รู้นิสัยของคุณได้ จากเลขตัวสุดท้ายของเบอร์โทรที่ใช้อยู่

นิสัยของคนเราอาจจะดูได้จากสิ่งที่แสดงออ กมาของแต่ละคน แต่ก็มีอีกหล า ยสิ่งที่สามารถท า ยนิสัยของแต่ละคนได้จากสิ่งรอบตัวเช่นกัน อย่ างวันนี้เราก็มีการทำนา ยนิสัยจากเลขท้ายเบอร์มือถือ ที่แต่ละคนใช้กัน แล้วเลขท้ายมือถือของคุณละ คือเลขอะไร แล้วไปดูคำทำนา ยได้เลย

เลข 0 มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิดเผย

มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิด เผยหรือชอบ มีความลับ ชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบให้คนอื่น มายุ่งวุ่นวาย กับชีวิตตัวเอง อาจมีหัวคิดก้าวหน้าจนคนอื่น ต ามไม่ทันสนใจ เรื่องจิตวิญญาณ หรือเทคโนโลยี

เลข 9 มีลางสังหรณ์ดี ความคิดสร้างสรรดี

มักมี S e n s e สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งเร้นลับ ในรูปแบบต่าง ๆ ชอบความสงบมากกว่า ความวุ่นวาย เดินทางบ่อยหรือชีวิตอยู่ไม่ค่อยติด ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ความรักก็เช่นกันอาจได้ คนรักเป็นคนต่างแดน หรือต่างชาติ

เลข 8ฉลาดทันคนจอมแผนการณ์ รักเพื่อน

เข้าสังคมหรือเข้ากับคนได้ทุกระดับใจ กว้างมีนํ้าใจ ใจป๋ากล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสี ยใจ ถึงคำนึงถึงผลลัพธ์ ที่ต้องการมากกว่า วิ ธีการว่าจะถูกต้อง หรือไม่ซิกแซก เก่งรู้หลบเป็นหลีก ไผ่ลู่ลม

จึงมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจสี เทาธุรกิจกลางคืน ธุรกิจนอ กกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รายได้ ไหลเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ แต่ก็มักจะออ กมากหรือรั่วไหลมาก เพราะเป็นคนใจป๋ากล้าได้ กล้าเสี ยนั่นเอง

เลข 7 มีมานะทำการใหญ่

ถึกทนความอ ดทนสูงความรับผิ ดชอบสูง สามารถทนกับความกดดัน และทนต่อความเหน็ดเหนื่อย หรือทนต่อ ความย ากลำบาก ได้ดีทำอะไร ชอบวางแผนหรือ มักจะคิดมาก จนกล า ยเป็นคนที่ชอบ

วิตกกังวลมากเกินไปได้ไม่ชอบ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย อ ดออมได้ดี ชอบนำเงินไปลงทุน หรือเปลี่ยนเงินเป็น ท รั พ ย์สิน มากกว่า ต้องระวังในเรื่อง ของความโ ก ร ธรั กจริงเ ก ลี ย ดแรง พย าบาทเจ้าคิดเจ้าแค้น

เลข 6 มีศิลปะรักสวยรักงาม

แต่งตัวดีมีรสนิยมชอบอะไร ที่ให้ความสุนทรีย์ ชอบการกินเที่ยวช้อปปิ้ง กิจก ร ร มความสนุกสนาน รื่นเริงรักสบายไม่ชอบความลำบาก ทั้งใช้เงินเก่ง และเหนียวได้ ในคนเดียวกัน

เลข 5 ฉลาดเรียนรู้เร็ว

ทำอะไรเน้นรอบคอบ การตัดสินใจ จึงอาจจะช้านิดนึง พูดจามีเหตุมีผล มีหลักมีการตลอ ด มีความสนใจในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ ต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นการศึกษา ต่อทั้งชายทั้งหญิง

จัดว่าเป็นคนที่ชอบใช้ เหตุใช้ผลเชื่อมั่น ในความคิดของตัวเอง ดังนั้นจึงมักเชื่อตนเอง มากกว่าเชื่อผู้อื่น หรือเรียกว่า ดื้อเปลี่ยนแปลงย ากเ พราะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ

เลข 4 ช่างเจรจาค้ า ข า ย เก่ง

ช่างเจรจาค้ า ข า ย เก่ง รักอิสระตื่นข่าวชอบเมาท์ช อบการวิจารณ์ ชอบการประณี ประนอมรอม ชอมมากกว่า แตกหักมนุษย์สัมพันธ์ดี รักเพื่อน มีเพื่อน มากไ ม่ชอบไปไหน คนเดียวทั้งชาย ทั้งหญิง มักพูดเก่งมีทักษะทางด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น การพูดการ เขียนการค้ า ข า ย

เลข3 ขยันอ ดทน

ใจร้อนไม่กลัวใคร เสี ยงดังพูดตรงไป ตรงมาหรือ พูดแรงได้ เช่นกัน ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ ตัดสินใจเร็วมีความกระตือรือร้น สูงถ้าเป็นชาย จะออ กแนวแมน บ้าพลังชอบกิจก ร ร มที่ตื้นเต้นเร้าใจต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การออ กกำลัง กายการใช้อาวุธ ถ้าเป็นหญิง จะเป็นลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่ง ในจิตใจไม่ยอมแพ้อะไร ง่าย ๆ ชอบกิจก ร ร มที่ท้าท า ย เช่นกัน และมักชอบ ตัดผมสั้น

เลข 2 อารมณ์อ่อนไหว

ใจดีชอบสงสารคน มีคำพูดที่มี เสน่ห์มีจิตใจ ที่เมตต า กรุณาต่อผู้อื่นเสมอ เห็นใครลำบากเดือ ดร้อน ไม่ค่อยได้ต้องเข้าไป ช่วยเหลือ อย่ างน้อยที่สุด

ก็ให้กำลังใจมีความคิดสร้างสรรค์ ดีมีจินตนาการที่ดี แต่หนักไปทางชอบคิดมากกว่า ทำจอมโปรเจคมีโลกส่วนตัวสูง ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายใจดี จิตใจอ่อนโยน อาจไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ถ้าเป็นผู้หญิง จะมีอาการชอบ เพ้อมโนเวิ่นเว้อ ดราม่าเจ้านํ้าต า ถือเป็นอาการปกติ

เลข 1 รักเกียรติรักศักดิ์ศรีใจร้อน

รักเกียรติรักศักดิ์ศรี ใจร้อนไม่ชอบ ง้อใครมีความมั่นใจ ในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ดีตัดสินใจรวดเร็ว เด็ดข า ดมี ความเป็นผู้นำ ถ้าเป็นผู้ชาย

จะเสริมความเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าทำ เพิ่มความมั่นใจ อัตต าหรืออีโก้จึงมักสูงนิดนึงด้วยครับ ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นหญิง ที่ทำงานเก่ง และแกร่งกล้าคิด กล้านำกล้าตัดสินใจ

ที่มา  stand-smiling