ลักษณะข้ อต่อบนนิ้วโป้ง สามารถบอ กนิสัยชีวิตแต่งงานของคุณได้

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาทำการท า ยนิสัยจากข้ อต่อบนนิ้วหัวแม่มือ กัน หรือที่ทุกคนเรียกว่านิ้วโป้งนั่นเอง หล า ยคนอาจจะสงสัยว่า นิ้วโป้งคนเราสามารถบอ กสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเราได้ด้วยหรอ ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมละ เอาละเราไปดูวิธีการเล่นทำนายกันดีกว่าว่าต้องทำอย่ างไร

ยกนิ้วหัวแม่มือของคุณขึ้น มา แล้วสังเกตดูว่าข้ อบนนิ้วมือเป็นแบบไหน ดูเทียบจาก 3 ภาพที่เรานำมาให้ดู ตรงกับภาพไหนก็ให้อ่ า น คำทำ น า ยต ามข้ อนั้นได้เลย บางคนคิดว่าทุกคนจะมีขนาดข้ อเหมือนกันซึ่งไม่ใช่เลย ลักษณะข้ อนิ้วก็ต่างกันนะ เอาล่ะ ถ้าหากเจอภาพที่ตรงกับข้ อนิ้วโป้งของตัวเองแล้วเลื่อนลงไปดูกันได้เลย

ภาพ A ข้ อต่อที่ 1 สั้นกว่าข้ อต่อที่ 2 ของนิ้วโป้ง

บ่งบอ กว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีจิ ต ใ จ ดี อ่อนโยน แต่ก็ดูเป็นคนลึกลับเป็นคนที่มีหัวใจอ่อนไหวง่ายมาก มักจะมี บ า ด แ ผ ล ในใจเต็มไปหมด เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกอย่ างมาก มักจะชอบเห็นอ กเห็นใจคนอื่นไปหมดจนบางทีตัวเองลำบาก เลยดูไม่ค่อยมีศักดิ์ศรี สำหรับช่วงหลังของชีวิตแต่งงานนั้นไม่ค่อยมีอะไรให้กังวล แม้ว่าภาระจะเยอะหน่อยแต่ก็แบกรับไหว ชีวิตรักมั่นคงแม้จะไม่ร ว ยอะไรแต่ก็มีทุกอย่ างครบพร้อม จนคนทั่วไปอิจฉากันเลยล่ะ

ภาพ B ข้ อนิ้วโป้งย า วเท่ากัน

บ่งบอ กว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกเรียบร้อย เป็นคนที่มีความอย ากรู้อย ากเห็นทุกอย่ าง เป็นคนรักจริง แต่สมาธิสั้นไปหน่อยโดนรบกวนได้ง่ายแม้กับเรื่องเล็กน้อย หงุดหงิดง่ายไปนิดทำให้ชีวิตไม่ค่อยสุข ฉะนั้นแล้วก็ควรจะฝึกจิตใจให้นิ่ง ใจเย็นให้เป็น จะมีบางช่วงชีวิตที่การเงินติดขัด พย าย ามใช้จ่ายอย่ าง

ประหยัดจนดูเหมือนเป็นคนข ี้งก แต่ก็จะมีโชคดีต ามมาภายหลัง เงิน งาน ครอบครัว จะเริ่มราบรื่นทุกอย่ าง ส่วนชีวิตหลังแต่งงานนั้นจะอยู่ดีกินดีเลยล่ะ แม้จะมีช่วงขัดสนบ้างก็ต้องช่วยกันบริหารเงินให้ดี อย่ าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนัก หากคู่ของคุณบริหารเงินดีการเงินจะไม่มีปัญหาเงินอีกเลย

ภาพ C ข้ อต่อที่ 1 ย าวกว่าข้ อที่ 2 บนนิ้วโป้ง

บ่งบอ กว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูง ใจดี ชอบช่วยเหลือ เป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ แต่ในบางมุมคุณจะนิสัยเหมือนเด็ ก อารมณ์ไม่ค่อยนิ่ง ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ มีเมตต าช่วยเหลือผู้อื่นแต่ตัวเองกลับต้องทุ กข์ใจ ในส่วน ช ะ ต า ของชีวิตคู่นั้นคุณจะได้คู่ครองที่รักทะนุถนอมคุณ คนรักมีนิสัย

อ่อนโยน มีน้ำใจ ดีกับคุณมัก รักคุณมาก หลังแต่งงานแล้วก็ยังหวานกันอยู่เลย แม้บางทีชีวิตแต่งงานจะไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่ก็ยังหวานกันได้ตลอ ด เป็นคู่ที่ดีไว้ใจกันและกันเสมอ ชีวิตดีมีความสุขแม้ไม่ร่ำร ว ยมหาศาลแต่ก็หวานจนทุกคนอิจฉาเลย

เป็นอย่ างไรบ้างสำหรับการทำ น า ยด้วยข้ อนิ้วโป้ง ก็แน่นอนว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะใครจะเชื่อหรือไม่ก็ต ามแต่วิจารณญาณของแต่ละคน

ที่มา  horoscopedaily99