รู้แล้วทำไมทำบุญไม่ขึ้น วิ ธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง ได้อานิสงส์แ ร ง

การกรวดน้ำคือ การอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ซึ่งทำหลังจากการทำบุญ แต่หล า ยคนอาจจะยังทำไม่ถูกต้อง ซึ่งหากเราทำไม่ถูกวิ ธีผู้ที่เราทำบุญให้นั้นอาจไม่ได้รับ วันนี้เราเลยจะพามาดูว่าวิ ธีในการกรวดน้ำที่ถูกนั้นเขาทำอ ย่ างไร

ให้ใช้มือขวาจับภาชนะ แล้วใช้มือซ้ายค่อยๆประคอง ค่อยๆรินน้ำใส่ภาชนะที่รองรับ แล้วก็สวดมนต์ยะถา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณเคยของบุคคลที่ทำบุญบ่อยๆ และรับรู้ทั่วกันว่าสิ่งเหล่านี้คือ การกรวดน้ำ

สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หล า ยคน มีความเชื่อ และทำกัน มาเนิ่นนาน เพื่อเป็นการแผ่บุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล้มห า ยจากไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เทวดาประจำตัว บุญกุศลนี้จะส่งไปถึง

สิ่งใดที่เราเคยทำผิ ดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจ หากเรากรวดน้ำทำบุญ ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจจริง บุญเหล่านั้นจะส่งไปถึงแก่ผู้ที่เราตั้งใจ ทำให้เขามีความสุข และช่วยล ดก ร ร มส่วนหนึ่ง

แต่ทว่าการกรวดน้ำนั้นหากต้องการจะให้บุญส่งไปถึงจิตวิญญาณที่แท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด จะต้องกรวดอ ย่ างถูกวิ ธี สำหรับในวันนี้เรามาทำต ามกันเลยดีกว่าว่า วิ ธีการกรวดน้ําที่ถูกพอ ดีนั้นจะต้องทำอ ย่ างไร หล า ยคนยังไม่รู้นะ หล า ยคนยังเข้าใจผิ ดกันอยู่

การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้นใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตัวเอง แต่เป็นการแบ่งบุญกุศลให้กับเหล่าเทวดาต่างหาก ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วยเราทำให้เรานั้นไม่เ จ็ บป่วย แคล้วคลาดจากภยันใดๆ

เหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ก็เพื่อเสริมพลังให้กับจิตที่คิดไม่ดีกับเรา เหนือ กว่าเทวดาประจำตัว หากเราทำผิ ดขั้นตอนก็จะถือว่าทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

การกรวดน้ําที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาทั้งหล า ย จะเป็นการดีต่อตัวเรา การกรวดน้ำหลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่าถวายสังฆ ท า น จะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเราราบรื่น ไม่มีปัญหา ขั้นตอนการกรวดน้ำให้กับเทวดานั่นก็คือ แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำ ให้สวดบทคาถาต่อไปนี้ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหล า ย ทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) ที่ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหล า ยทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ าได้แวะ อ ย่ าได้เวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

จะทำให้เรานั้นได้ผลบุญถึงเร็วกว่าการอธิษฐานจิต อ ย่ าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่งการแบ่ง ท า นอันยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นในทุกๆ วัน

ที่มา Postsara Postsod