ยิ่งโตยิ่งรู้ว่าการเป็นคนเงียบๆ มีข้ อ ดีอยู่ไม่น้อย ชีวิตก็ดีขึ้นอีกด้วย

บางครั้งเราก็ต้องหัดเป็นคนนิ่งๆดูบ้าง ไม่ควรที่จะทำอะไรใจร้อนจนเกินไป เพราะบางครั้งการที่เราอารมณ์ร้อน ใครยั่วโ ม โ หนิดหน่อยก็ทนไม่ไหว อาจจะทำให้เรากล า ยเป็นคนไม่มีความอ ดทน

ไม่รู้จักปล่อยวางหรือปล่อยผ่านสิ่งแย่ๆที่เข้ามาในชีวิต การเป็นคนนิ่งๆก็ไม่ได้ทำให้เราเ สี ยห า ยอะไร บางทีมันอาจจะดีกว่าการอารมณ์ร้อนด้วยซ้ำไปเพราะอ ย่ างน้อยเราก็ไม่ต้องเอาความคิดหรือคำพูด

ของคนอื่น มาใส่ใจเรา ให้มันหนักอ กหนักใจเปล่าๆ ใครจะนินทาว่าร้ า ยก็ปล่อยเขาไป หากมันไม่ใช่ความจริง ก็ไม่ต้องไปร้อนตัว หรือแสดงท่าทีไม่พอใจ ปล่อยให้ความนิ่งมันทำงานของมันเอง แล้วสักวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นเอง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร

พอโตยิ่งรู้สึกว่าบางเรื่องอยู่เงียบๆ ดีที่สุด พูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น และในบางเรื่อง ให้ทำเป็นนิ่งๆ เฉยๆ อ ย่ าโวยวาย ไม่แสดงความรู้สึก อะไรออ กไปมากมาย พิจารณาทุกเรื่องให้ดี ก่อนพูด ก่อนคิด ก่อนตัดสินใจอะไรลงไป

1. ครองสติได้ดี

การที่เป็นคนนิ่งๆ เขาจะหยุดคิดอ ย่ างรอบคอบก่อนที่จะทำอะไรไปเสมอ การควบคุมตนเองได้แม้ใน ย า มโก ร ธ ถือว่าเป็นข้ อ ดีมาก ถ้าใจร้อนข าดสติอาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรลงไป กล า ยเป็นการเข้าใจผิ ด กัน

2. คนอื่นคาดเดาได้ ย า ก

การคาดเดาได้ ย า ก ทำให้คน มองเราไปอีกแบบ ก่อนที่เขาจะทำอะไรก็จะคิดเยอะและมีความเ ก ร งใจเราอยู่ ฉะนั้น นิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้มีความเ ก ร งใจซึ่งกันและกัน

3. เก็บความรู้สึกเก่ง

คนนิ่งๆ ถือว่าจัดการ อารมณ์ของตนได้ดี และอาจจะมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการ ด่ า การใช้ความ รุ น แ ร ง ด้วยก็ได้ ใครเป็น ศั ต รู ก็รับมือได้ด้วยลำบ ากแน่นอน เพราะคนนิ่งๆ นี่อ่ านความรู้สึก ย ากจริงๆ น่ากลั วกว่าคนที่ชอบเหวี่ ยงชอบ วี นเยอะเลยนะ

4. ไม่ต้องวุ่นวายกับใครให้เหนื่อยเลย

คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ ไม่น่าสนใจ จึงไม่ค่อย ต ก เป็นเป้าสำหรับการ นิ น ท า เพราะดูเป็นคนนิ่งๆ ดูน่าเ ก ร ง ขาม เช่นนี้เรียกว่า ค ม ใ น ฝั ก เสื อซ่อนเล็บ หรือ อะไรก็ต าม แต่คุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรให้เหนื่อยใจเลยจริงๆ

5. ชีวิตไม่ต้องเสี่ ยงกับดร าม่า

การเป็นคนที่พูดเยอะเ ผ ย ความในใจมากไป คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเราเยอะไปด้วย มีอะไรก็โพสต์ลงในโซเชียล โดยเฉพาะด้านแ ย่ๆ เหมือนเป็นการ ร ะ บ ายอารมณ์ได้ดีก็จริงแหละ แต่ มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ ดีที่มีคนเข้ามาอ่ านเจอด้วยเช่นกันนะ

6. คนอื่นเขาเกรงใจ ไม่กล้ ายุ่งด้วย

เนื่องจากเป็นคนนิ่งๆ จึง ย า กจะค าดเดา ทำให้ดูเป็นคนที่เยือ กเย็น สุขุม ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่น คนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่งจะดีกว่า นี่แหละประโยชน์ของการเป็นคนนิ่งๆ การนิ่งไว้ก่อนไม่ชิ งโว ยว าย

มาดดูเป็นผู้ดีและพร้อมรับกับสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ เรียกว่า นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวเลยจริงๆ คนฉลาดนั้น ไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้น ต้องรู้จักนิ่ง อ ย่ างมีสติ ให้เป็นด้วย ต้องรู้ในสิ่ง ที่ไม่ควรพูดให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด

ที่มา  sabaisabuy  bohatto