ย า มแม่แก่เฒ่า ลูกรักอย่ าลืมแม่นะลูก

วันนี้เรามีบทความที่อย ากเตือนสติลูกๆ ทุกคน กับบทความ ย า มแม่แก่เฒ่า ลูกรักอย่ าลืมแม่นะลูก ไปดูกันว่าลูกรักของแม่ๆ ควรทำอย่ างไรบ้าง

เมื่อตอนที่แม่เริ่มออ กเดินทาง แม่ก็เป็นเ ด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ผ่ านคืนวัน มีความฝัน มีชีวิตเป็นของตั วเองเหมือนกับเรา แม่เดินทางมาเจอความรัก มีชีวิตคู่ที่หวังจ ะสร้างเป็นครอบครัว ผ่ านวันที่ตื่นเต้นที่สุด คือวันที่รู้ว่าในครรภ์ข องแม่มีเราอยู่ในนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของเวลากว่า 9 เดือน ที่แม่ต้องแบกน้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัม แม่เริ่มใช้ชีวิตอย่ างระมัดระวังมากขึ้น

แม่กลัวว่าลูกในท้องของแม่จะเป็นอั น ต ร า ย และวันที่แม่เ จ็ บ ป ว ดแสนสาหัสก็มาถึง วันแรกที่แม่ได้เห็นหน้าเรา เต็มไปด้วยความสุข แต่แม่ก็เ จ็ บ ป ว ด ชีวิตส่วนตัวของแม่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป ความฝันอาจถูกพักไปบ้าง แต่ก็เต็มใจ ข้าวของเครื่องใช้ลดลง เหลือเท่าที่จำเป็น รูปร่างหน้าต าที่สวยง ามของผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่สำคัญเท่าลูกของแม่อีกแล้ว เรื่องอื่นๆ ของแม่ช่างมันก่อนเถอะ

อนาคตของตัวเองที่แม่เคยคิดถึง ถูกแทนที่ด้วยอน าคตของลูกจนหมดสิ้น เราจะปลอ ดภั ยไหม เราจะเป็นเ ด็กดีหรือเปล่า เราจะเรียนอะไร เราจะได้น้อยกว่ าลูกคนอื่นไหม แม่พย าย ามทุกอย่ างให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุด แม่เสกทุกอย่ างให้เ ด็กน้อยของแม่เติบโตอย่ างดี เหนื่อยนะ แต่แม่จะสู้ แล้วเราก็เติบโต แม่เริ่มพบกับความห่ างเหินของลูกที่เคยตัวเล็ก

แม่ไม่ได้เป็นเพื่อนเล่ นที่เราเคยสนุกด้วยแล้ว แม่เห็นใบหน้าที่เร าหงุดหงิดใส่มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เห็นร อยยิ้มที่แม่เคยได้รับ แต่ผู้รับกล า ยเป็นเพื่อนของเรา น้อยใจแต่ทำอะไรไม่ได้ วันที่แม่โล่งใจอย่ างที่สุด คือวันที่เราเรียนจบ แม่ฝ่าฟั น มามากมายกว่ าจะได้ปริญญาใบนี้มา แม่คิดว่าหมดห่วงแล้ว ลูกเอ๋ย แต่ขณะที่แม่มองดูเราถ่ายรูป สนุกสนานกับเพื่อนบัณฑิต

แม่ก็รู้ตัวว่า แม่คิดผิดแล้ว ลูกจะได้งานที่ดีหรือเปล่า ลูกจะมีแฟนที่รักลูก เหมือนที่แม่รักไหม เขาจะดูแลลูกอย่ างที่แม่ทะนุถนอมหรือเปล่า ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วลู กจะอยู่ต่อยังไง โตแค่ไหนแม่ก็เห็นภาพเ ด็กตัวน้อยๆ ของแม่เสมอ ลูกของแม่ค่อยๆ ออ กเดินทางในชีวิตของตัวเอง เรามีครอบครัว มีลูก มีบทบาทเพิ่มขึ้น จนบทบาทการเป็นลู กของแม่น้อยลงกว่าเดิม

แม่รู้แล้วว่า ถึงเวลาต้องปล่อยวาง ลูกมีชีวิตของลูกแล้ว แต่แม่ไม่เคยวางได้เลย แม่ยังรัก และห่วงลูกของแม่เสมอ อย่ าลืมแม่นะลูก แม่แก่ตัวลงพร้อมกับนับถอยหลังการจากลา เป็นการเดินทางช่วงสุดท้ ายที่ต้องเผชิญความเสื่อมถอย สองแขนที่อุ้มลูกมาหล า ยปี ยกอะไรมากไม่ได้แล้ว สองขาที่เคยพาลูกไปไหนต่อไหน ต้องใช้ไม้เท้าพยุง วาจาที่เคยเป็นเสียงกล่อมลูก

เริ่มพูดไม่รู้เรื่องส ม อ งที่เคยใช้ช่วยลูกให้เติบโต เริ่มลางเลือน หัวใจที่เคยสู้ฝ่าฟั นปัญหาให้ลูก บีบตัวน้อยลง แม่เหมือนก้อนน้ำแข็ งที่วางตั้งอยู่กลางแดด วันนี้ระหว่างที่เราเดิ นทางในชีวิตของเรา ลองหันไปมองหน้าแ ม่ของเราให้เต็มต า

มองเข้าไปให้เห็นถึงการเดินทางที่ผ่ าน มาของแม่ วันนี้แม่เดินทางม าไกลมากแล้ว ขอแค่อย่ าลืมการเดินทางที่ผ่ าน มาของแม่ นี่เป็นการเดินทางของคว ามรักที่วิเศษที่สุด แด่แม่และลูกของแม่ทุกคน เพราะคำพูดบางคำเปลี่ยนชีวิตบางคน

ที่มา : horoscopedaily99