พ่อแม่ควรรู้ ถ้าอย ากให้ลูกรักและอย ากอยู่กับเรา

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนล้วนอย ากให้ตัวเองเป็นที่รักของลูก ด้วยการพย าย ามทำตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี คอยเอาอ กเอาใจลูกไม่ห่าง มีหล า ยวิ ธีที่คุณจะเป็นพ่อแม่ที่น่ารักสำหรับลูก แต่ไม่ว่าจะใช้วิ ธีไหน ก็จำเป็นต้องหาจุดที่พอ ดี ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป และที่สำคัญที่สุดก็คือความสม่ำเสมอแต่ยื ดห ยุ่ นของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

1 พ่อแม่ที่ไม่เปรียบเทียบลูกตัวเองกับคนอื่นๆ

เพราะเป็นสิ่งที่ อั น ต ร า ย มากๆ เรื่องการเปรียบเทียบ กับคนอื่น ทุกคนถนัดไม่เหมือนกัน เก่งไม่เท่ากัน แต่ทุกคนล้วนไปสู่จุดหมาย ได้เหมือนกันขอเพียง แค่กำลังใจจากพ่อแม่ และคำแนะนำชี้ทางให้เค้า

2 ให้เวลาลูก ไม่เอาแต่ทำงาน

จำไว้นะเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ ที่สุดสำคัญม นุ ษ ย์ แต่เวลานั้นสำคัญยิ่งกว่า สิ่งอื่นใดจงใช้เวลา กับคนที่เรารัก คุณจะได้ไม่มานั่งเ สี ย ใจในภายหลัง

3 ไม่บังคับ บ่น ติ ย่อยยำจนเกินไป

เพราะการติ การบ่น ย่อมไม่ทำให้เกิดผลดี แม้หล า ยๆคนบอ กว่า ติเพื่อก่อแต่นี้ ลูกเราต้องใช้ จิ ต วิ ท ย า ใช้คำพูดด้านบวกกับเค้า เช่นลูกซนแล้วทำแก้วแตก จากที่เราจะบ่น ด่าให้เปลี่ยนเป็น ต่อไปให้ระวังนะลูก เพร าะหากแก้วแตก แล้วลูกโด นบ า ด ลูกจะต้องเ จ็ บ พ่อแม่ไม่ อ ย า ก เห็น ลูกต้องร้ องไ ห้ จากความเ จ็ บ ป ว ด เพร าะ พ่อแม่เ จ็ บแทน

4 ไม่ใช้กำลังกับลูก

ไม่ว่าใครก็ไม่ชอบ ให้ใช้ความ รุ น เเ ร ง และมีล า ยเหตุการณ์ ที่ลูกได้เก็บความ เเ ค้ น ไว้ ไปใช้กระทำกับคนอื่นรวมถึง พ่อแม่ใน ย า ม อ่อนเเอเเก่ชร า

5 ไม่ยุ่งทุกเรื่องของลูกไปหมด

ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง ของลูกมากเกินไป จนลูกอึ ด อั ดทุกคนล้วน มีความชอบ ความถนัดที่ ไม่เหมือนกันรวมไปถึง เรื่องส่วนตัว มันคือ การให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน

6 พ่อแม่ชมลูกให้ร า งวั ลลูก

ลูกจะไม่รู้ว่า ต้องทำดีแบบไหน ยังไง เพราะพ่อแม่ ก็ได้ชื่นชม

7 แสดงความรักกับลูก

ซึ่งบางคนไม่กล้า แสดงความรัก อ ย่ า อายเลย ก อ ดเค้าเถอะ บอ กรักเค้าเถอะ มันจะสร้างความทรงจำ และภูมิต้านทานให้ ติ ด ตัว เค้าไปจน ต า ย นอ กจากการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนแล้ว พ่อแม่เองยังจะ ต้องเป็นตัว อ ย่ า ง ที่ดีด้วย เพร าะ อ ย่ า ลืมนะคะ

ว่าเ ด็ กจะซึ มซั บนิสั ยเหล่านี้จากคนใกล้ชิด เพร าะฉะนั้น ถ้าลูกแสดงนิสั ยเเย่ ๆ เหล่านี้อ อ กมา ก่อนที่จะไปโ ท ษใคร พ่อแม่คงต้องหัน มามองย้อนดูตัวเอง ก่อนนะคะว่าเคยได้ ทำนิสั ยนิสัยเเ ย่ ๆ เหล่านี้ให้ลูกได้เห็นบ้างรึเปล่า

ที่มา khobjainas, kiddidee today.line  sabuyjaijung