พกติดตัว ติดกระเป๋า ไว้ เงินขวัญถุงต ามปีนักษัตร เรียกท รั พ ย์

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าแต่ละปีนักษัตรจะต้องพกเงินขวัญถุงแบงค์อะไรบ้าง เพื่อเรียกโชคลาภ เรียกท รั พ ย์เข้ากระเป๋าได้

เงินขวัญถุงคงเป็นคำที่หล า ยคนคุ้นหูกันเป็นอ ย่ า งดี เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใ ห ญ่มักบอ กให้เราพกเอาไว้ติดกระเป๋าสต างค์ เพื่อช่วยเรียกเงินเรียกทองให้ไหลมาเทมา และเพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนเป็นตัวช่วยดึงดูดเงินจากที่ต่างๆ ให้เข้ามาในกระเป๋าเรา

โดยเป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคลซึ่งแต่ละคนต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านบทความนี้ เรื่องของความเชื่อนั้นบางที เมื่อมีความศ รั ท ธ า ที่มั่นคงและเป็นคนที่มีศีลดีถึงพร้อมแล้ว ก็จะสามารถทำให้ความเชื่อเป็นจริงต ามใจต้องการได้

ซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเงินขวัญถุง ประจำปีนักษัตรของแต่ละนักษัตร ซึ่งจะแตกต่างกันออ กไป อย่ า ง ไรบ้าง รายละเอียดอยู่ในบรรทัดถัดไปนี้แล้ว

1 คนเกิดปีกุน

ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัว ให้เริ่มต้นประหยัดและ และฝึกลงทุนเอาไว้บ้าง พย า ย า ม คุมการเงินให้อยู่ไม่อ ย่ า งนั้นอาจทำให้เป็นห นี้เกินตัว ถ้าเปลี่ยนและปรับตัวเองได้จะทำให้สามารถร่ำร ว ยได้เลย ส่วน เงินขวัญถุงที่ควรพกนั้น คือ แบงค์ 20 บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วย 4 จะช่วยให้สามารถเก็บเงินได้อยู่

2 คนเกิดปีชวด

คนเกิดปีนี้ในช่วงปีนี้จะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตบ่อยจนเหนื่อยใจ หนักที่เรื่องการงานที่ต้องใช้ความพย าย า มมากกว่าคนอื่นเขา เรื่องเงินก็ติดๆขัด ส่วนเรื่องคนรักยังคงดีเหมือนเดิม

แต่สุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดจะผ่ า นไปได้และจบลงได้อย่ างราบรื่นจนคุณไม่ทันรู้ตัว ส่วน เงินขวัญถุง ที่จะช่วยเรียกโชคให้คนปีชวดนั้นก็คือ แบงค์ 20 บาท ที่มีหมายเลขธนบัตรลงท้ายด้วยเลข 7 ให้พกธนบัตรที่มีตัวเลขนี้ไว้จะช่วยเรียกความโชคดี เรียกเงินเรียกทองเข้ามาในกระเป๋าเราอ ย่ างไม่ข า ดสาย

3 คนเกิดปีฉลู

เรื่องของงานหนักก็ยังคงมีอยู่ บวกกับสถานการณ์รอบตัวก็แย่ สภาพแวดล้อมที่ทำงานก็ไม่สงบ รบกวนสุขภ า พ จิ ต อ ย่ า งมาก แต่สิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้คืออ ดทน เพียงแค่ไม่นาน

ปัญหาต่างๆที่หนักหนาสาหัสจะค่อยๆคล า ยลงจนห า ยไปจากชีวิต ส่วน เงินขวัญถุง ที่จะช่วยคนเกิดปีนี้ได้คือ แบงค์ 50 บาท ที่มีเลขลงท้ายเป็นเลข 2 จะเป็นเครื่องรางเรียกโชคดีให้เข้ามา

4 คนเกิดปีขาล

เรื่องที่ต้องระวังคือ การพูดการจากับผู้คน เพราะอาจมีปัญหาเพราะสื่อสารไม่ตรงกันหรือ การพูดบางคำโดยไม่ทันคิดให้รอบคอบ จะทำให้เกิดผลกระทบกับเรื่องการเงิน ทำให้การงเงิน ส ะ ดุ ด ข า ดสภาพคล่อง

สิ่งที่ทำได้อย่ างเดียวตอนนี้คือตั้งสติให้ดีและใจเย็นๆ ปัญหาต่างๆกำลังจะได้รับการแก้ไขแล้ว และคุณกำลังจะ ด ว ง ดีขึ้น ส่วน เงินขวัญถุง ที่เหมาะคือ แบงค์ 20 ที่มีเลขลงท้ายด้วย 5 จะช่วยดึงดูดเงินให้เข้ามามากขึ้น

5 คนเกิดปีเถาะ

ช่วงนี้เหนื่อยมากแต่ขอให้อ ดทนหน่อย เพราะการงานที่จำเจซ้ำซาก ให้พย าย ามหาวันหยุดและผ่อนคล า ยตัวเองบ้างและให้หางานเสริมทำอยู่เสมอๆเพื่อจะได้มีสภาพคล่องทางการเงิน

มากกว่านี้ ไม่เคยทำก็ลองทำดูรับรองว่าไม่เสียหล า ย ส่วน เงินขวัญถุง ที่ควรมีคือ แบงค์ 100 ที่มีเลขธนบัตรลงท้ายด้วยเลข 6 จะทำให้เรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าได้

6 คนเกิดปีมะโ ร ง

เป็นปีที่ท้อแท้แต่จงอ ย่ าหยุดก้าวเดิน ให้พย าย ามต่อไปอ ย่ าท้อ ขอเพียงอ ดทนให้ผ่ า นช่วงนี้ไปได้สักพักสถานการณ์ทุกอ ย่ างจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อนาคตดีๆกำลังรออยู่

ทั้งเรื่อง รัก งาน เงิน ทุกอ ย่ างจะเปลี่ยนจากเลวร้ า ยกล า ยเป็นดีแบบสุด ส่วน เงินขวัญถุง ที่ให้พกนั้นคือแบงค์ 50 บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข 3 จะทำให้มีโชคเข้ามาหาโดยง่าย

7คนเกิดปีมะเส็ง

เป็นช่วงที่ชีวิตไม่ค่อยมีอะไรสมดังใจนัก มักเจอแต่ปัญหาและผิดหวังอยู่เรื่อยๆ แต่ขอให้อ ดทนไว้ก่อนอ ย่ า เพิ่งท้อแท้ ขอให้ขยันและทำในสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปให้ดีที่สุด แล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นเองทั้งการเงิน การงานจะค่อยๆขยับข ย า ยให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น แถมด ว งความรักก็จะดีขึ้นด้วย ส่วน เงินขวัญถุง ที่แนะนำคือ แบงค์ 50 บาทที่มีตัวเลขลงท้ายดวยเลข 3 จะช่วยทำให้ ด ว ง ดี ขึ้ น โดยเฉพาะเรื่องารเงิน

8 คนเกิ ดปีม ะ เ มี ย

เป็นช่วงที่อยู่นช่วงเวลาที่เรียกว่า ขาขึ้น ได้เจอกับเรื่องโชคดีเรื่อยๆ แต่อาจมีปัยญหาสุขภาพบ้าง ให้ใส่ในสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง แบ่งเวลาสำหรับออ กกำลังกายเอาไว้บ้าง ส่วน เงินขวัญถุง ที่แนะนำควรเป็นแบค์ 2o บาทที่ลงท้ายตัวเลขเป็นเลข 6 จะช่วยเสริม ด ว ง ช ะ ต า ให้ดียิ่งๆขึ้นไป

9 คนเกิดปีมะแม

เรื่องของการเงินเรียกว่าเด่น มาก แต่ก็จะเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะความเหนื่อยกับเรื่องของคน ปัญหาเรื่องงานนั้นก็มีแต่ไม่เท่าปัญหาที่เกิดจากคนที่ทำงานด้วยกันมักทำเรื่องป ว ดหัวแต่แล้วสุดท้ายทุกอ ย่ า งก็จะผ่ า นไปเอง ให้พย า ย ามอ ดทนให้ได้ มีโอ กาสได้รับท รั พ ย์สิน อาจเป็น บ้าน เงิน รถ เป็นของตัวเอง ส่วน เงินขวัญถุง ที่ให้พกคือแบงค์ 50 บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข 1

10 คนเกิดปีวอ ก

ชีวิตที่ผ่ า น มาหล า ยปีค่อนข้างหนักและเหนื่อย แต่ยังดีที่มีเรื่องให้น่าภูมิใจอยู่เรื่อยๆ ขอให้อ ย่ ายอมแพ้ก็พอ ปีหน้า ด ว งจะดีขึ้น ส่วน เงินขวัญถุง ที่แนะนำให้พกคือแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 จะทำให้ช่วยดึงดูดเงินทองและช่วยให้โชคลาภวิ่งเข้าหา

11คนเกิดปีระกา

เรื่องการงานยังคงต้องเหนื่อยแต่ก็จะสามารถทำงานทำเงินได้เยอะขึ้นด้วย ในช่วงนี้มีด ว ง เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชค มีโอ กาสที่จะได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนแบบที่ไม่ทันคิดว่าจะได้ ทำให้สามารถยกฐานะได้เลยทีเดียวเรียกว่าปลดห นี้ได้เลย ส่วน เงินขวัญถุง ที่ให้พกนั้นเป็นแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 9 จะช่วยให้ได้รับท รั พ ย์ เงินทองไหลมาเทมา เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่โชคเข้าข้าง

12 คนเกิดปีจอ

แม้จะเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าต่อหนักจริงๆ เรื่องการเงินยังคงข า ดสภายคล่องอ ย่ า งมาก เพราะว่ามีเรื่องให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอ ด ดังนั้นควรที่จะเริ่มเก็บเงินอ ย่ า งจริงจัง ในช่วงนี้ควรศึกษาเรื่องการลงทุนเอาไว้ จะเป็นช่วงนี้กำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีมีโอ กาสปลดห นี้และสร้างฐานะจนเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียว ส่วน เงินขวัญถุงที่แนะนำให้พกคือ แบงค์ 100 บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข 0 จะช่วยทำให้เก็บเงินอยู่มากขึ้น

เรื่องของความเชื่อและ ด ว งช ะ ต านั้นมักขึ้นอยู่กับความศรัทธาในเรื่องนั้นๆ หากเรามีความเชื่อ ไม่ว่าสิ่งใดก็สามารถช่วยให้ได้รับผลอ ย่ าง ที่หวังและตั้งใจเอาไว้ได้ทั้งเรื่องความรัก การงาน

และเรื่องของการเงิน เรื่องของเงินขวัญถุงนั้นจึงเป็นค ว า ม เ ชื่ อ ที่ยังคงปฎิบัติต ามๆกัน มาเรื่อยๆ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะช่วยให้เราหัน มาใส่ใจเรื่องเงินทองและประหยัดอ ดออมกันได้ง่ายขึ้น

ที่มา : krustory