พ่อแม่สมัยนี้ไม่เคยสอนลูกให้รู้จักความลำบาก เรื่องจริงที่พ่อแม่สมัยนี้เขาเป็นกัน

เราเลี้ยงลูกให้สบายเกินไป ได้อะไรมาง่ายเกินไป จนลูกไม่เห็นคุณค่า ไม่รู้จักพย าย าม ไม่มีความอ ดทน เมื่อโตขึ้น ก็อ ดทนไม่เป็น ยอมแพ้อะไรง่ายๆ สุดท้ายกลับมาเป็นภาระให้พ่อแม่ต้องดูแล จัดการให้ทุกเรื่อง เราไม่สร้างวินัยให้ลูก ปล่อยให้ทำอะไรต ามใจตัวเอง ส่งผลให้ลูกงอแง

เราไม่สร้างวินัยให้ลูก ปล่อยให้ทำอะไรต ามใจตัวเอง ส่งผลให้ลูกงอแง อย ากได้อะไรต้องได้ ไม่รู้จักรอ แพ้ไม่ได้ ยอมไม่เป็น เมื่อโตขึ้น ลูกจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อ ย่ างไร สังคมจริงๆ ลูกเราก็คนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ใช่ลูกเทวดาที่แตะต้องไม่ได้ ทุกคนต้องยอม ต้องทำต ามความต้องการเหมือนที่พ่อแม่คอยทำให้

การสอนลูก ในยุคสมัยนี้ หล า ยคนก็ให้ลูกอยู่อย่ างสุขสบาย เป็นเหมือนดั่งไข่ในหินเลยเพราะว่ากลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะได้รับอั น ต ร า ย อย ากให้ลอง ดู 2 เรื่องจริงที่พ่อแม่ยุคนี้จะช่วยให้ข้อคิดอะไรหล า ยอย่ างเลยเพราะการเลี้ยงลูกให้อยู่สบายเกินไปมันอาจจะเป็นผลร้ ายต่อตัวลูกก็ได้ มีเรื่องของ 2 ครอบครัว ให้ดูเปรียบเทียบกัน

ครอบครัวที่ 1 พ่อแม่เป็นห นี้เกือบ 20 ล้าน

ครอบครัวนี้พ่อทำงานหนักเพื่อจะได้พาครอบครัวอยู่ได้ และหาเ งิ นปลดห นี้ในส่วนลูกชายนั้นกำลังเข้าเรียน มหาลัย พอตกบ่ายก็เข้าห้องเล่นเกม กินข้าว เที่ยว กับเพื่อนพ่อแม่เองก็เเก่ลงไปทุกวันส่งของให้ลูกค้าไม่ทัน เลยโทรบอ กให้ลูกชาย มาช่วยพ่อแต่ลูกกลับตอบพ่อเขาว่าทำไมป๊าไม่รับสมัครคนงาน แล้วเขาก็

ตัดสายไป และนั่งเล่นเกมต่ออย่ างสบายใจโดยไม่ได้ใส่ใจเลยว่าพ่อจะทำงานหนักแค่ไหน และแล้ววันหนึ่งพ่อก็จากไปโดยยังทิ้งภาระห นี้เอาไว้ให้แล้วแม่ ก็นำเขาไปฝากกับญาติ ส่วนแม่ก็ละทางโลกไปบวชชีตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วบ้ านหลังใหญ่ที่เคยอยู่ ก็ไม่มีเพราะธนาคารยึดหมดแล้วรถที่มีอยู่อะไรขายได้

ก็ขายเพื่อ เป็นค่าเทอม แต่สุดท้ายก็ไม่มีเ งิ นเรียนจนต้องลาออ กจากมหาลัยกลางคันเขาเลยต้องหันไปขอความช่วยเหลือเพื่อนๆ เพื่อนก็ห า ยหน้าหมด เลยไป ทำงานที่ร้านเกมที่ไปเล่นประจำเป็นคนเฝ้าร้าน เก ม

ครอบครัวที่ 2 อยู่บ้ านห้องเเถวธรรมดา

เป็นบ้ านที่อยู่ระแวกเดียวกันกับครอบครัวแรกที่ร ว ยหล า ยร้อยล้าน ซึ่งทำการค้าขายด้วยตัวเองโดยการตื่นเช้าทุกวัน ขยันช่วยพ่อแม่หาเ งิ น แล้วก็ไปเรียนเพื่อ หาความรู้ในช่วงบ่ายว่างจากการเรียนก็มาช่วยงานยกของที่บ้ าน ช่วยงานก ร ร มกรตอนค่ำก็ปิดร้าน ดึกหน่อยก็เตรียมการบ้ าน อ่ า นเขียว คนที่บ้ าน มีปัญหา

ป่ ว ย ไ ข้ ไม่สบายเขาจะลาอาจารย์กลับมาดูแลตลอ ดในตอนนี้เขาก็มีงาน มีเ งิ นหล า ยร้อยล้านและที่ร่ำร ว ยได้ก็เพราะความสามารถของเขาเองเรียนจบมาก็ ทำงานดูแลครอบครัว และอยู่อย่ างมีความสุข ในบั้นปล า ยชีวิตก็ไม่ย ากลำบากอะไรแล้วคุณอย ากจะให้อนาคตลูกเป็นแบบไหน การอบรมเลี้ยงดูก็เป็นสิ่งสำคัญ

มากๆการรักลูกนั้น มันดีแต่ก็ควรจะฝึกฝนเขาไปในตัวด้วย เพื่อให้มีทักษะในการใช้ชีวิตจริงในสังคมได้และเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมและสามารถเอาตัวรอ ด ได้ในทุกสถานการณ์

ที่มา sabuyjaijung  fahhsai    BasicSkill TH