พกติดตัวไว้ นำ พาพบแต่ความโชคดี แ ค ล้ วคลา ดปล อ ดภั ย

สำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาดูเครื่องรางที่มีความเชื่อ กันว่าหากใครมีจะเป็น มงคลกับชีวิต นำพาไปพบกับความโชคดี ว่าแต่จะเป็นอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย หากใครมีก็ลองนำมาพกติดตัวดูบ้างก็ไม่เ สี ยห า ยอะไร

ถ้ากำลังหาเครื่องร างของขลังพกติดตัว เพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง วันนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นิย มกัน มากตั้งแต่อ ดีตจนถึงปัจจุบัน มาแนะนำ นั่นก็คือ เหรียญบาทพญา ครุฑปี๑๗ โดยเชื่ อ กันว่าพญาครุฑ มีอำนาจป้ อ งกันภูตผิปีศ าจ สิ่งลี้ลั บต่างๆ

รวมถึงเป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิต หน้าที่การงาน ค้าข ายดีและอื่นอีกมากมายดังนี้สิ่งที่อำนาจพญาครุฑสิทธิอำนาจพญาครุฑสั ต ว์กายสิทธิ์ ที่ไม่มีผู้ใด สามารถคร่าให้ต า ยได้ มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะนั้นนับเป็นเ รื่ อ งลี้ลั บที่ผู้รู้พย าย ามค้นคว้าและเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าว จนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างขึ้นอำนาจ พญาครุฑ สามารถจำแนกได้ถึง 8 ป ระการโดยนับเอาอำนาจหลักได้ดังนี้คือ

ทำมาค้ าข า ยดีเป็นสื่อนำโ ช คลาภนานาประการ

เป็นเมตต า ม ห า นิ ย ม

สามารถลบล้างอาถ ร ร พ์และคุณไสย์ทั้งปวง ภู ติผิ ปิ ศ า จกลัวไม่กล้าเข้าใกล้

เป็น มหาอำน าจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบข า ด

ป กป้องคุ้มครอง ป้ อ งกันภั ยเป็นคงกระพัน

นำความเจริญรุ่งเรือ ง ย ศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิต หน้าที่การงาน

นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้

สั ต ว์ร้ า ยสารพัด ไม่กล้ากล้ำกรายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุ ด

ก็เรียกได้ว่าอำนาจพญาครุฑ ยังมีมากกว่านี้อีกมากแล้วแต่ท่านใดจะรู้จักใช้ ในตำราทางไสยเวทพุทธาคม มีทั้งการใช้ยันต์ครุฑให้ผลดีในทางคงกระพันชาตรี นำพญาครุฑใช้ลงตบเข้าหน้าผาก เป็นคงกระพันชาตรีกันเขี้ยวงา อ ส ร พิ ษได้ ทั้งหมดนี้จึงทำให้เหรียญบาทพ.ศ.๒๕๑๗ เข้มขลังแม้ไม่ได้ผ่าน การปลุกเสกแต่อ ย่ างใด โดยอาศัยรูปลักษณ์ เลขศาสตร์จากด ว งดาวและโหราศาสตร์สร้างสรรค์ขึ้น มาเรียกรวมๆว่า ได้รับพลังงานจากธรรมชาตินั่นเอง

ก็คิดว่าผู้สร้างเหรียญปีนี้คงไม่ได้จงใจ จะให้เป็นข อ งขลังหรอ กครับ แต่ว่ามันถูกต้องต ามหลักการหมดเลย นับว่าเป็นเรื่องแ ป ล กมากเลยทีเดียว จึงนำมาเขียนให้อ่ านกันใครกลัวผิก็พกไว้ได้เลย แก้อาถ ร ร พ์ ขับไล่ภูตผิปีศ าจ นอนไม่ถูกอำด้วยฤทธิ์แห่งพญาครุฑ เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่ าน แ ช ร์เรื่องราวและพุทธคุณของเหรียญพญาครุฑปี ๑๗ ขอให้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆ ค้าข ายดีเป็นเทน้ำเทท่า

ที่มา Fashion Funs  kiddeepost