ยุคสมัยนี้คนเราเริ่มเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวกันเยอะ

ในยุคสมัยนี้เราจะเห็นว่าหล า ยๆคนเริ่มก้าวเข้าสู่การเห็นแก่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวกัน สิ่งไหนที่ทำให้ตัวเองมีความสุขก็จะทำโดยที่ไม่ได้มองว่าใครจะเดือ ดร้อนหรือเปล่า วันนี้เราเลยมีข้ อคิดที่จะบอ กถึงว่าอะไรที่บ่งบอ กว่าคนเริ่มเห็นประโยชน์ส่วนตัวกันเยอะขึ้น

1.ไม่ผูกมัดNOBLIGATION(No+Obligation)

คนสมัยนี้แต่งงานกันน้อยลง แต่อัตราหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้น เ พ ร า ะมีค่านิยม ผู้คน มีทางเลือ กหลากหล า ยมากขึ้น จึงชอบอะไรที่มาเร็วเคลมเร็ว แม้แต่ในเชิงการตลาด ผู้บริโภคยุคใหม่ ก็ไม่ชอบการผูกมัดระยะย าว และเบื่อง่ายเ พ ร า ะมองหาแต่ข้ อมูลใหม่ๆตลอ ดเวลา อะไรที่นำเสนอเนื้อห า ยืดย าดเยิ่นเย้อ ไม่กระชับ โดยเฉพาะทีวีดิจิตอล ก็เตรียมม้วนเสื่อ กลับบ้านได้เลย

2.งามภายนอ ก EXTHETIC(External+Aesthetic)

คนสมัยนี้ไม่เห็นคุณค่าความงามภายใน แต่ให้ความสำคัญกับความงามภายนอ ก ซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้า ด้านอาชีพการงาน และการเป็นที่ยอมรับของสังคม แนวโน้มนี้ทำให้ธุรกิจเสริมความงามต่างๆ เติบโตคึกคัก เช่น เดียวกับApplication เสริมแต่งรูปภาพบน smartphone ที่กล า ยเป็นอุปกรณ์ข า ดไม่ได้ ของคนยุค Socia lNetwork ก็เ พ ร า ะถือคติตัวกูของกู

3.อ ย่ าปิดบังSINCLEAR(Sincere+Clear)

ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดเป็นกรด จะเห็นว่าทุกวันนี้ ผู้บริโภคเชื่อรีวิว จากประสบการณ์จริง มากกว่าโฆษณาที่ถูกปรุงแต่ง เรามีนักสืบพันทิปคอยเสาะแสวงหาความจริงในสังคม และพร้อมร่วมด้วยช่วยกัน ตีแผ่พวกลวงโลกลวงสังคม

4.อย ากร ว ยลัดRICHFICIENCY(Rich+Sufficiency)

จะเห็นได้ว่า หนังสือติดอันดับ Best seller ข ายดิบข า ยดีในยุคนี้ จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเคล็ดลับ การสร้างความมั่งคั่ง และแ ร งบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ แม้แต่ในงานMoney Expo ครั้งล่าสุด ผู้เข้าร่วมงาน ก็มีอายุน้อยลงอ ย่ างเห็นได้ชัด คนไทยยุคนี้ ยังเปลี่ยนความสนใจ

จากการลงทุนในธุรกิจ และอย ากเป็นเจ้าของกิจการ หัน มาศึกษา ลงทุนในตลาดหุ้นแทน เ พ ร า ะเห็นตัวอ ย่ างของนักเล่นหุ้นรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่อายุน้อยๆ กระนั้นความร ว ยที่คนรุ่นใหม่ใฝ่หา เป็นความร ว ย แบบฉาบฉวยชั่ วข้ามคืน ต้องการร ว ยแบบด่วนๆ

แต่ไม่ได้ฝันถึงขนาดมีเงิ นพันล้าน แค่อย ากมีกิน มีใช้ และท่องเที่ยวลั้ลลา แนวโน้มที่ต ามมา ก็คือตลาดแ ร งงาน จะเปลี่ยนโฉมหน้าอ ย่ างสิ้นเชิง ในอีก 6 ปีข้างหน้า จะหาคนทำงานเป็นพนักงาน ประจำได้ย ากขึ้น เ พ ร า ะคนยุคใหม่ นิยมทำงานอิสระ (Freelance) และล่วงเวลา (Passtime) มากกว่าค่านิยมที่ตอ กย้ำความฉาบฉวยของสังคมไทยคือ

5.มาตรฐานสูงSUPERGENIC(Super+Genic)

นอ กจากจะแข่งเรื่องคุณภาพสินค้ าแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ มาตรฐานการบริการ น่าพึงพอใจที่จะมัดใจพวกเขาได้

6.ช่วยเหลือตัวเอง(ไม่พึ่งพา)หรือYELP(HelpYourself)

ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีมากมาย ที่ช่วยให้สามารถทำกิจก รรมหล า ยอ ย่ างได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นไม้ถ่ายรูปselfie App แผนที่ค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว หรือแม้แต่ google ที่มีคำตอบทุกอ ย่ าง รวมไว้ที่เดียว เมื่อไม่ต้องพึ่งพิงใครมาก เด็กรุ่นใหม่จึงมีความแข็งกระด้าง ไม่ยอมโอนอ่อนให้ใครง่ายๆ เมื่อก่อน มีอะไรเด็กอาจปรึกษาพ่อแม่ แต่ทุกวันนี้ ยกให้อากู๋ Google เป็นที่หนึ่งในด ว งใจ

7.วัฒนธรรมเดียวกันBLENDSO(Blended+Society)

วัฒนธรรมที่หลากหล า ยของโลก ถูกหลอมรวมบนโลกใบเดียวกันไปแล้ว จนเกิดค่านิยมปัจจุบัน เรามีวัฒนธรรมเดียวกันทั่วโลก เช่น K-Popที่โด่งดังมาก หรือ กระแส IceBucketChallenge ที่แพร่สะพัดจากอเมริกาไปทั่วทุกมุมโลก อ ย่ างรวดเร็ว ข้ อ ดีของเทรนด์นี้คือ สามารถทำการตลาดด้วยคอนเซปต์เดียวกันทั้งโลก แต่ก็มีข้ อเ สี ย ที่ทำให้ข า ดเอกลักษณ์ของแต่ละสังคม

8.ซื้ อน้อยได้เยอะEASEMORE(Easy+More)

คิดจะเอาชนะใจผู้บริโภคยุคใหม่ ต้องตีโจทย์ 2 ค่านิยมนี้ให้แตก คือสินค้ าชิ้นเดียว จะต้องทำหน้าที่สารพัดประโยชน์ (AllinOne) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ที่มา  yakrookaset