วิ ธีการทำบุญต ามวันเกิด ทั้ง 7 วัน เสริมศิริมงคลให้ชีวิตมีแต่เจริญก้าวหน้า

วันครบรอบวันเกิด เป็นวันสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะชาวพุทธนั้น นิยมทำบุญวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองมาย าวนาน การทำบุญวันเกิดนั้น เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ โดยมีพระราชดำริว่า การที่คนเรามีอายุวน มาบรรจบครบรอบอีกครั้ง โดยไม่ต า ยไปเสี ยก่อน ถือเป็นลาภอันประเสริฐ จึงควรยินดี และบำเพ็ญกุศล ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ในแต่ละวันเกิดนั้น มีบุญบารมีที่แตกต่างกันออ กไป การทำบุญก็มีหล า ยวิ ธีต ามแต่เราจะสะดวก ในบทความนี้จะชวนทุกคน มา ทำบุญต ามวันเกิด ซึ่งจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลเเก่ตนเอง ช่วยเสริมด้านการงาน การเงิน คุ้มภั ย ปกป้องให้พ้นจากอั น ต ร า ยทั้งหล า ย ทั้ง 7 วันเกิดนั้นควรทำบุญแบบไหน มาติดต ามอ่านกันได้เลย

1 คนเกิดวันอาทิตย์

ควรจะทำบุญด้วยน้ำมะพร้าว น้ำมันตะเกียง ตะเกียง ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไรก็ได้ที่ให้แสงสว่าง และควรบูชาพระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ กวนอู โดยการบูชาด้วยด อ กไม้สีแดง ซึ่งจะช่วยเสริมด้านการงาน ยศศักดิ์ ตำแหน่ง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า และควรหาเวลาไปทำบุญปล่อยสั ต ว์ ปล่อยเต่า และละเว้นกากรทานเนื้อสั ต ว์ใหญ่

2 คนเกิดวันจันทร์

การแต่งตัวให้ดูดีมีราศีเข้าไว้จะเสริมบารมีให้กับคนวันจันทร์ได้ และจะต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอ และควรทำบุญด้วยการบริจ าคทาน น้ำดื่ม เงิน ทำบุญกับคนไร้ญาติ คนจร คนไร้บ้าน และควรสักการบูชาเจ้าเเม่กวนอิม

โดยใช้กล้วยหรือผลไม้อื่นๆ พร้อมด อ กมะลิ 1 พวง จะทำให้เงินทองไหลเข้ามาไม่ข า ดสาย หากมีเวลาก็ทำบุญด้วยการถวายหนังสือธรรมะ งดการทานเนื้อสั ต ว์ใหญ่จจะเสริมให้ด ว ง ช ะ ต าดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น

3 คนเกิดวันอังคาร

หากเป็นคนขยันจะยิ่งส่งเสริมให้การงานดี การเงินดี มีความก้าวหน้า และสิ่งที่ควรจะนำไปทำบุญนั้นจะเป็นข้าวหอม เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ และควรบูชาพระบางไสย าสน์ พระนอน พระพิฆเนศ ขน มอร่อยๆ กล้วยทอ ด เผือ กทอ ด

ด อ กแคขาว ด อ กดาวเรือง จะยิ่งส่งเสริมให้ชีวิตเจอความเจริญมากขึ้น มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และหาเวลาสวดมนต์ภาวนาด้วยจะยิ่งดี ถวายน้ำมันตะเกียงด้วยยิ่งดี

4 คนเกิดวันพุธ

ให้งดพูดคำหย าบ พย าย ามพูดเพราะๆ ห้ามว่าร้ ายคนอื่น และควรทำบุญด้วยหนังสือธรรมะ คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และควรบูชาเจ้าพ่อเสื้อด้วยเนื้อห มู ท้าวเวสสุวรรณโณ โดยใช้ไข่ต้ม บายศรี ด อ กกุหลาบสีแดง

จะหนุนให้หน้าที่การงานนั้นก้าวหน้าประสบความสำเร็จ ทำมาค้าขายร่ำร ว ย และควรจะปล่อยปลาดุก ปลาไหล และควรงดการทานเนื้อสั ต ว์ใหญ่ก็จะดีจะทำให้มีโชคมากขึ้น

5 คนเกิดวันพฤหัสบดี

คนวันนี้คุณควรจะใส่บาตรด้วยข้ามหอม เผือ ก มัน แตงกวา ฟักทอง แต่ไม่ใช่ว่าจะถวายเป็นลูกๆ เลยนะ เอาไปปรุงให้เป็นอาหารเสี ยก่อน ส่วนสิ่งของก็ถวายเป็นผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หนังสือ ตำรา ส่วนพระนั้นควรบูชาเป็นพระชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม

โดยการบูชาด้วยมะพร้าวอ่อน ด อ กไม้สีขาว ด อ กดาวเรือง ซึ่งจะหนุนให้การงานดี เงินดี และหาเวลาทำสมาธิ กินเจในทุกวันพฤหัสบดีด้วยก็จะดีมาก ช่วยเสริมด้านโชคลาภเงินทองมากขึ้น และห้ามพูดคำหย าบคาย

6 คนเกิดวันศุกร์

การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสั ต ว์ได้จะดีมากและควรละเว้นชีวิตผู้อื่น จะส่งเสริมให้ไร้อุปสรรคในการใช้ชีวิต หากเป็นไปได้ควรทาน มังสวิรัตเลย สิ่งของที่ควรถวายนั้นจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าไตรจีวร รองเท้า และควรบูชาพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี โดยใช้ข้าว น ม และด อ กกุหลาบ จะทำให้การงานราบรื่น และควรจะหาเวลานั่งสมาธิ ถือศีล กินเจด้วย จะหนุนในเรื่องการเงิน และมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ

7 คนเกิดวันเ ส า ร์

หากเป็นไปได้ควรละเว้นการทานเนื้อสั ต ว์ใหญ่ในวันเส าร์ และทำบุญด้วยการถวายร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาร และบูชาสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์ ไต่ฮงกง โดยจะใช้พวงมาลัยหลากสีหน่อยในการไหว้ ขนาด 1 ศอ ก 6 พวง จะช่วยทำให้หน้าที่การงานก้าวหน้า และหาเวลาไปปล่อยนก ปล่อยปลาด้วย จะช่วยให้มีโชคลาภดีๆ เข้ามา และควรจะตื่นตักบาตรในทุกวันเส าร์จะทำให้ชีวิตมีความสุข

นอ กจากที่เเนะนำมาแล้วถ้าใครมีกำลังไม่พอจะหาของถวายต ามนั้นได้ก็ให้ทำบุญด้วยอย่ างอื่นเท่าที่ไหว อย่ าทำเกินตัว เพราะการทำบุญคือตัวเองจะต้องไม่ลำบากด้วย หากไม่ถวายเป็นสิ่งของแรงกายของเราก็ทำบุญได้ เช่น ล้างจานในวัด ล้างห้องน้ำวัด กวาดลานวัด ฯลฯ ที่ทำให้วัดน่าเข้ามากขึ้น แล้วทุกวันนี้คุณมีเวลาทำบุญบ้างหรือยัง

ที่มา  sabuyjaijung