วิถีใช้ชีวิตให้พ้นความจน อยู่แ บ บพอ ดี แล้วชีวิตจะร ว ย

ทุกสังคมต้องมีคนจนอยู่แล้ว และไอ้คำว่าจนนี่หมายถึงจนนี่ไม่ได้หมายถึงเ งิ นเสมอไป แต่อาจจะใช้กับคนบางคนที่จนน้ำใจ จนอะไรก็ต ามแต่ ชีวิตเรานั้นไม่ได้วัดกันที่เ งิ นตราถึงแม้เราจะจนเ งิ นตรา

แต่เราควรทำให้จิตใจเราสูงขึ้นได้ด้วยใจเราใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุด แม้จะลำบาก แม้จะท้อแท้บ้าง แต่เกิดมาทั้งทีก็สู้ให้มันที่สุดสักวัน มันจะมีวันที่เราได้ลืมต าอ้าปากได้บ้างก็ได้

ความจน เป็นคำตรงข้ามกับความร่ำร ว ย วิถีชีวิตและวิ ธีคิด ก็แตกต่างกัน ราวฟ้ากับดิน ความจนทำให้ต้องดิ้นรน เ ค รี ย ดกับภาระห นี้สิน

ต้องทนกับ คุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจน ดังนั้นเ รามาดูหลักการ ใช้ชีวิตเพื่อหลีกหนีความจนกันดีกว่า

1.ยึดหลักความพอ ดี

ไม่ว่าจะกินจะใช้ หากไม่อย ากจน การเงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก ความพอ ดีมาใช้ คุณควรบริหารเงิ นเป็น สัดส่วน กินและใช้อ ย่ างเหมาะสม ไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป บางคนชอบกินของแพง ถ้านานๆที

คงไม่เป็นไร แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน คงต้องมานั่งเ ค รี ย ด ตอนเ งินไม่พอใช้เป็นแน่ ดังนั้นคุณต้องคิดให้มากๆ เพราะเ งินใช้ง่าย แต่ห า ย า ก จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเ งิน จึงต้องฉุกคิดไว้ก่อน

2.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็ห า ย าก แถมยังมีข่าวการปลดพนักงานออ กอยู่ตลอ ด ทำให้หล า ยคนรู้สึกหวั่นใจอยู่ไม่น้อย ยุคนี้เราจะมัวเชื่องช้าไม่ได้แล้ว ต้องมีความขยันขันแข็ง และตื่นตัวอยู่ตลอ ด เพราะเรามีปากท้องเป็นเดิมพัน

คงจะไม่มีหน่วยงานไหน ที่อย ากได้คนขี้เกียจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อยเข้าทำงานแน่ หากคุณโดนให้ออ กจากงานนั่นแหละ จึงจะรู้ว่า การตกงาน ไม่ใช่เรื่องตลก ถ้าไม่มีงานทำ ก็ไม่มีเ งินใช้

3.มองหาการลงทุน

ข้ อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะ การเงิ นขึ้น มาได้ คนร ว ยมักชอบ มองหาการลงทุน คุณก็ต้องมองหาการลงทุน ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุน มีมากมาย หล า ยประเภท ที่จะทำให้เงิ นของคุณงอ กเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องหา

ความรู้เรื่องการลงทุน ในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าลงทุนอ ย่ างชาญฉลาด ซึ่งหล า ยคนก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุน ทำให้การเงิ นฟื้นตัว และพลิกกลับมาเป็นคนร ว ยได้

4.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจ เช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหรา เกินฐานะ ความจนจะมาเยือนอ ย่ างแน่นอน ฉะนั้นอะไรประหยัดได้ ก็ต้องประหยัด เพราะจะช่วยให้คุณมีเงิ นเหลือมากขึ้น ถึงแม้จะไม่ใช่เงิ นก้อนโต แต่อ ย่ างน้อย มันก็ช่วยปลูกฝัง นิสัยของคนร ว ยให้เรา เ ศ ร ษ ฐีหล า ยคน ยังยกย่องว่า ความประหยัดเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิตพวกเขา ให้ประสบความสำเร็จ

5.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัยในการออม เงิ นผลที่ได้ ย่อมนำความชื่นใจ มาให้ เพราะคุณจะเห็นยอ ดเงิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือน และนับว่าเป็นนิสัย ของเ ศ ร ษ ฐีที่มักจะคิดเรื่องเก็บเงิ นก่อนเสมอ อ ย่ างน้อยก็อุ่นใจ ที่มีเงิ นก้อนหนึ่งที่โตขึ้นเรื่อยๆ ต่างจากคนที่ไม่คิด จะออมเ งินเลย

มีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วย แ บ บนี้จนเรื้อรังแน่ คุณควรเริ่มคิด เรื่องการออมเงิ น ตั้งแต่ตอนนี้ และลงมือทำ จากจำนวนเ งินน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มจนถึงจุดที่คุณพอใจในแต่ละเดือน เพียงเท่านี้ การเ งินของคุณ จะดีขึ้นได้อ ย่ างแน่นอน

6.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัวให้เป็นผู้หิวกระห า ยความรู้ เพื่อนำมาต่อยอ ดไอเดีย ในการพัฒนาชีวิต และร า ยได้ของตน ซึ่งความรู้มีหล า ยประเภท เช่น ความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุน ความรู้ในเรื่องการเ งินเป็นต้น

และปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราไปเก็บ บางแห่งไม่ต้องเ สี ยเ งินแต่อ ย่ างใด เช่น ในอินเตอร์เน็ต ต ามเ ว็ บไ ซ ต์ต่างๆ มีความรู้ มากมาย รอให้เราไปค้นคว้า และไปเก็บมา แ บ บให้เปล่า อยู่ที่ว่า เราจะเห็นคุณค่า ของความรู้นั้น แล้วนำมาต่อยอ ดพัฒนาชีวิต ของตนให้พ้นจากความย ากจนหรือไม่

7.บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชีการเงิ น เป็นการแกะ รอยการเงิ นทุกฝีก้าวว่า เงิ นไปไหน ได้มาเท่าไร หลักการบันทึกบัญชี คือให้คุณบันทึกเงิ น เข้าออ กทุกบาท

ไม่ให้ตกหล่น แล้วขีดเส้นส รุปร า ยวัน และทำร า ยเดือนอีกครั้ง เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอยการเ งินของคุณ จะได้มีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีร า ยรับ-จ่าย จะช่วยให้คุณวางแผน การเงิ นได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา forfundeal    yakrookaset