รักกัน มากแค่ไหน เมื่อศีลไม่เสมอกัน สุดท้ายก็ต้องแยกกันไป

หากวันนี้คุรและคนรักของคุณยังรักกัน มาแต่ด้วยเรื่องของศีลที่ไม่เสมอกัน วันเวลาก้จะนำพาความเลิกรามาให้คู่ของคุณในที่สุด วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ รักกัน มากแค่ไหน เมื่อศีลไม่เสมอกัน สุดท้ายก็ต้องแยกกันไป ไปดูกันว่าทำไมเมื่อศีลคนเราไม่เสมอกัน ถึงต้องเลิกรากันไปในที่สุด

คนเรานะ หากมีศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้ หรืออาจจะคบกันได้แต่ปัญหาอาจจะต ามมาเยอะ ฟังคำตอบดู คบคนแบบไหน ก็เป็นคนเช่นนั้นแหละ ถ้าคุณอยู่กับ ‘นักปราชญ์’ คุณจะมีความรู้มากยิ่ งขึ้น คุณอยู่กับ คนใจกว้าง คุณจะมี สังคมที่กว้างมากขึ้น

หากคุณอยู่กับ ‘คน มองโลกในด้านดี’ คุณจะพบความสุขมากขึ้น คุณอยู่กับคนกล้าหาญ คุณนั้นจะแกร่งขึ้น คนเราถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันก็ย าก มันต้องประมานว่าพวกเดียวกัน พูดเรื่องเดียวกัน ชอบอะไรคล้ายๆ กัน ถึงจะไปกันได้ คนแบบเดียวกัน จึงดึงดู ดพวกเดียวกันเข้ามาหาตัวเอง

ชอบแ ว้ น เขาก็พาไปจั บกลุ่มซิ่ งรถ ชอบเข้าวัดก็ชวนกันไปปฎิบัติธรรม พูดเรื่องที่ชอบเหมือนกัน ทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน เราสนิทกับคนแบบใด นั่นคือเราเป็นคนแบบนั้น เรากับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ให้รู้ไว้เลยว่า เรากำลังจะเป็นคนประเภทเดียวกับเขา อย่ างเช่น แ ม ล ง วัน มันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน

หรอ กนะ แต่ว่ามันชวนกันไปกินแต่ ของ เ น่ า เ สี ย เหมือนกับคุณ ที่ก็ไม่เคยเห็นผึ้ ง ชวนกันไป กินของ เ น่ า คนประเภทเดียวกันมันจะชวนกันทำ ในสิ่งที่ชอบเหมือนกัน หากเราอย ากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน ให้ดูคนที่คนคบด้วยสนิทด้วยก็รู้แล้ว เพราะหาก

ไม่ใช่พวกเดียวกัน หรือศีลไม่เสมอกันล่ะก็ ก็คงคบกันไม่ได้ย าก คุณคือค่าเฉลี่ ย คนห้าคน ที่คุณ ค ลุ ก ค ลี และใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากสุด มองดูสิห้าคนในชีวิตคุณ ที่ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวัน คุณได้รับ อิ ท ธิพลมาจากเขาเหล่านั้น และถ้าคุณอยู่กับใคร คุณก็จะได้เป็นแบบนั้น อย ากเป็นแบบไหนก็เลือ กเอา

ศีลเสมอแล้วเจอกัน คำว่า เสมอ = ไม่เป็นอื่น กลมกลืน ไม่ว่าพูดอะไร หรือทำอะไร ก็จะเข้าใจกันได้ง่าย ที่เป็นปัญหา ถึงทุกวันนี้ เพราะห่างเพราะเหมือนอยู่โลก คนละใบ

ศีลไม่เสมอกัน ปั ญญ าที่จะคุยกัน ก็ต่างกัน คุยกันไม่รู้เรื่อง พ าลหงุ ดหงิ ดใส่กันซะเปล่า ทะเล าะตลอ ด เพราะฉะนั้น การเลือ กคบคนจึงต้องดูลึก ไม่ใช่ดูแต่ภายนอ ก ต้องดูที่ ศีล สติ ปัญญาเท่านั้นมันจึงจะอยู่กันได้นาน

การ ‘ไม่เสมอ’ ทำให้เปลี่ยนแปลงย าก ปรับย าก ให้อภั ยย าก เข้าใจย าก แม้ว่าฝ่ายหนึ่งปรับแต่อีกฝ่ายไม่เปลี่ยน ไปกันไม่ได้นะ มันเข้าไม่ถึง

ที่มา : tamnanna