มีเ งิ นแล้วอ ย่ าลืมตัว ชีวิตคนเรามีขึ้น มีลง

เห็นหล า ยคนที่มักจะมีนิสัยเช่นนี้นั่นก็คือ มีเ งิ นก็ลืมตัวคิดว่าคนอื่นเขาจะด้อยกว่าตัวเอง มักจะใช้สายต าเหยีบดผู้ที่จนกว่า แต่เราอย ากจะให้คนที่มีนิสัยเช่นนี้ได้มาอ่านบทความที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะได้เรียกเ ตื อ นสติว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นสักวันเราอาจจะโดนบ้างก็ได้ เ พ ร า ะชีวิตคนเรามีขึ้น มีลง

เป็นบทความที่ให้แง่คิดการใช้ชีวิต อยู่บนความพอเพียง รู้จักประมาณตนทำให้เราไม่ต้องกู้ห นี้ยืมสิน คนจนแค่ขยันหาก็ร ว ยได้ บางคนร ว ยแล้วลืมตัวไม่รู้ว่าพื้นฐานตัวเองเคยเป็นแบบไหนอย่ าลืมนะว่าร ว ยได้ก็ต้องจนได้ เหมือนกันไม่มีใครโชคดีตลอ ดไปวันนี้ขอแ ช ร์ โ พ ส ต์เ ตื อ นสติ ร ว ยแล้วอย่ าทะนงและลืมตัว ชีวิตมีขึ้น มีลงอย่ าดูถูกใคร

บทเรียนชีวิตจากเรื่องจริงที่เ ตื อ นใจเราว่า ร ว ยแล้วอย่ าทะนงและลืมตัวลำบากตอนแก่น่าอนาถใจที่สุด มีอ ดีตเจ้าของที่ดิน มากกว่า 500 ไร่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนผมมีที่ดิน 500 ไร่รวมๆ กันทุกเขตของกรุงเทพ และเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ตอนนั้นเมื่อ 30 ปีที่แล้วผมพกเ งิ นในกระเป๋ากินเหล้าครั้งละแสน ทำมาค้าขายไม้ได้เ งิ นดีจริงๆ ลูกๆ

ผมส่งเรียนเมืองนอ กหมดไม่ต้องทำงานเรียนอย่ างเดียว เมียผมชอบเล่นหุ้นๆ ก็ขึ้นเอาๆ เรามีเ งิ นสดหล า ยร้อยล้าน มีญาติผมคนหนึ่งเดือ ดร้อน มายืมเ งิ นผม ผมด่ าเขาซะไม่มีชิ้นดีแต่ก็ให้เ งิ นไปนะแสนนึงแล้วบอ กเขาว่า ไม่ต้องมาหากูอีกนะ กูให้ทาน เขารับเ งิ นพร้อมน้ำต า ตอนนั้นผมไม่รู้หรอ กว่าเขาจะรู้สึกยังไงปีต้มยำกุ้งผมไม่สะดุ้ง

แต่ปีน้ำท่วมน้ำพัดทุกอย่ างไปจากชีวิตผมจริงๆ เมื่อผมคิดการใหญ่ตั้งโรงงานอะไหล่ที่อยุธย า ไม่ได้ทำไม้แล้ว รถผม 19 คัน บ้านอีก 5 หลัง ที่ดินทั้งหมดและเ งิ นสดที่เคยมีแฟนผมเล่นหุ้นเจ๊งไปสี่ร้อยกว่าล้าน ลูกๆ ทำธุรกิจก็หมดตัวข า ดทุนย่อยยับภายใน 2 ปีสิ่งที่ผมมีมันห า ยไปเหลือไว้เพียงห นี้สินสองร้อยกว่าล้าน ปัจจุบันผมคือคนหมดตัว เช่าห้องแถวอยู่พอได้ขายก๋วยเตี๋ยวประทังชีวิตรอความ จากไป ไปวันๆ

เมียผมก็ไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรลูกๆ ผมไม่เคยเห็นหน้า ตอนนี้ผมอายุ 76 ผมต้องยกหม้อก๋วยเตี๋ยว ล้างจาน ทุกวันนี้ผมปลงได้แล้วนะ ผมมาลำบากตอนแก่เ งิ นค่าเช่าห้องนี้ผมไปยืมกับคนที่ผมเคยด่ าเขา แล้วให้เขาไปแสนนึง ลูกเขายื่นเ งิ นให้ผมแสนห้าแล้วบอ กผมว่าพ่อผมบากหน้าไปยืมเ งิ นคุณลุง เ พ ร า ะตอนนั้นผมเข้าโรงพย าบาล ผ่ า ตัดสมอง

พ่อนั่งร้องไห้ คุณลุงด่ าแล้วโยนเ งิ นให้เหมือนหมาลุงบอ กว่าจะตีพ่อ พ่อก็ยอม เ พ ร า ะชีวิตลูกมีค่ามากกว่าสิ่งใด ต่อให้ ร่างกายและจิตใจพ่อก็ยอม ถ้ามีเ งิ นจะให้คืนคุณลุง แสนนี้ผมคืนห้าหมื่นคือ ด อ กเบี้ย เราไม่มีห นี้บุญคุณกัน แต่ถ้าคุณลุง ลำบากคุณลุงมายืมกับผมๆ จะให้กู้ ผมจะไม่ด่ าคุณลุงเหมือนที่คุณลุงด่ าพ่อผม จริงๆ ถ้าไม่มีเ งิ นคุณลุงผมคง จากไป แล้ว

แต่ถ้าพ่อผมไม่อ ดทนเพื่อแลกชีวิตผมผมก็จากไป ผมทำต ามที่พ่อบอ กแล้ว ลูกพ่อ ดูแลพ่อ ส่วนลูกคุณลุงผมไม่รู้ ก ร ร ม ของใครของมัน ผมเดินร้องไห้มาถึงบ้านเอาเ งิ นจ่ายค่าเช่าห้องแถว ลงทุน มีเ งิ นเก็บไว้ 30,000 บาท และผมเข้าใจความรู้สึกของคำว่า ก ร ร ม นั้นต ามสนอง หลานไม่ได้ ด่ า ผม แต่หลานพูดความจริง เพียงแต่ผมรับความจริงไม่ได้

แต่ตอนนี้ผมมีความสุขดีนะ พระ แม่ชี ขอทาน มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านผม ผมไม่คิดเ งิ น ตอนผมมีเยอะๆ ผมเบื่อคนบอ กบุญ ผมหลอ กเขาว่านับถือคริสต์ ผมไม่เคยทำบุญ ผมเที่ยว ผมกิน ผมมีผู้หญิง ตอนนี้ผมหมดตัวมีห นี้สิน สิ้นเพื่อน ไร้ลูก ผมถึงได้ฟังธรรมะ เข้าวัดเป็น รู้จักทาน อีกหน่อยก็คงจากไป

ผมห่วงแค่เมียผม ผมภาวนาให้เมียผม จากไป ก่อนผม เ พ ร า ะถ้าผมไปก่อนเมียผม ผมจะจากไปต าไม่หลับ ไม่ต้องถามว่าร้านอยู่แถวไหนเ พ ร า ะจะไม่บอ ก เก็บเรื่องราวมาให้อ่ า น คนอ่ า นจบได้กำ ไ ร คนขี้เ กี ย จอ่ า นก็คงพลาดโอกาส กำลังใจจากคุณต าที่ให้มา ไม่มีคำว่าอ ด จากไป สำหรับคนขยัน ไม่มีการปลงตกถ้าไม่เคยสูงสุดแล้วมาต่ำสุด เรื่องนี้สอนใจได้ดีเหลือเกิน ถือว่าเป็นการสอนใจสำหรับใครหล า ยๆ คนที่ทะนงตนและลืมตัว ใช้เพื่อเ ตื อ นใจตัวเองนะครับ

ที่มา  108resources