วิ ธีดูนิสัยที่แท้จริง จากการกำมือ

วันนี้เราจะพาคุณไปเล่นเกมทำนาย ใจ และบอ กนิสัยที่แท้จริงของคนรอบตัวและตัวคุณเอง กับบทความ วิ ธีดูนิสัยที่แท้จริง จากการกำมือ ไปดูก้ันว่าการกำมือนั้นจะบอ กนิสัยที่แท้จริงของคุณได้แม่น มากเพียงใด

แบบ A นิ้วโป้งอยู่ข้างใต้

ลักษณะภายนอ ก เป็นคนที่มีความอ่อนไหว มีโลกส่วนตัวสูง บ่อยครั้งที่ตัวคุณเองไม่ยอมเปิดเผยตัวตนหรือความรู้สึกนึกคิดง่ายๆ มีความรักในการทำงาน ตัวคุณเองนั้นอาจจะมีเพื่อนที่ไม่เยอะมากแต่ถ้าหากใครที่ได้เรียกว่าเป็นเพื่อนแล้วนั่นก็แปลว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนจะแน่นแฟ้น ไม่ห า ยไปได้อย่ างง่ายๆ

ลักษณะภายใน ด้วยความที่ตัวคุณชื่นชอบในความสงบและไม่ชอบการขัด แย้งใดๆให้มีความวุ่นวาย ในบางครั้งคนที่รู้สึกโม โห มักจะเก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่ข้างในใจ ทำให้คนรอบข้างมักจะเดาใจคุณได้ย ากพอสมควร

ด้านความรัก คุณแสวงหาในความสัมพันธ์ที่ไม่ใกล้ไม่ไกล ขอแค่ มีระยะห่ า งระหว่างกันให้มีความสบายใจ หากคู่ของคุณได้เข้าใจในจุดนี้ก็จะเป็นคู่ที่มีความรักที่ดีมากๆ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างสงบและมีความอ่อนโยน ไม่ชอบหาเรื่องมีปาก เสียงกัน

แบบ B นิ้วโป้งอยู่บนนิ้วชี้

ลักษณะภายนอ ก เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง ตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆได้อย่ างรวดเร็ว ชอบช่วย เหลือผู้อื่น และคอยแนะนำสนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอ คนรอบข้างเห็นตัวคุณแล้วนึกถึงความเข้มแข็งและความมั่นคงและความป ล อ ดภั ย ให้ความเชื่อถือในความเป็นคุณ

ลักษณะภายใน ภายนอ กอาจจะดูเข้มแข็งมากแค่ไหน แต่ภายในของคุณนั้นก็ยังคงมีความเป็น เ ด็ กที่ยังคงซ่อนอยู่ ต้องการที่จะได้รับคำปลอบใจคำชื่นชมและอย า กที่จะเป็นที่ต้องการของคนรอบข้าง

ด้านความรัก เมื่อได้ตกหลุมรักใครสักคนห นึ่ ง คุณมักจะนึกถึงคนรักก่อนตัวเองอยู่เสมอ แม้จะแสดงออ กด้วยคำพูดที่ไม่เก่งเท่าไหร่นัก แต่คุณก็พร้อมที่จะทำทุกอย่ างเพื่อปกป้องเขาอย่ างดีที่สุด

แบบ C นิ้วโป้งอยู่บนนิ้วกลางเป็นต้นไป

ลักษณะภายนอ ก เป็นคนที่มีจิตใจดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และคนอื่นๆก็ชื่นชอบตัวคุณด้วย ตัวคุณนั้นเป็นคนที่คอยรับฟังมีความประนีประนอม เป็นคนที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานต่างๆออ กมาได้ดี ใครที่ได้อยู่ใกล้ กับตัวคุณนั้น มักจะเรียนรู้อะไรดีๆได้ มีความสบายใจเวลาพูดคุยกับคุณ

ลักษณะภายใน ก ลั วการเปลี่ยนแปลงและความล้มเหลว ไม่ค่อยชื่นชอบในการเปลี่ยนแปลง การทดลองในสิ่งใหม่ๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายและหลากหล า ยรูปแบบ แต่ในลึกๆแล้วคุณก็มักจะมองหาคนที่ช่วยให้คุณข้ามผ่ า นความรู้สึกกลัวความรู้สึกล้มเหลว

ด้านความรัก ด้วยความที่เป็นคนช่างก ลั ว ทำให้คุณมักจะขอ ดูท่าทีก่อนที่จะตกหลุมรักใครอย่ างจริงจัง ขอมอง ขอศึกษาดูใจกันไปย าวๆ ไม่รีบร้อนเดินหน้า หากคุณคิดดีแล้ว เวลามีความรักก็มักจะจริงจังมากๆ

ที่มา truelife