มะนาว 3 ลูกวางไว้ข้างเตียง ชีวิตเปลี่ยน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูถึงอีกหนึ่งค ว า ม เ ชื่ อและประโยชน์ดีๆจากมะนาวที่เชื่อว่าหล า ยๆคนคงไม่รู้ว่าจะนำมาทำสิ่งเหล่านี้ได้ และดีกับชีวิตอีกด้วย ฉนั้นจะเป็นอ ย่ างไรประโยชน์ในเรื่องใดบ้างเราไปดูกัน

มะนาวแม้จะเป็นเครื่องปรุงรสที่ให้รสเปรี้ยว แต่มะนาวก็ยังสามารถทำอะไรได้หล า ยๆ อย่ าง ใ นชีวิตประจำวัน ไม่ว่า จะเป็นการขัดหน้า การช่วยข จั ดค ร า บบนเนื้อผ้า หรือ การใช้ดับก ลิ่ นนานาที่ไม่พึงประสงค์ มะนาวนั้นยังเป็นสิ่งที่เป็นค ว า ม เ ชื่ อและยึดถือ กัน มาตั้งแต่สมัยโบราณ

ด้วยว่ามะนาวนั้นจะช่วยเสริมเรื่องท รั พ ย์สินเ งิ นทอง ความร่ำร ว ยมั่งคั่ง การเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพียงเรานำมะนาวประมาณ 8-9 ลูกมาใส่ไว้ในตะกร้า แล้วเอาไปวางไว้บนหลังตู้เย็นหรือโต๊ะกินข้าวเท่านั้น

หากนำมะนาว 3 ลูก ม า ผ่ า เป็นสี่แฉก นำใส่ภาชนะแล้วเอามาไว้ข้างเตียง ต ามค ว า ม เ ชื่ อจะช่วยผลักสิ่งไม่ดีออ กไป และดึงดูดสิ่งดีดีเข้ามาหาตน ก ลิ่ นที่ออ กมาจากมะนาว จะช่วยทำให้ผ่อนคล า ย และนอนหลับสบาย ห า ยใจสะดวกไม่มีติดขัด การนอนหลับก็จะเป็นไปด้วยประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม

ประโยชน์อื่นๆของมะนาว

1 ให้ผสมน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวลงในถ้วย แล้วนำไปไว้ในห้องแอร์ ก็จะทำให้อากาศภายในห้องนั้นสดชื่นขึ้น ด้วยก ลิ่ นหอมของมะนาวจะช่วยทำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบาย ระบบการห า ยใจระหว่างนอนเป็นไปด้วยดมากยิ่งขึ้น

2 ใช้น้ำมะนาว 1 ลูก น้ำผึ้ง 1/2 ช้อนชา เกลือเล็กน้อย และเติมน้ำอุ่นลงไป คนให้เข้ากันแล้วนำมาดื่มก่อนนอน จะทำให้การนอนหลับในช่วงเวลากลางคืน ไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกหลับลึกไปจนถึงเช้า

3 เปลือ กมะนาวที่บีบน้ำมะนาวออ กหมดแล้ว ให้นำเอาไปไว้ต ามมุมต่างๆของบ้าน ก็จะช่วยเพิ่มก ลิ่ นหอม ลดก ลิ่ นอับภายในห้องนั้นๆได้

หากเราไม่เชื่อต ามคำโบราณเขาว่าไว้ ก็ขอให้เชื่อในคุณประโยชน์ที่ได้รับจากมะนาว เพราะมันสามารถที่จะจับต้องได้ และได้รับการวิจัยมาแล้ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดแม้เราไม่เชื่อคำโบราณ เราก็ควรจะทำไว้เ สี ยหน่อยก็ไม่ได้เ สี ยห า ยอะไรนี่นา

ที่มา Postsara  krustory