วิถีชีวิตเรียบง่าย พอเพียงของคน มีความสุขย ามแก่เฒ่า ลูกหลานรัก

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ข้อคิดดีๆ ของคนที่อย ากมีความสุขในย ามแก่เฒ่า และลูกหลานยังรักและดูแล ไม่ทอ ดทิ้ง กับบทความ วิถีชีวิตเรียบง่าย พอเพียงของคน มีความสุขย ามแก่เฒ่า ลูกหลานรัก ไปดูกันว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไรให้มีความสุขได้ทุกวันกับครอบครัว

เมื่อเมื่ออายุมากขึ้น สิ่งที่ต้องการมากขึ้นคือสติเพราะ มันจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นโลกไม่ได้ เ ล ว ร้ า ย หรอ กแต่ก็ไม่สวยงามมาก ขนาดนั้นทำตัวเองให้เหมือนอากาศ แม้ไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้ห า ยใจ อ ย่ า ทำตัวให้เหมือนลม แ ร ง แม้ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใคร อ ย า ก เจอทำให้ตัวเองมีค่าแบบอากาศ นิ่งเฉยสัมผัส ไม่ได้แต่ ทุกคน ข า ด ไม่ได้ การสร้างความดี สะสมบารมีนั้นจึงสำคัญทำเท่าที่มีโอกาสได้ทำความดี

เมื่อทำแล้วต่อให้ไม่มีใครเห็น อ ย่ า ง น้อยก็ตัวเราเองที่เห็น ยิ่งโตยิ่งต้องใช้สติมากขึ้นพิจารณา ทุกเรื่องให้ดีก่อนพูดก่อนคิดก่อน ตั ด สินใจอะไรลงไปบางเรื่องพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น จะแย่ลงด้วยซ้ำในบางทีและในบางเรื่องให้ทำเป็นนิ่งๆเฉยๆบ้าง อ ย่ า โ ว ย ว า ย แสดงความรู้สึกอะไรออ กไปมากมาย

เพราะมันไม่เป็นผลดีต่อตัวเองดีใจก็ให้พอ ดี เสียใจก็ให้พอ ดีโมโหให้น้อยมีความสุขให้มากเพราะ ไม่ใช่ทุกคนรักหรือชื่นชมในตัวเราถ้าเราเผลอ ทำตัวไม่ถูกไม่ควร ไปคนร เ ห ยี ย บ อก็อาจจะเยอะกว่าที่คิดไว้ก็ได้ คนทำดีเดินไปไหนไม่ต้องคอยมา ร ะ วั ง หลังเพราะไม่มี ศั ต รู คู่ แ ค้ น

ความดีที่เราทำนั้น ก็เปรียบดังอากาศอาจมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ พายุนั้นก็เปรียบดังความ โ ก ร ษ ที่กระทบใจในวันที่เรา โ ก ร ษ นั้นก็เหมือนเรา เอาผ้าปิดต าแล้วทำต าม อ า ร ม ณ์ เราจะไม่เห็นเลยว่าเราทำหรือพูดอะไรไปบ้าง แต่คนรอบข้างเราเขาจะ มองเห็นได้ อ ย่ า ง ชัดเจน

ดังนั้นความ โ ก ร ษ จึงเป็นสิ่งไม่ดีต่อตัวผู้ โ ก ร ษ เอง อ ย่ า ได้เอาความ โ ก ร ษ เพียง ชั่ ว คราวไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกดีๆ ที่เขามีให้เพราะต่อให้คนดีแค่ไหน เขาก็มีขีดจำกัดของเขาเหมือนกัน ถ้า โ ก ร ษ บ่อยจนควบคุม อ า ร ม ณ์ ตัวเองไม่ได้ ร ะ วั ง จะเสียคนดีๆรอบตัวไปโดยไม่รู้ตัว

ที่มา khaosanok, showbizinfoo, sit-smiling