เป็นที่หมายต าของหล า ยๆ คนเลยทีเดียวจะเรียกว่าเนื้อหอมก็คงได้ ใครอ ย า กจะเพิ่มเ ส น่ ห์ให้ตัวเองให้ปิดทองตรงพระอุระเลย

3 ปิดทองตำแหน่งพระหัตถ์

เป็นตรงบริเวณ มือของพระพุทธรูป ในส่วนนี้หากปิดทองลงไป จะได้อานิสงส์ให้ เป็นคนที่น่าชื่นชม น่ายกย่องเอาเป็นแบบอ ย่ า ง สำหรับใครที่มีลูกน้องอ ย า กให้ลูกน้องเชื่อ ฟังยำเกรงนั้น การเสริมบารมีโดย การปิดทองในส่วนของพระหัตถ์ จะช่วยเสริมด้วยนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้

4 ปิดทองตำแหน่งพระเศียร

ก็คือตำแหน่ง ศีรษะนั่นเองสำหรับตำแหน่ง นี้มีความเชื่อว่า จะทำให้มีความฉลาด หลักแหลม มีสติปัญญาดี ความจำดี เหมาะกับคนที่ กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบ หรือเตรียมข้ อมูลสำหรับ

การทำเลื่อนขั้น และใครก็ต ามที่ต้องการใช้สติปัญญา การปิดทองตรงพระเศียรพระ จะช่วยในเรื่องนี้ได้ และยังจะได้อานิสงส์ทำให้การงาน ก้าวหน้าเป็นดั่งหวัง จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ตั้งเป้าอะไรไว้ก็มัก จะสำเร็จได้ง่ายๆ

5 ปิดทองตำแหน่งพระพักตร์

เป็นใบหน้าของ พระพุทธรูปนั่นเอง สำหรับจุดนี้จะให้อานิสงส์ที่ดี มีความรุ่งเรืองในชีวิต การงาน ครอบครัวมีความสุข งานก้าวหน้าอ ย่ า งน่าพอใจ เป็นคนที่มีความ โดดเด่นและจะมีความสุข ในการใช้ชีวิต ใครอยู่ใกล้ก็จะ เป็นคนเก่งมีเรื่องน่ายินดีเข้ามา ให้เเก่ห มู่คณะเสมอ

6 ปิดทองตำแหน่งพระนาภี

เป็นส่วนของสะดือนั่นเอง ซึ่งตรงบริเวณนี้เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตไม่มีเรื่องย า ก ลำบากเลยจะมีเ งิ นทอง เข้ามาให้ใช้จ่ายได้ตลอ ดชีพ ใครอ ย า กจะมีการเ งิ นไม่ข า ดมือ ตำแหน่งสะดือก็ เป็นที่นิยมอีกหนึ่งจุดที่จะ ทำให้สมหวังในด้านการเ งิ น

7 ปิดทองตำแหน่งฐานพระเป็นฐานรองพระองค์

ซึ่งจะเป็นตำแหน่ง ที่อยู่ด้านล่างสุดรองรับพระพุทธรูป เอาไว้นั่นเองคือฐานพระหากปิดทองตรง จุดนี้เชื่อ กันว่าจะช่วยเสริมใน เรื่องของอาชีพการงาน ให้มีความมั่นคง ทำมาค้ า ข า ยไปได้อ ย่ า ง ราบรื่นตลอ ด

8 ปิดทองตำแหน่งพระบาท

เป็นการปิดทองในส่วน ของเท้าพระพุทธรูป เชื่อว่าจะส่งผลให้มีความมั่งคั่ง อยู่ดีกินดี มีกิน มีใช้ไม่ข า ดแคลนที่พักพิง อาหาร ย า น พ า ห น ะ ที่จำเป็น เ งิ นทอง ทุกอ ย่ า ง จะมีให้ใช้ได้ตลอ ดเป็นชีวิตที่เรียบง่าย แต่สมบูรณ์เพียงพอต่อ การใช้ชีวิต

แล้วคุณอ ย า ก จะปิดทองที่ตำแหน่งไหนก็ลองเลือ กต ามจุดที่ อ ย า กได้รับอานิสงส์กันได้เลย จะปิดทองหลังพระ หน้าพระ หรือส่วนไหนๆ ก็ล้วนแต่ได้อานิสงส์ดีทั้งนั้นส่วนจะได้ในเรื่องไหน บ้างไหนก็ต ามที่กล่าวมาข้างต้นเลย ปีนี้คุณได้ไปทำบุญ ปิดทองพระแล้ว หรือยังหากยังลองหาเวลาว่าง ๆ ออ กไปทำบุญบ้างก็ดีนะ

ที่มา  sabuyjaijung