ลักษณะบ้าน 12 แบบที่อยู่แล้ว การเงินขัดสน ชีวิตมีแต่ปัญหา

ฮวงจุ้ยบ้าน ไม่ได้หมายความถึงเรื่องตำแหน่งและที่ตั้งของบ้านเท่านั้น แต่ยังหมายถึงรูปแบบการออ กแบบและตกแต่งบ้านทั้งภายในและภายนอ กอีกด้วย ทั้งนี้ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าในบริเวณบ้าน มีสิ่งที่ขัดต่อหลักฮวงจุ้ย ผู้อยู่อาศัยก็อาจจะมีปัญหาและเกิดความทุ ก ข์ได้เช่นกัน เราได้รวบรวมหลักฮวงจุ้ยต้องห้าม ซึ่งส่งผลเ สี ยกับทั้งสุ ข ภ า พ หน้าที่การงาน และการเงินของผู้อยู่อาศัย ซึ่งมีด้วยกัน 12 ลักษณะดังนี้

1. ถนนพุ่งเข้าบ้าน เป็นลักษณะของทางสามแพร่ง หรือทางผีผ่าน ยิ่งถนนย าว มีรถมาก ยิ่งอั น ต ร า ย

2. ขนาบด้วยตึกสูง ทั้ง ซ้าย-ขวา หรือ หน้า-หลัง ในลักษณะเหมือนหนีบบ้านที่อยู่ตรงกลาง ไม่ดีเพราะเป็นลักษณะของโล งศ พ บ้านที่อยู่ตรงกลางเป็นศ พต า ย ไม่มีทางฟื้น เท่ากับทำมาหากินไม่ขึ้น

3. ใกล้ทางโค้ง คล้ายรูปเคียวโดยเฉพาะสะพาน หรือวงเวียน มองเห็นรถหรือสิ่งที่จะเข้ามาในบ้านได้ย าก อาจอั น ต ร า ยทั้งจากโจ รขโม ยและเป็นจุดดักพลังงานที่ไม่ดี

4. มีกระแสลมแ ร งพัดผ่านตลอ ดเวลา พลังของลมจะพัดพาเงินทองท รั พ ย์สินไม่ให้เหลือเก็บ แต่ถ้าไม่มีลมพัดเลย พลังงานที่ดีก็จะไม่หมุนเวียน ฮวงจุ้ยที่ดีคือมีลมพัดผ่าน อากาศถ่ายเทดี แต่ไม่ใช่ลมพัดแ ร งตลอ ดเวลา

5. ทางชันพุ่งเข้าหาประตู เหมือนสร้างบ้านบนปล า ยอาวุธ มีแต่อั น ต ร า ย ไม่ใช่เรื่องดี

6. มืดและเย็น แสดงว่ามีพลังหยิน มากเกินไป ทำให้เกิดโรคภั ยไข้เ จ็ บได้ง่าย รวมทั้งเป็นที่อยู่ของวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ดี ไม่ควรอยู่อาศัยร่วมกับมนุษย์

7. ที่ดินปากทางน้ำ ถือว่าไม่เป็น มงคล เพราะน้ำไหลตลอ ดเวลา เก็บท รั พ ย์ไม่ได้ ทั้งยังเสี่ยงต่อ การถูกกัดเซาะและน้ำท่วมอีกด้วย

8. ด้านหน้าบ้าน เป็นโรงพัก ศาลเจ้า เรือนจำ สถานีดับเพลิง สถานที่เหล่านี้คือแหล่งรวมของเรื่องทุ ก ข์ร้อนและความเดือ ดเนื้อร้อนใจ ซึ่งจะส่งผลมาถึงคนในบ้านด้วย

9. มุมแหลมของบ้านด้านข้างพุ่งเข้าหาตัวบ้าน ลักษณะนี้เป็นลักษณะของศรพิฆาต พลังของความมุ่งร้ า ยต่าง ๆ จะพุ่งเข้ามาที่บ้าน

10. มีแอ่งตรงกลางบ้านหรือ กลางตัวบ้านเป็นหลุมบ่อ กลางบ้านคือหัวใจของพลังงานในบ้าน หากยุบหรือเป็นหลุมลงไปย่อมไม่เป็น มงคล

11. มีคลอง ร่องน้ำ ไหลผ่านตัวบ้าน ทำให้ท รั พ ย์สินเ สี ยห า ย

12. มีต้นไม้ใหญ่ เสาไฟ หรือเสาหลัก ขวางตรงประตูหน้าบ้าน สิ่งของเหล่านี้ถือเป็นสิ่งอัปมงคล ไม่ควรให้ตั้งอยู่หน้าบ้าน

ที่มา  postsod