ฝึกพูดให้ชิน จะดีกับตัวเองมากขึ้น กับ 10 คำพูดดีๆ

มีคำกล่าวที่ว่า ใจคิดอะไร ปากก็พูด ออ กมาแบบนั้น แต่ขณะเดียวกันก็มีคำพูดที่บอ กว่า ปากกับใจไม่ตรงกันแต่นักจิตวิทย าบอ กเอาไว้ว่า ความคิดมีความสัมพันธ์ กับคำพูดนะ เพราะฉะนั้นการร ะ วั งเวลาจะพูดอะไรออ กมา มันก็สะท้อนกลับ ไปที่ความคิด

หากเราเป็นคนที่ ไม่ร ะ วั งคำพูด หรือ พูดไม่คิด หากเราเป็นคนที่ พูดไม่เป็น หรือเป็นคนที่ พูดไม่ดี ให้เราคิดในสิ่งที่ดีๆ ก่อนพูดมันออ กมา และคำพูดดีๆ ต่อไปนี้ก็จะช่วยให้ชีวิต ไปในทางที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งคำพูดต่อไปนี้เราควรจะฝึกพูดให้ติดปากเข้าไว้

1.คำว่า ฉันเป็นคนดี

เรามักได้ยินคำๆ นึงบ่อยมากว่า ไม่ได้เป็นคนดีแต่ นั่นไม่ถูกต้อง เรากำลังไม่เชื่อในความดีงาม ในตัวเอง คำนี้เราไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังหรอ ก ขอแค่พูดกับตัวเองบ่อยๆ ว่า เป็น ฉันคนดีนะ จิตใต้สำนึก ของเราจะจดจำสิ่งนี้ แล้วก็จะปรับปรุงตัวเอง ให้เป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นคนดี เราก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองน้อยลง

2.คำว่า ขอโ ท ษ

เชื่อไหม ว่าพวกเราหล า ยๆ คน มักเขินอายกับคำๆ นี้ โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัว เรามักไม่เอ่ยคำขอโ ท ษ กับคนในครอบครัว ทั้งที่ความจริงแล้ว คำๆ นี้จะช่วยประสานรอยร้าว ภายในบ้านได้ด้วยนะ นอ กจากนี้เมื่อเราเอ่ยคำว่าขอโ ท ษ ตัวเราก็จะ ถูกปลดปล่อย จากความรู้สึกผิ ด รู้สึกไม่สบายใจอีกด้วย แค่อ ย่ าพูดขอโ ท ษ พร่ําเพรื่อ เกินไปละ มันจะกล า ยเป็นดูน่ารำคาญได้

3.คำว่า ฉันทำได้

จงเชื่อมั่นในตัวเอง ขจัดความไม่มั่นใจออ กไปด้วยคำๆ นี้ เพราะเมื่อพูดมันออ กมาแล้ว เราก็จะพย าย ามทำมันให้ดีที่สุดจนได้ แค่เชื่อว่าทำได้ เราก็ต้องทำได้ อ่ านตรงนี้เลย แค่เชื่อตัวเอง วิธีบริหารความสุข ง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้

4.คำว่า ขอบคุณ

แน่นอนว่าการพูดจา ขอบคุณ ในทุกสถานการณ์ จะทำให้ตัวเราเป็นคนน่ารัก น่าคบหา แล้วมีคนที่ได้รับคำขอบคุณ นั้นไป ก็ต้องรู้สึกดีๆ กับตัวเราด้วย ตัวเขาเองก็จะรู้สึกว่าได้เป็นผู้ทำในสิ่งดีๆ ออ กไป จึงมีคนกล่าวคำว่า ขอบคุณ

5.คำว่า คุณเก่งนะเนี่ย

การชื่นชมผู้อื่นในเรื่องความสามารถ ที่ไม่ใช่เรื่องการประจบประแจง ต้องชื่นชมด้วยความจริงใจ จะช่วยสร้างมิตรภ า พ ช่วยฝึกตัวเราเองให้ถ่อมตน เป็นที่รักของใครๆ อะไรก็จะดีไปหมด

6.คำว่า รบกวนช่วยหน่อย

การขอความช่วยเหลือ จากคนอื่นบ้าง จะช่วยแบ่งเบา ภาระหน้าที่ และทำให้งานที่ต้องทำร่วมกันประสบความสำเร็จ ได้ง่ายขึ้น หากรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือ ก็ต้องเอ่ยปากออ กมา

7.คำว่า ฉันจะพย าย ามต่อไป

ความพย าย ามนั้นสำคัญสำหรับทุกสิ่งในชีวิต และมันบอ กถึง การมีความหวังอยู่เสมอด้วย เมื่อเราพูดออ กมาว่า จะพย าย าม ต่อไป มันจะเกิดพลัง ไม่ท้อแท้ พย าย ามให้ถึงที่สุด จะไปถึงเป้าหมายช้าหรือเร็ว ก็ยังไปได้ไกลกว่าหยุดความพย าย าม

8.คำว่า ขอเวลา

การขอเวลาเป็น การต่อรองในกรณีที่เราไม่อาจทำงาน ให้เสร็จต ามที่ตกลงไว้ รวมถึงการใช้คืนหนี้สิน การขอเวลาเป็นการเผชิญหน้า กับความจริงอ ย่ างกล้าหาญ ฝึกตนเองให้กล้าหาญ และมีความรับผิ ดชอบด้วยการพูดคำๆ นี้ แต่อ ย่ าให้บ่อยจนเกินไปนัก

9.คำว่า ไม่เป็นไร

การยกโ ท ษให้คนอื่น ก็คือ การสร้างมิตรภ า พ และการยกเอาความยุ่งย ากใจออ กไป การให้อภั ย ใช้ได้กับทุกคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้อภั ย แล้วจะกลับไปเ จ็ บซ้ำๆ หากคนๆ นั้นทำร้ ายเรา เราก็ออ กมาอยู่ห่างๆ ให้อภั ย แล้วก็ใช้ชีวิตอีกด้านให้ดีงาม

10.คำว่า รัก

คำสำคัญที่สามารถบอ กใครต่อใครรอบตัวได้ แล้วมันจะส่งพลังให้กับทุกคนรวมถึงตัวเราเอง แต่อ ย่ าลืมพูดคำว่ารักด้วยความจริงใจนะ โดยเฉพาะกับ คนในครอบครัว พูดให้ได้ทุกวัน แล้วมันจะดีขึ้นจริงๆ มาฝึกพูดให้ชีวิตดีขึ้นกันดีกว่า มีมากกว่านี้ ใครพูดดีๆ ยังไงก็ดี ฝึกให้เป็น ตัวเอง แล้วอะไรๆ ก็จะไม่เหมือนเดิม อีกต่อไป

ที่มา heartmakes  khoddeeja