ผลรวมของปีเกิด บอ กนิสัยของเราและคนรอบข้างได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยของตัวเองและคนรอบข้างจากปีเกิด กับบทความ ผลรวมของปีเกิด บอ กนิสัยของเราและคนรอบข้างได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้เรารู้นิสัยของตัวเองและคนรอบข้างได้

วิ ธีการเล่นเลขปีเกิดทายนิสัย

1 คุณเกิดปีอะไร เช่นเกิดปี 2509 ให้นำเลข 2+5+0+9 = 16

2 หลังจาก ได้เลข 16 แล้ว ให้นำ 1+6 = 7

3 เมื่อได้เลข 7 ให้อ่ า นคำทำนาย ของตัวเอง

4 ถ้าตรงใจให้บ อ กเพื่อนด้วยนะคะ จะได้เป็นกำลังใจให้กัน

บวกกันได้เลข 1 9

ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงคนที่มีความแข็งแกร่ง แข็งแกร่งในเรื่องของจิตใจ เป็นคนที่เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน รักในอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาพย าย ามบังคับ ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ ถึงแม้ว่าลักษณะนิสัย ภายนอ กจะเป็นคนที่ง่ายๆก็ต าม คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบง่าย เวลาทำอะไรแต่ละอย่ างมักจะไม่ค่อยวางแผน มากมาย ไม่ชอบการเป็นทางการมากเกินไป คุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ย าก แต่ถ้าหากเข้าใจ และได้ทำซ้ำซ้ำหล า ยๆรอบ ต้องบอ กเลยว่า คุณจะสามารถสอนคนอื่น และเชี่ยวช าญในการ กระทำเหล่านี้แน่นอน

บวกกันได้เลข 2 5 7

คนที่ได้เลขเหล่านี้ มักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ กับคนใกล้ๆตัวคนพิเศษ ชื่นชอบในระเบียบวินัย ไม่ชอบเห็นอะไรรกๆ เป็นคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับหน้าที่การงาน แน่นอนว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถ ในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสังคม และยุคสมัยได้อย่ างดีเยี่ยม มักจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษ บางครั้งอาจจะรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า บางครั้ง

จะได้ยินเสียงอะไรแว่ว และส่วนใหญ่นั้นจะเป็นลางที่ดี ที่จะทำให้คนระวังตัวหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่ าง ลักษณะนิสัยของคุณ เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตส่วนตัวมากสุดเท่าไหร่ รักในอิสระ เป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูง ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เห็นใจลำบากไม่ได้มักจะ ยื่น มือเข้าไปช่วยเสมอ นิสัยอย่ างนี้แหละคนไม่ชอบก็คือ การไม่ตรงต่อเวลา

บวกกันได้เลข 8

ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ บ่งบอ กถึงความฉลาด ความฉลาดที่ใครคนอื่ นไม่สามารถรับรู้ เพราะว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีลักษณะทุ่มเท เก็บความลับได้เก่ง มักจะไม่ค่อยแสดงออ ก ในส่วนของตัวตนของตัวเองให้ใครได้รับรู้ คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอย ถึงไหนถึงกัน ไม่เคยเกรงกลัวผู้ใด เป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วมัก จะทุ่มเทเกินร้อยเสมอ ไม่เคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบ ไม่ชอบถูกคนอื่นตีกรอบ มันจะเป็นตัวของตัวเอง เวลารักใครแล้วจะรักจริง ไม่แสดงออ กในเรื่องของคำพูด แต่จะแสดงออ กในส่วน ของการกระทำมากกว่า

บวกกันได้เลข 3 4 6

ตัวเลขเหล่านี้แสดงออ กถึงการเปลี่ยนแปลง คุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ มักจะมีเสน่ห์แพรวพราว ชอบใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข เรียบง่ายเป็นตัวของตัวเองที่สุด ไม่ชอบทำต ามใคร ไม่ชอบให้ใครมาออ กคำสั่ง ไม่ชอบให้ใครมารอคอย ลักษณะนิสัยของคุณ เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็น ตัวของตัวเองที่สุด มีความจริงใจ

จริงจังในการพูดการจา ถือว่าเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากๆ ถึงแม้ว่าลักษณะภายนอ กจะเป็นคนที่ดูห้าวๆก็ต าม แต่เบื้องลึกภายใต้จิตใจ ของคุณนั้นเป็นคนที่ใจดี มีความเด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเสีย ไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่น และสิ่งที่ไม่ชอบที่สุด ก็คือ การโดนคนอื่นหักหลัง คุณเป็นคนดีมีคุณธรรมสูง ยึดหลักความถูกต้องเป็นเกณฑ์ รักใครแล้วรักจริง เป็นคนที่รักแล้วรักเลย รักอย่ างฉลาด

ที่มา khoddeeja, horoscopedaily99