ความเจ้าเสน่ห์และนิสัยของคนเกิดทั้ง 12 เดือน

วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆ ไปทายนิสัยและความเจ้าเสน่ห์ของคนเกิดทั้ง 12 เดือน ว่าคนในแต่ละเดือนนั้นจะมีนิสัยอย่ างไร กับบทความ ความเจ้าเสน่ห์และนิสัยของคนเกิดทั้ง 12 เดือน ไปอ่ า นคำทำ นา ย พร้อมๆกันค่ะ

1. คนเดือน มกราคม

มีเสน่ห์ล้ำลึกนัก มีความต้องการทางเพศค่ อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน บางครั้งก็ข ี้หงุดหงิด เอาแต่ใจตัวเอง แต่ทำเป็นขรึม เย็นช าซะอย่ างนั้นแหล่ะ บางทีก็ชอบเก็บตัว ชอบสร้างกำแพง ทำเป็นหยิ่ง แต่จริงๆ กลับเป็นคนง่ายๆ

ไม่มีอะไรหรอ ก ไม่มีพิ ษ ไม่มีภั ยกับใคร สงบนิ่ง เจ้าระเบียบซะอีก รักเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่ างยิ่ง ทำอะไรไม่ค่อยพึ่งใคร ชอบทำเอง แต่ก็เป็นคน มีบุญ มักได้คู่ดี

2. คนเดือนกุมภาพันธ์

มักเป็นคนที่มีอุปนิสัยร่าเริง เพื่อนฝูงมากมาย ช่างคิด ช่างจำ ชอบอิสระ ไม่ชอบขึ้นกับใคร หรือให้ใครบังคับขู่เข็ญให้ทำ ชอบชีวิตที่เรียบง่ายมากกว่า ถึงแม้ว่าตัวจะต้องอยู่ในสังคมก็ต าม

ในบางครั้งก็ดูก้าวร้าว ขวานผ่ าซาก และข ี้งอน ข ี้น้อยอ กน้อยใจ คบกับใครก็ได้ ช่างเลือ กด้วย แถมไม่ชอบผูกมัด หรือมีพันธะติดกับใคร จึงหาคู่ที่ถูกใจย ากออ กสักหน่อย

3. คนเดือน มีนาคม

เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เข้ากับคนง่าย ปรับตัวได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แต่อารมณ์มักอ่อนไหวง่ายมากๆ ในบางครั้งก็ข ี้หงุดหงิด จิตใจไม่แน่นอน อารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยน มาเหมือนน้ำ เป็นคนที่เชื่อเรื่องโชคลาง สิ่งลี้ลับ และชอบที่จะจดจำเรื่องเก่าๆ หลงรักใครได้ง่ายๆ และมักจะจมอยู่กับรักเก่าๆ แบบพวกมีรักฝังใจ ไม่ยอมลืม

4. คนเดือนเมษายน

เป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเ ด็กๆ อย ากรู้อย ากเห็น อย ากได้อย ากเป็นไปเสียหมด เป็นคนที่จริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่ชอบเอาใจใคร ไม่ชอบผูกมัด ชอบอิสระ ชอบที่จะให้คน ม าเอาใจมากกว่า

และมักจะหึง และหวงคนรักนะ เพราะถ้ามีรักเมื่อไร จะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว รักแบบบริสุทธิ์ใจซะด้วย และมักเป็นคนที่มีความต้องก ารทางเพศสูงอยู่เหมือนกันนะ

5. คนเดือนพฤษภาคม

เป็นคนที่รักสวย รักงาม รักสะอาด รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค่อนข้างหัวโบราณสักหน่อย ชอบเก็บสะสมท รั พ ย์สินอีกด้วย เรียกว่าเศรษฐีได้เลย แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เองหรอ ก ชอบให้คนอื่น

ยิ่งถ้าเป็นคนที่ตัวเองรักแล้วล่ะก็ เต็มที่ไปเลย เป็นคนที่อ่อนไหวต่อความรักมาก รักแล้วทุ่มเทเกินเหตุ มักถือ ดีเรื่องความรักเสมอ หรือจะชื่นชม ให้กำลังใจหน่อยก็จะดี คนเดือนนี้ชอบให้ชมบ่อยๆ เป็นพวกบ้ายอ

6. คนเดือน มิถุนายน

เป็นคนที่ฉลาดมาก มักคิดอะไรได้รว ดเร็วกว่าช าวบ้าน คือมีความถนัดในการใช้ส ม อ งมากกว่ากำลัง ชอบคิด ชอบพูด ชอบเขียน อย ากรู้ อย ากเห็น อย ากลอง ต้องการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่ างบนโลกใบนี้ เพื่อความอยู่รอ ด ด้านความรักเป็นค นรักพี่เสียดายน้อง ทำอะไร หรือคิดอะไรได้หล า ยๆ อย่ างในเวลาเดียวกัน บางทีกล า ยเป็นคนสองบุคลิก หรือคนสองหน้าได้เหมือนกัน

7. คนเดือนกรกฎาคม

เป็นคนอ่อนไหว หวาดระแวง ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆ ถ้าเจอปัญหาเศร้าทุ กข์อะไร จะขอหลบไปก่อน เป็นคนรักบ้าน รักครอบครัวมาก ชอบอยู่กับบ้าน และทำกิจกร รมที่บ้าน มากกว่าให้ออ กนอ กบ้าน เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำใ ห้ช าวกรกฎรู้สึกปลอ ดภั ย และอบอุ่น มีสัญช าตญาณในการให้ ห่วงใยเอื้ออาทร ชอบช่วยเหลือช าวบ้าน เอาอ กเอาใจ ( เฉพาะ ) คนที่ตัวรัก เก็บรายละเอียดได้ดี ไม่ว่าจะเรื่องอะไร โดยเฉพาะเรื่องเก่าๆ หรือพวกรักฝังใจ ไม่ยอมลืม แต่ก็เป็นคนวิตกจริตคิดมาก รักใครแล้วไม่ค่อยปล่อยง่ายๆ

8. คนเดือนสิงหาคม

คนที่เกิดในเดือนนี้เหมือนเจ้าป่า จึงมักจะเริ่ดเชิด หยิ่งไว้ก่อน เดินยังเอาหน้าไปก่อนเลย ไม่ค่อยยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆ ไม่ง้อใคร ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ชอบที่จะเป็นหัวหน้า เป็นผู้นำมาก เป็นคนที่ข ี้สงส าร และชอบให้อ ภั ย หรือให้โดยไม่ค่อ ยหวังผลตอบแทน เพียงแต่ไม่ชอบที่จะแสดงคว ามอ่อนแอให้ใครเห็นเท่านั้นเอง เป็นคนที่หาเงินเก่ง และก็ใช้จ่ายเก่งด้วย ถ้าพอใจอย ากได้อะไรต้องได้ จะจ่ายไม่อั้น ยังไงก็ต้องรั ก ษ าหน้าไว้ก่อน จะหาคู่ครองต้องเป็นคนใจ เย็นเป็นผู้ใหญ่กว่า มีปัญญาที่เหนือ กว่า จึงจะอยู่กันได้ หรือไม่ก็อยู่ใต้เท้าคุณสิงห าคมแกไปเลยหมดเรื่อง

9. คนเดือนกันย ายน

คล่องแคล่วว่องไว มีเสน่ห์ ไม่ว่าเป็นช ายหรือหญิง มักมีแต่เรื่องหยุมหยิม มีข้อสงสัย หรือวิเคราะห์ทุกอย่ างจนเกินเหตุ เป็นคนที่เข้าใจย ากอยู่สักหน่อย เพราะชอบเอาแต่ใจ ทำอะไรต ามอารมณ์ เหมือนผีเข้าผีออ ก ไม่แน่นอน โดยเฉพาะเรื่องความรัก มักจะใช้เวลาเลือ กค่อนข้างนาน แต่ถ้าได้รักแล้วมักจ ะรักนานเลยเช่นกัน

10. คนเดือนตุลาคม

เป็นคนสุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล สะอาดน่ารัก เป็นนักการทูต มีพรสวรรค์ในการเจรจา เป็นคนที่ถ้ารู้จักใคร ถูกช ะ ต าใคร จะรักมาก รักเร็ว และทุ่มเทซะเกินเหตุ แต่ถ้านึกอย ากจะเลิกก็เลิกเลย แบบไม่มีเหตุผลเช่นกัน เรียกได้ว่ารักง่ายหน่ายเร็ว เป็นคนที่รักพวกพ้อ งเพื่อนฝูงเอามากๆ ใครไม่เป็นพวกข้าไม่ดีด้วย จนในบางครั้งดูเหมือนดื้อ และก้าวร้าวมาก อารมณ์บางครั้งก็ขึ้นๆ ลงๆ

11. คนเดือนพฤศจิกายน

เป็นคนที่ดูแล้วค่ อนข้างจะลึกลับ ถ้าไม่สนิทกันจริง ไม่ค่อยเล่าเรื่องข องตัวเองให้ใครฟัง เก็บความรู้สึกเก่ง เก็บความลับเก่ง ชอบทำตัวลึกลับ มีความในใจซ่อนเร้น ด้านความรักก็มักแต่งงานช้า หรือหาคนถูกใจย ากสักหน่อย เพราะมัวแต่ข ี้ระแวงอยู่นั่นแหละ และไม่ค่อยชอบใ ห้ใครมาจู้จี้มากนัก มีโลกส่วนตัวสูง แต่ก็เข้าได้กับทุกคนนะ เพียงแต่คนอื่นอ่ านไม่ค่อยออ กก็เท่านั้นเอง

12. คนเดือนธันวาคม

เป็นคนที่มักโช คดีเรื่องการเงิน เป็นคนอารมณ์ดี ข ี้เล่น ชอบพูด ชอบเล่าอะไรสนุกสนาน ฉลาด และรอบคอบ คิดสร้างสรรค์ และชอบที่จะเป็นอิสระมากๆ ด้านความรักเป็นคนที่ไม่ชอบแฟนข ี้หึง ถ้าให้อิสระ คนเดือนนี้จะรักต า ยเลยล่ะ

ที่มา today.line.me, verrysmilejung, horoscopedaily99