ล้างเท้า ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้งดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

หากวันนี้คุณนั้นกำลังมีชีวิตที่ตกต่ำ เดินทาทำบุญกี่วัดก็ไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมเลย เราก็อย ากที่จะแนะนำวิธีแก้ให้กับคุณง่ายๆ กับบทความ ล้างเท้า ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้งดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่ามีวิธีการล้างเท้า ขอขมาพ่อแม่อย่ างไรบ้าง

ซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณมาหากินไม่ขึ้น ทําบุญไม่ขึ้น ทำดีกับใครไม่ขึ้น นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักคำว่ากตัญญูรู้คุณ ต่อผู้ที่มีพระคุณแก่เรา จึงเป็นเหตุทำให้ผลของการกระทำ ส่ งผลมาในหลากหล า ยรูปแบบ ซึ่งต่อจากนี้เราจะต้องทำเป็นอย่ างแรก นั่นก็คือ การไปปลดแก้ก ร ร ม

เป็นวิธีที่สามารถทำได้โดยง่าย คนที่เป็นลูกต้องเข้าใจพ่อแม่ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เรายังเล็ก อย่ าพย าย ามทำอะไรให้ท่านนั้นขุ่นเคืองใจ หากใครทำให้พ่อแม่น้ำต าตก ก็อย่ าลืมที่จะไปขอโทษขออภั ย พ่อแม่ทุกคนไม่เคยที่จะโ ก ร ธลูกนาน ทำเถอะแล้วมันจะดีเเละเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวของเราเอง

วิธีขอขมาพ่อแม่

– ตื่นเช้ามาไหว้พระสวดมนต์จบแล้ว จัดหาอาหารอย่ างดีที่สุดที่พ่อแม่ชอบ ให้พ่อแม่รับประทาน

– เมื่อรับประทานแล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกัน เอากะละมังใส่น้ำอุ่น มาล้างเท้าพ่อแม่ เอาสบู่ฟอ กให้สะอาดแล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาด

– เอาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆ ที่ซื้ อมาเช็ดให้แห้ง แล้ว ‘เอาแป้งโรยให้ทั่วให้หอม เอาเสื้อผ้าที่ซื้ อมาให้ท่าน’

– เสร็จแล้วพูดว่า ‘ก ร ร มใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิก ร ร มให้แก่ลูกด้วย

– เสร็จแล้วกราบเท้าท่าน 3 ครั้ง เอาเท้าท่านทั้ง 2 คน คนละข้างเหยียบที่ศรีษะเรา

– แล้วให้ท่านให้พรเรา นั่นแหละถึงจะล้างก ร ร มกันได้

– ท่านบอ กว่าถึงวันเกิดของเราให้ซื้ อเสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่ คนละ 1 ชุด ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆ 1 ผืน

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

1 ต้องเลี้ยงดูท่านเมื่อเรามีกำลังแล้ว โดยเฉพาะย ามที่ท่านชรา เอาใจใส่ในทุกเรื่องของท่าน ทั้งอาหารการกิน ที่อยู่หลับนอน สุขภาพโ ร คภั ยไข้เ จ็ บ ทำทุกอย่ างเพื่อให้ท่านมีความสุข

2 ต้องไม่ประพฤติตัว อันทำให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของท่าน รั ก ษ าน้ำใจของท่าน โดยเฉพาะคำพูด อย่ างทำให้ท่านน้อยใจหรือเสียใจเป็นอันข า ด ถึงแม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไรก็ต ามขอให้ระงับสติอารมณ์ ให้นิ่งเสีย

3 ต้องช่วยเหลือดูแลกิจการงานของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอ กาสพักผ่อนอย่ างเต็มที่

4 ข้อนี้ถือว่าสำคัญสุด และนับว่าเป็นการตอบแทนคุณพ่อ-แม่ ได้หมดสิ้น ต ามหลังพระพุทธศาสนา

คือ ถ้าท่านยังไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ลูกที่ดีและอย ากให้พ่อแม่เป็นสุข ต้องพย าย ามแนะนำพาท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรม ชักชวนท่านสร้างบุญบารมีให้ถูกต้องทั้งการทำทาน ถือศีล

และเจริญจิตภาวนา ซึ่งต้องใช้ก ร ร มวิธีใดนั้น ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมและโอ กาสเท่าที่จะอำนวย แม้พาท่านไปเที่ยววัด ไปทำบุญก็ถือว่า เป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่แล้ว

ที่มา rugyim