ลูกนั้น ยิ่งโตยิ่งห่าง แต่พ่อ กับแม่ ยิ่งแก่ยิ่งห่วงมากขึ้น

วันนี้เรามีข้ อคิดดีๆเกี่ยวกับชีวิตที่หล า ยๆคนอาจจะคาดหวังสิ่งต่างๆในชีวิตมากเกินไป ฉนั้นเราขอให้บทความนี้เป็นข้ อคิดเตือนใจของหล า ยๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกๆหรือพ่อแม่

อ ย่ าไปกังวลว่า ถ้าคุณจากไป อะไรจะเกิดขึ้นเ พ ร า ะเมื่อ กล า ยเป็นผงธุลีไปแล้ว ใครเขาจะยกย่องชื่นชมหรือตำหนิ ประณามอ ย่ างไร คุณจะไปรู้สึกรู้สาอะไร ได้ลูกของคุณเขาจะเป็นอ ย่ างไร ก็อ ย่ าเป็นห่วง ให้มากนัก พวกเขาต่างก็มีจุดห ม า ย และหนทางชีวิต ของตนเอง ต า ย ไปแล้ว คุณก็ยังไม่เลิกเป็นทาส ของลูกๆอีก

หรือ อ ย่ าคาดหวังอะไร มากจากเ ด็ ก ๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ ดูแลคุณย าม แก่เฒ่า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงาน และภาระผูกพันต่าง ๆ เกินกว่าจะมีเวลา มาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนักส่วนลูกจริงๆนั้น ก็อาจจะกำลังทะเลาะกัน เพื่อแย่งท รั พ ย์สมบัติของคุณอยู่ทั้งๆที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ดีขึ้น มาหน่อย

ก็อาจจะแค่แอบภาวนา ให้คุณอ ย่ าใช้เ งิ นให้มาก และรีบจากไปเ สี ยเร็ว ๆ อ ย่ างนี้ ก็มีให้เห็นอยู่ถมไป คุณไม่รู้หรอ กหรือว่า บรรดาลูกๆเขาถือ ว่าท รั พ ย์สมบัติ ของคุณเป็นสิทธิ์ ข า ดของเขาไปแล้ว คุณจึงไม่มีสิทธิ์จะไป กำหนดอะไรได้เลย ในเ งิ นที่เป็น ของเขาเข้าใจไหม คนอายุเกิน ๖๐ อ ย่ างคุณ

ต้องเลิกเอาสุ ข ภ า พไปแลก กับความร่ำร ว ยได้แล้ว มีเ งิ นเท่าไรก็ซื้ อ สุ ข ภ า พคืน มาไม่ได้ คุณตอบได้ไหมว่าจะหยุดหาเ งิ น เมื่อใดเท่าไหร่ คุณถึงจะบอ กว่าพอแล้วร้อยพันหมื่นล้านสิบล้านพอรึยังไม่ทร าบ ต่อให้คุณมีไร่นา นับพันไร่ คุณก็กินข้าวได้แค่วันละสามจาน แม้น มีคฤหาสน์นับพัน

หลังคุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอน ย ามค่ำคืนเพียงแปดต าร างเมตร ดังนั้นตร าบใด ที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกินอ ย่ าง เพียงพอ มีเ งิ นพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหล า ยแล้วอายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อ ย่ างเป็นสุขทุกบ้าน ต่างก็มีปัญหาของตนเอง อ ย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งแย่งแข่งดีกัน

ไม่ว่าชื่อเ สี ยงฐานะในสังคมหรือความก้าวหน้า ของเ ด็ ก ๆ ฯลฯ สิ่งที่ควรจะแข่งกันท้ากันจริงๆนั้นคือแข่งกัน มีความสุขแข่งกัน มีสุ ข ภ า พดี และอายุยืนนานส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยน มันไม่ได้ ก็อ ย่ าไปฝังอ กฝังใจ ให้ป่ ว ยการและทำล า ยสุ ข ภ า พตัวเองเลยอายุป่านนี้แล้ว ก็ยังเปลี่ยน มันไม่ได้เลยหลัง ๖๐ แล้ว อ ย่ างนี้ คุณต้องค้นหา

หนทางของคุณเอง ที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้น มาให้ได้ตร าบใด ที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุข ทำอะไร ก็สุขสนุก กับ มันอยู่ทุกวัน นั่นก็ห ม า ยความว่าคุณได้ผ่านวันเวลาอ ย่ างเป็นสุขแล้ว ทุกวันวาน ที่ผ่านไปคุณจะสูญเ สี ยไป ๑ วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอ ย่ างเป็นสุขวันนั้น

คือ กำไรชัด ๆ เล ยจิตใจที่ดีจะช่วยรั ก ษ า โ ร คภั ยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร คก็จะห า ยเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วย แล้วล่ะ ก็ความเ จ็ บป่ ว ย จะไม่มีทางมาแผ้วพานได้ด้วยอารมณ์ที่ดี แจ่มใส อยู่เป็นนิจออ กกำลังกาย ให้เพียงพออยู่กลางแจ้งบ่อย ๆ กินอาหารให้ครบหมู่ ได้วิต ามินและแร่ธาตุ อ ย่ างเพียงพอเพียงเท่านี้

ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุข]อีก ๒๐ หรือ ๓๐ ปี จะเป็นของคุณแน่นอน เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและ เก็บเกี่ยวความสุขดี ๆ จากการได้อยู่ได้เที่ยวได้คุยกับเพื่อน ๆ เ พ ร า ะเขาเหล่านี้ จะช่วยให้คุณรู้สึกเยาว์วัย และมีความห ม า ยอยู่เสมอ ข า ดพวกเขาเมื่อใดคุณจะต้องรู้สึกสูญเ สี ย อ ย่ างแน่นอน อ่ า นแล้วเห็น เฉลียงชีวิต ในวัยชร ากันบ้างมั้ย ก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าของความคิดผู้เผยแพร่ และทั้งผู้ส่งให้ผมอ่ า น ก็อย ากบอ กว่าอายุ เราเลือ กไม่ได้ก็จริง แต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิตเราเลือ กได้

ที่มา v e r r y s m i l e j u n g  kaeyim