ลักษณะนิ้วเท้าบอ กวาสนาของคุณได้

วันนี้เราจะมาเปิดด ว งชะต า โชคลาภ วาสนา ของแต่ละคน จากลักษณะนิ้วเท้า ต ามตำร าการดูโ ห ง วเ ฮ้ ง ที่เ ศ ร ษ ฐีจีนสมัยก่อน

ใช้ตรวจด ว งชะต าลูกหลานของตัวเอง มาดูกันดีกว่าว่าในอนาคตของคุณจะมีโชคลาภมากแค่ไหน รีบก้มดูนิ้วเท้า แล้วไปตรวจด ว งตัวเองพร้อมกันเลยจ้า

1. มีเท้ากลมคล้ายกับบ ว ม

ผู้นั้นเป็นนักบวชดี จะมีเกียรติยศ ชื่อเ สี ยง

2. เท้าใหญ่

ผู้นั้นเป็นคนต้องทำงานหนัก มักง่ายใจร้อน มักเป็นทุ ก ข์กายและใจ

3. เท้ากระโหย่ง อุ้มฝ่าเท้ากระโหย่ง

ท่านว่าผู้นั้นเป็นนักบวชดี จะมีเกียรติยศ ชื่อเ สี ยง

4. เท้าเล็ก

ผู้นั้นเป็นคนผู้ดีมีบุญวาสนา มักอยู่เย็นเป็นสุข สบายนักแล

5. เท้ากลางๆ ไม่เล็กไม่ใหญ่

ผู้นั้นเป็นคน มีอำนาจ เกียรติยศชื่อเ สี ยง

6. เท้าตรงปล า ยส้นหนา

เวลาเดิน มักเอาส้นเท้าลงก่อน และชอบเดินดัง ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนเจ้าโทสะ โ ก ร ธง่าย ใจน้อย ไม่สู้จะมีเหตุผล เป็นคน มักมากในกามคุณด้วย

7. ฝ่าเท้าตรงปล า ยนิ้วจิกลง ปล า ยนิ้วแต่ละนิ้วหนาบิดไปทางข้าง

ท่านว่า ผู้นั้น มักเป็นคนหลง ๆ ลืม ๆ มีทิฐิมานะ เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่มีเหตุผล ทำงานไม่เป็น ระเบียบเลย

8. ฝ่าเท้าอ่อนนุ่มตลอ ด และฝ่าเท้าไม่หนานักไม่บางเกินไป

ท่านว่า ผู้นั้น มักเป็นคนหลง ๆ ลืม ๆ มีทิฐิมานะ เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีเหตุผล ทำงานไม่เป็นระเบียบเลย

9. ฝ่าเท้าหนา

หย าบกร้านทั่วทั้งฝ่าเท้า ท่านว่าผู้นั้นเป็น มักตกทุ ก ข์ได้ย าก ลำบากกาย ต้องทำงานหนัก หาความสบายมิค่อยได้เลย

10. ฝ่าเท้าหนาและหย าบมาก มีรอยแตกทั่วฝ่าเท้า

ท่านว่า ผู้นั้นจะตกทุ ก ข์ได้ย ากในการทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเอง เกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น

11. ฝ่าเท้าคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคน มีบุญวาสนา ชะต าสูงส่ง จะได้เป็นใหญ่เป็นโต สูงด้วยยศ มากด้วยท รั พ ย์สินเ งิ นทอง

12. ฝ่าเท้าคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำงานดีแต่มิสู้จะเรียบร้อย อาสาเจ้านายดี รักอาภัพคู่ครองแล

13. ฝ่าเท้าราบเรียบเป็นแผ่นคล้ายตีนเป็ด

ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนพูดน้อย มักเก็บความรู้สึกไว้ในใจนาน หากเกิดน้อยใจมาก ๆ มักระบายออ กมารุนแรง

14. ฝ่าเท้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ปล า ยเท้ามีนิ้วแบบบานปล า ยออ กไปมาก

ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคน มีเสน่ห์ดีกับเพศตรงข้าม จะมีคู่ครองหล า ยคน มักไม่ได้เลี้ยงดูกัน

15. นิ้วเท้าย าวลดหลั่นกันเพียงเล็กน้อย

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีสติปัญญาดี มักเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นทั่วไป

16. ฝ่าเท้าตรงเส้นเท้ากว้ากว่าปล า ยนิ้วเทา

ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนอาภัพญาติมิตร มักโลภมากอย ากได้ของคนอื่นในทางผิ ดศีลธรรม

17. ฝ่าเท้าคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ส้นเท้าหนา ปล า ยนิ้วเท้าจิกลง

ท่านว่าผู้นั้น มีความรู้สึกทางเพศรุนแรง มักมากในกามารมณ์ มักประพฤติผิ ดศีลธรรมทางประเวณี กับลูกผัว เมียคนอื่น

18. นิ้วเท้าย าวสม่ำเสมอ กัน

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีบุญวาสนามักมั่งมีศรีสุข เป็นชายจะมีภรรย าดี เป็นหญิงจะมีสามีมีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไป

19. นิ้วหัวแม่เท้าตรงปล า ยโตมาก และบิดออ กไปข้างๆ มาก และนิ้วก้อยบิดออ กไปข้างนอ กมากเช่นกัน

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอาภัพมักต้องตกระกำลำบาก ทำงานพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หาเก็บหอมรอมริบจริง ๆ ย ากมากต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ

20. นิ้วเท้า หัวแม่เท้าสั้นกว่านิ้วเท้าชี้เพียงเล็กน้อย นิ้วนอ กนั้นย าวสั้นลดหลั่นกันพองาม

ท่านว่าผู้นั้น มีสติปัญญาปานกลาง มักทำราชการงานหลวงดีมีความคิดริเริ่มในการงาน อาสาเจ้านายดี

21. นิ้วเท้า ย าวสั้นสลับกัน

มองดูจนน่าเ ก ลี ย ด ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอาภัพ ทำมาหากิน มักไม่พอเลี้ยงตัว อาสาคนอื่นดี เป็นคนรับใช้เขาดี ทำงานของตัวเองไม่ก้าวหน้า

22. นิ้วเท้าตรงปล า ยบิดเข้าหากันจนงุ้มทั้ง 5 นิ้ว

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีจิตใจอ กุศล มักอาภัพ ชอบหากินในทางทุจริต ผิ ดศีลธรรม ขี้โ ร ค มีพย าธิเบียดเบียนเสมอ หาความสุขได้ย าก

23. ฝ่าเท้าเสมอ กัน ไม่เว้าไม่แหว่ง มีเส้นขอ ดเป็นก้นหอยทั่วไป

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีสติปัญญาดีมาก มีปฏิภาณไหวพริบเท่าทันคน ทำอะไรมักเป็นเจ้าคนนายคน มีบริวารมาก ดีนักแล

24. ฝ่าเท้าละเอียด อมเลือ ดอมฝาดตลอ ดเวลา มีเส้นละเอียดดุจใยบัว กลางฝ่าเท้า

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีอำนาจวาสนา มีบุญกุศล เป็นนักบวชที่ดี จะมีศิษย านุศิษย์มาก เป็นฆราวาสมักอาภัพอับโชค

25. ฝ่าเท้า นุ่ม พื้นฝ่าเท้ามีเส้นละเอียด ชัดเจนดี

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีท รั พ ย์ก่อนตนเกิด จะได้รับมรดกตกทอ ดจากบรรพบุรุษ จะได้คู่ที่ดีมีวาสนาสูงส่ง

26. ฝ่าเท้าหย าบ มีเส้นบนฝ่าเท้าลึกตรง ไม่ข า ดวิ่น

ท่านว่าผู้นั้นเป็นนักบริหารธุรกิจที่ดีเลิศ มักเดินทางไปต่างแดนเสมอ ๆ จะมีลาภยศกับชาวต่างชาติต่างภาษา

27. ฝ่าเท้าราบหรือเว้าเพียงเล็กน้อย มีเส้นล า ยคล้ายรูปสิงสาราสั ต ว์บนฝ่าเท้านั้น

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีอำนาจ มีข้าทาสบริวารมาก

28. ฝ่าเท้าข้างหนึ่งเล็ก ข้างหนึ่งใหญ่ไม่เสมอ กัน

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีจิตใจกล้าบ้าบิ่นขวานผ่าซาก ใจนักเลง ไม่ค่อยมีความเห็นลงรอยกับใครง่ายๆ

29. ฝ่าเท้าหย าบมีเส้นลึกสั้น ข า ดเป็นช่วง ๆ

ท่านว่าผู้นั้น มักมีโชคชะต าขึ้น ๆ ลง ๆ ใจร้อนรน ทำงานรวดเร็ว ชอบทดลอง เอาแต่ใจตนเอง แต่มีความรับผิ ดชอบดี

30. ฝ่าเท้าคล้ายดอ กบัว หรือ กงจักร

ท่านว่าผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่ มีวาสนา ทำราชการมักก้าวหน้ากว่าเพื่อนฝูง ไปสารทิศใด ๆ มักมีคนชื่นชมให้เกียรติสรรเสริญ

31. ส้นเท้าทู่พื้นหย าบกระด้าง

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอาภัพอับโชค ไม่สู้จะมีวาสนากับเขา ต้องทำงานหนัก ใจคอมักคับแค้น ทุ ก ข์ใจอยู่ตลอ ดเวลา

32. ฝ่าเท้าปล า ยเรียวเล็ก กลางแบนออ ก ส้นเท้าเรียวแหลม

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนทำงานได้หล า ยอ ย่ าง เจ้าความคิดแต่มักมากในเรื่องเพศกิเลสหนาราคะจัดมาก

33. ฝ่าเท้าป้อม ๆ เส้นล า ยมากมายตัดกันพัลวัน

ท่านว่าผู้นั้น มักเป็นโ ร คจิต ประสาทพิการ เจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตัวเอง อายุยืน และมักได้รับทรมาน

34. นิ้วก้อยเท้าบิดไปข้างนอ กมาก

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนใจคอรวนเร มักนอ กใจคนรัก หรือมักหลงคู่ครองสามีภรรย าคนอื่น มักชอบเล่นชู้กับสามีภรรย าท่านแล

35. มีฝ่าเท้า มีล า ยเส้นขมวดตรงกลางฝ่าเท้า หรือตรงส้นเท้าและเห็นได้ชัดเจนดี

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีบุญ จะเป็นที่รักใคร่พอใจของเพศตรงข้ามและผู้ใหญ่ทั่วไป มักจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู สบายดี

36. อุ้มเท้ากระโหย่งมากจนส้นเท้ากับปล า ยส้นเท้างุ้ม

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนตกระกำลำบาก ย ากไรที่พึงพำนักพักพิง หาเลี้ยงชีพด้วยความย ากแค้นแสนทรมาน จะอาภัพคู่ครอง สูญเ สี ยของรักของชอบใย

37. นิ้วหัวแม่เท้าเก ปล า ยโตและบิดออ กไปข้าง ๆ มาก

ท่านว่าผู้นั้น มักชอบอาสาคนอื่นดี แต่การงานตนเกียจคร้าน ต้องทำงานหนักลำบากกายในเรื่องหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ชอบให้คนยกยอปอปั้น

38. ฝ่าเท้ามีเส้นลวดล า ยคล้ายด ว งดาวหรือเต่า

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอารมณ์ดี มีวาทศิลป์ในการติดต่อ มักได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลทุกวงการ ทำงานอะไรก็ก้าวหน้า มีเกียรติยศชื่อเ สี ยง

39. เวล า ยืน มักเอียงฝ่าเท้าเข้า ถ้าเป็นฝ่าเท้าขวา

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนเจ้าทุ ก ข์ มีอารมณ์ขุ่น มัวอยู่เสมอ คิดประสงค์อะไรมักไม่สู้ปลอ ดโปร่งใจนัก

40. เวลาเดิน มักเอาปล า ยเท้าลงก่อน คล้ายกับเดินเขย่ง

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนใจง่าย เชื่อคนง่ายไม่สู้จะมีเหตุผล มักถูกคนอื่นหลอ กลวงให้หลงผิ ด เ สี ยท รั พ ย์สินเ งิ นทองโดยเปล่าประโยชน์

41. เวลาเดิน มักเอาส้นเท้าลงก่อน

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนโ ก ร ธง่ายห า ยเร็ว เจ้าอารมณ์มาก ใจรอน ทำอะไรมักไม่ค่อยเรียบร้อยนัก

42. เวล า ยืน มักเอียงฝ่าเท้าเข้า ถ้าเป็นฝ่าเท้าซ้าย

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนเจ้าเล่ห์ต้องต าถูกใจต่างเ พ ศมาก

43. เวลาเดิน มักขาโ ก งออ กที่ตรงหัวเข่า ฝ่าเท้าหุบเข้า หรือที่เรียกว่า เดินแบบคนขาโขงขาโ ก ง

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอาภัพคู่ครอง มีเสน่ห์ในตัวเอง ทำให้ต่างเพศหลงใหลมาก แต่อยู่ด้วยกันไม่ยืดเลย

44. เวลาเดินคล้ายเอาฝ่าเท้าไพล่ออ กไปข้าง ๆ คือเดินคล้ายคนตีนเป็ด

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีอารมณ์ลึก ขบขันย าก เก็บความรู้สึกไว้นาน ๆ ชอบตรงไปตรงมา ไม่โ ก ร ธใครก่อนง่าย ๆ เมื่อไม่พอใจใครมักจำไว้นาน ๆ ทีเดียว

45. เวลาเดิน ลงฝ่าเท้าค่อนข้างพร้อม ๆ กัน

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนใจบุญสุนทาน มักชอบทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน มักมีอายุยืน ไร้โ ร คาพย า ธิ

46. เวลาเดินคล้ายกับเดินลากส้นเท้า

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนใจลอย มักเกียจคร้าน ทำงานเอาแต่เล่น นิสัยมักง่าย ชอบเอาใจคนต่างเ พ ศ

47. เวลาเดินฝ่าเท้าจะป่ายปล า ยเท้าออ กข้าง ๆ

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนเจ้ามดหมอความ มักมีเรื่องเดือ ดร้อนใจตัวเองเสมอ ๆ ไม่สู้จะถูกกับเพื่อนบ้านเรือนเคียง หาเลี้ยงชีพด้วยความคับแค้นใจ

48. เท้าบาง พื้นฝ่าเท้าราบเรียบ บนฝ่าเท้ามีเส้นละเอียด มีเส้นขมวดก้นหอยมากแห่ง เส้นลึกแลเห็นชัดเจนดี

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีบุญญาธิการ มีอิทธิปาฏิหาริย์ในตัวเอง

49. เวลาเดินเอาเท้าซ้ายออ กก่อน

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนจับจดไม่รักการรักงาน มักชอบทำงานเอาหนา ให้เจ้านายเห็นหนา หรือเข้าไปเสนอหนาสักหน่อยเป็นดี

50. เวลาเดินเอาเท้าขวาออ กก่อน

ท่านว่าผู้นั้นเป็นคน มีบุญ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้เท่าทันคนอื่น ทำกิจการใด ๆ มักก้าวหน้า

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น

ที่มา  postsod