วิ ธีทำบุญส่งเสริมด ว งประจำวันเกิด หนุนนำชีวิตดีก้าวหน้า

อย ากมีชีวิตที่ดีการงานราบรื่น การทำบุญที่ถูกต้องช่วยได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะถึงครบรอบวันเกิด

และอย ากจะสร้างบุญให้กับตัวเอง เรามาดูการทำบุญที่ถูกของแต่ละวันเกิดกัน

การสะเดาะเคร าะห์ การทำบุญ ก็นับว่าเป็นการทำบุญที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของด ว งชะต า

ให้กับตัวเองทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่งเสริมด ว งประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาฝากกัน

เกิด วันจันทร์ ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จำเป็นที่จะต้องเสริมบารมี ด้วยการแต่งตัวให้ดูดี ให้ดูมีภูมิฐาน โดยเฉพาะใบหน้าจะต้อง

ยิ้มแย้มเสมอ ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นคือ การบ ริ จ า ค ทาน เงินทำบุญ น้ำดื่ ม การทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติ

สิ่งที่ควรบูช าและไปสักการะ พระโพธิสั ต ว์กวนอิม บูช าด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ และทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ด อ กบุนนาคจะดี จะช่วยให้เงินทอง

ไหลมาเทมา การสะเดาะเคร าะห์ ทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ต ว์ ในวันจันทร์ จะเป็นการเสริมด ว งชะต า เพิ่มพูน มหาเสน่ห์

เกิด วันอังคาร ดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง แก้ไขด้วยความขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาก็ต้องสู้ ควรใส่ บาตรถวายข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องบ ร ร เ ท า

ไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์ พระพิฆเนศ พระนอน ควรบูช าด้วยข้าว ขน มอร่อย พร้อมกับด อ กแคขาวหรือ ด อ กดาวเรืองก็ได้ จะช่วยส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ

เข้ามาเสมอ ในเรื่องของการ การสะเดาะเคร าะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ กินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อให้ชีวิตสว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชค เพิ่มบารมีให้กับตัวเอง

เกิด วันพุธ ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งผล ควรเสริมด้วยการพูด พูดให้ไพเราะไม่พูดห ย าบค า ย ใส่ ร้ า ยผู้อื่น

ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ หนังสือธรรมะ ไปสักการะเจ้าพ่อเสื อด้วย เนื้ อ ห มู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ

ด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและด อ กกุหลาบสีแดง จะช่วยให้การงานประสบความสำเร็จ ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการปล่อย

ป ลาดุก ปล าไหล ไม่ทาน เนื้ อ วั ว ในวันเส า ร ์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง

เกิด วันพฤหัสบดี ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วย ข้าวหอม ฟั กทอ ง มัน แตงกวา

เผือ ก ปรุงเป็นอ า ห า รก่อนทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ พระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร หนังสือตำราต่าง ๆ ไปสักการะพระพุทธชินราช หลวงพ่อโต

พระพุทธโสธร ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาว ไม่ก็ด อ กดาวเรือง ส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองขึ้นไป ลดอุปสรรค์

และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิ ในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ และต้องจัดบ้ า นให้น่าอยู่ และไม่พูดจาหย าบค าย

เกิด วันศุกร์ ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เส า ร ์ แก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ต ว์ เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ

หมั่นทำบุญด้วยอ า ห า รมังสวิรัติ หรือ กล้วย ปรุงเป็นอ า ห า รก่อน ในวันเส า ร ์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเส า ร ์ นั่นคือ

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าไตรจีวร ไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่อุมาเทวี เจ้าแม่ทับทิม ด้วยข้าวพร้อมน ม

และดอ กกุหลาบ จะทำให้การงานราบรื่น ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิในวันเส า ร ์ เพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์

เกิด วันเส า ร ์ ดาวเส า ร ์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด แก้ไขด้วยการไม่รับประทาน เ นื้อสั ต ว์ ใหญ่ในวันเส า ร ์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเส า ร ์ เช่น ฉัตร หลังคา ร่ม ห้องน้ำ โบสถ์ วิหาร ศาลา

หรือไปสักการะพระปางนาคปรก ไต่ฮงกง พระนาร า ยณ์ ด้วยพวงมาลัยหล า ยสี ขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการ

ปล่อยน ก ปล่อยป ลา ทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ ใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี ถ้าต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอ า ห า รมังสวิรัติทุกวันเส า ร ์

เกิด วันอาทิตย์ ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไข ในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าว ทำบุญต่อ

ด ว งชะต า ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฉาย ที่ช่วยในการให้แสงสว่าง เป็นการสื่อถึง การสว่างไสวในชีวิต

สิ่งที่ควรบูช าและไปสักการะนั่น คือพระปางถวายเนตร พระศิวะ กวนอู พระแก้วมรกต โบสถ์และเจดีย์ต่างๆ พร้อมด อ กไม้สีแดง ช่วยในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป การสะเดาะเ ค ร า ะ ห์ ควรทำด้วยการปล่อย เ ต่า

ไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อยเ ต่านั้น ต้องปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ถ้าทำมั่ วๆ อาจเป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ เหล่านี้แหละ หากทำแล้วจะช่วยในเรื่องของโชคล าภให้กับตนเอง

ที่มา tamnanna  khoddeeja