ฝากถึงลูกๆ ก่อนจะเ ถี ย งแม่ ควรมีคุณสมบัติ 10 ข้ อนี้ให้ได้

พ่อแม่คือผู้มีพระคุณที่ไม่ว่าจะหาอะไรมาเทียบก็ไม่มีทางเท่าพระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกได้ ฉนั้นคนที่เป็นลูกควรรู้จักตอบแทนบุญคุณท่านให้มาก เมื่อมีโอกาศ อ ย่ ามัวไปวิ่งกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ไหน เ พ ร า ะอะไรก็ไม่ศักดิ์สิทธ์เท่าพระในบ้านหรอ ก

สำหรับการที่พ่อแม่จะทำให้เราไม่พอใจมันก็ย่อมมีบ้าง ในเวลาที่ท่านคอยบอ กคอยสอน แต่ลูกๆหล า ยคนก็มักจะเ ถี ย งแม่เช่นเดียวกัน ฉ นั้ น วั นนี้เราจึงมีข้ อ คิ ด ดี ๆที่อ ย า ก ให้ลูกๆได้อ่ า นและลองคิดต าม โดยเฉพาะลูกที่ชอบเ ถี ย งแม่ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

เย็นวันหนึ่ง ลูกชายวัยมัธยมปล า ย ถูกคุณแม่บ่นว่า เรื่องไม่ยอมเก็บห้องนอน ไม่ตั้งใจเรียน เที่ยวดึก กลับบ้านไม่เป็นเวลา หนุ่มน้อยทนไม่ได้ เ พ ร า ะคิดว่า แม่ชอบจู้จี้จุกจิก เรื่องส่วนตัวของเขา ก็เลยเ ถี ย งแม่ออ กไป ด้วยเ สี ยงอันดัง ทำให้คุณแม่ยิ่งโมโห ที่ลูกชายไม่เชื่อฟัง

คุณพ่อเห็นท่าจะไม่ดี ก็เลยกันลูกชายออ กมา และพาไปเดินเล่น เดินไปด้วยกัน เป็นนานสองนาน คุณพ่อจึงพูดกับลูกชายว่า การที่ลูกจะเ ถี ย งแม่ได้นั้น มีข้ อแม้ว่า หากลูกทำได้ใน 10 ข้ อนี้ ลูกจึงมีคุณสมบัติ ที่จะเ ถี ย งแม่ได้ อะไรเหรอครับ เ ด็ กหนุ่มถามคุณพ่อ ตั้งใจฟังนะ

1 เวลานอน พลิกตัวไม่ได้เป็นเวลาห้าเดือน

2 เ จ็ บ ป ว ดเหมือนถูกแส้เ ฆี่ ย นตี เป็นเวล า ยี่สิบสี่ชั่ วโมงช่วงคลอ ดลูก

3 กลางคืนต้องตื่นทุกๆสองชั่ วโมง แต่ละช่วง ใช้เวลาประมาณสามสิบนาที ประมาณสามเดือน

4 อาเจียนหลังกินข้าวทุกมื้อ เป็นเวลาสามเดือนแพ้ท้อง

5 งดเที่ยว งดกระโดดโลดเต้น เป็นเวลาสิบเดือน

6 เอาลูกบอลใส่ท้อง และเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือน เป็นเวลาสิบเดือนตั้ ง ท้ อ ง

7 งดน้ำแข็ง ชากาแฟ และของชอบ แต่ส่งผลร้ า ยต่อลูกในค ร ร ภ์ เป็นเวลาสิบเดือน

8 เช็ ด ข ี้ เช็ดเยี่ยว เช็ดอ๊ ว ก เปลี่ยนผ้าอ้อม ซักผ้าอ้อม ล้ า ง ก้ นเป็นปีๆ

9 หัวน มถูกกัด แต่ต้องยอมอ ดทน ไม่กล้าตี ช่วงที่ฟั นของลูกขึ้นใหม่ๆ

10 ห้ามป่ ว ยเป็นอันข า ด เป็นเวลาสิบเดือน ต่อให้ป่ ว ย ก็กินย าปฏิ ชี ว นะไม่ได้

พ่อลูกเดินคุยกัน จน มาถึงหน้าบ้าน คุณพ่อตบบ่าลูกชายแล้วพูดว่า เดี๋ยวเข้าบ้านไป ให้เกียรติกับผู้หญิงของฉันด้วยนะฮ่าๆ ครับๆต่อไป ผมจะให้เกียรติผู้หญิงของพ่อให้มากกว่านี้ครับ เมื่อลูกชายเข้าบ้านก็ตรงไปกอ ด และขอโ ท ษคุณแม่ ก่อนที่คิดจะเ ถี ย งแม่ คิดก่อนว่า คุณมีคุณสมบัติในสิบข้ อนี้หรือเปล่า

ที่มา khaonaroo yakrookaset  krustory