ย ามชีวิตตกอับ สิ่งเดียวที่ช่วยเราได้ คือ บุญคุณของพ่อแม่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตในย ามชีวิตตกต่ำ กับบทความ ย ามชีวิตตกอับ สิ่งเดียวที่ช่วยเราได้ คือ บุญคุณของพ่อแม่ ไปดูกันว่าทำไมบุญบารมีของพ่อแม่ ถึงช่วยให้ชีวิตของลูกนั้นดีขึ้นได้

การขอขมาพ่อแม่ คือโอกาสสำคัญ ที่ลูกทุกคนควรทำก่อนจะสาย และเรามี วิธีขอขมาพ่อแม่ แบบครบทุกขั้นตอน มาฝากค่ะ โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองมี ก ร ร ม ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ มีอุปสรรคขัดขวางอยู่เสมอ ลองทำดูสักครั้ง แล้วชีวิตคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ หากชีวิตถึงต าจน บุญบารมีของพ่อแม่ ช่วยเราได้ ทุกครั้งที่ชีวิตพบเจอ อุปสรรค ทุกครั้งที่เจอแต่ปัญหา มื ด แปดด้าน อย่ าทำร้ า ยตัวเองซ้ำ ด้วยการทำสิ่งไม่ ดีเพิ่มขึ้น หรือคิดว่าขอแค่แก้ปัญหา ให้ผ่ า นๆไป แต่ไปสร้างความทุ ก ข์ ให้แก่ผู้อื่น จากที่ มื ด อยู่แล้ว ก็จะยิ่งมืดไปอีก มา ล อ ง ตั้งสติ ตั้งสัจจะให้แน่วแน่นะ

นับต่อจากนี้ขอลดละสิ่งไม่ ดีทั้งหล า ย จะสร้างบุญไม่ว่าจะน้อยใหญ่ เพียงไหน ทำจิตให้ผ่องใสมากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ตั้งจิตน้อมลงระลึก ถึงความรัก ความเมตต าอันยิ่งใหญ่ ของพ่อแม่ สิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของลูกๆ ที่อำนวยพรได้จริง ที่ไม่ต้องวิ่งหาที่ไหนเลย คนที่มีลูกนั้น รักลูกมากแค่ไหน ให้ทุกอย่ างได้เพื่อลูก พ่อแม่เรานั้น ก็รักเรามาก ให้ทุกอย่ างได้เหมือนกัน ลองตั้งจิตดีๆ

ขอเมตต า ขอบุญบารมี พ่อแม่ในทุกภพช าติ บุญที่เราเคยทำมาในทุกภพทุกช าติ ในช าติปัจจุบันที่เรานึกได้รวมเป็น มหาบุญกุศล ขออำนาจแห่งบุญพาเราให้พบทางออ ก พาเราให้มีปัญญา พาเราให้ออ กมาจากความ มื ด พาเราให้พ้นจาก อุปสรรค ก ร ร ม ทั้งหล า ย

สำหรับคนในช าตินี้ พบความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจ เพราะพ่อแม่เป็นฝ่ายดี ขอให้ ล อ งให้อ ภั ย ถอยออ กจากความ ไ ม่ ช อ บใจ ถอยออ กจากความขุ่นใจ ถอยออ กจากวงเวียน ให้อโหสิต่อ กันและกัน ก็เป็นบุญใหญ่มากแล้วในชๅตินี้ และบุญใหญ่แห่งการให้อ ภั ยทานนี้ และพาเราให้พ้น จากอุปสรรคกรร มทั้งหล า ย ได้เช่นกัน บางทีเราอาจะล่วงเกินพ่อแม่ โดยไม่รู้ตัว หรือแม้กระทั่งทำให้พ่อแม่เป็น ทุ ก ข์ เสียใจ ร้องไห้

สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้าง ก ร ร ม หนัก ทำให้ชีวิตจะไม่เจริญ ทำอะไรก็มักจะติดๆขัด ไม่ประสบความสำเร็จ และสำหรับท่านใดที่ได้เคยกระทำการดังกล่าววันนี้ เส้นทางความรู้ มี วิ ธี ขอขมาพ่อแม่ มากฝากกัน หลวงพ่อจรัญท่านได้ แนะนำวิธิขอขมาพ่อแม่ไว้ ไม่ต้องรอวันเกิด

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอ กมะลิ ในพวงมาลัย 1 พวง

2 ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่เ ถือเป็นการซื้ อชีวิตใหม่จากบุพการี

3 ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด

4 กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอ กมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ

5 ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่

6 ผ้าขาวดิบ

7 ถาดใส่ของ ( วางทับด้วยผ้าขาวดิบ )

ขั้ น ต อ น การขอขมาพ่อแม่ ต ามแบบหลวงพ่อจรัญ

เมื่อถึงวันเกิดเรา ให้ตื่น มาสวดมนต์ ไหว้พระ ( คลิกดูบทสวดมนต์ต่างๆ ที่นี่ ) จัดหาอาหารอย่ างดีที่สุด ให้ท่านทั้งสองรับประทาน เมื่อท่านรับประทานเสร็จ ให้ท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกัน เอากาละมังใส่น้ำอุ่น มาล้างเท้าพ่อแม่ ฟอ กด้วยสบู่แล้วล้างน้ำให้สะอาด เอาผ้าเช็ดเท้าให้แห้ง โรยด้วยแป้งให้หอม มอบเสื้อผ้าใหม่ที่เตรียมไว้ให้ท่าน กล่าวคำขอขมาพ่อแม่ว่า ‘ ก ร ร ม ใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิ ก ร ร ม ให้แก่ลูกด้วย’ กราบเท้าท่าน 3 ครั้ง จากนั้นเอาเท้าท่านทั้งสองมาเหยียบที่ศีรษะเรา

ขอให้ท่านให้พรเรา

ความตั้งใจที่จะไม่ทำผิดอีก ไม่ใช่เพียงสักแต่ขอขมา เพราะจิตใจที่สำนึกผิดและพร้อมแก้ไข ย่อมนำมาซึ่งความประพฤติใหม่ เป็นการสร้าง ก ร ร ม ดีใหม่ๆ ที่พ่อแม่ของเราสามารถสัมผัสได้ และจะนำมาซึ่งความเป็นสิริ ม ง ค ล อย่ างยิ่งแก่ชีวิตของลูกทุกคนค่ะ อย่ าลืมไปปฏิบัติต่อพ่อแม่พระสูงสุดในบ้านของเรานะคะ

ที่มา parinyacheewit