วิ ธีทำบุญเลือ กของใส่ บ า ต ร อานิสงค์มาก ชีวิตราบรื่นเป็นสุข

การตักบ า ต รเป็นประเพณีอ ย่ างหนึ่งที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติสืบต่อ กัน มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธเชื่อ กันว่าเป็นการสร้างกุศลและแผ่กุศลให้กับญาติผู้ล่ ว งลั บ ทำให้หล า ยคนเลือ กสรรอาหารที่รสชาติอร่อยหรือเป็นของโปรดของแต่ละบุคคล จนลืมคำนึงถึงปัญหาสุ ข ภ า พของพระภิกษุที่จะต ามมาจากอาหารใส่บาตรที่ไม่ได้โภชนาการ

ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ การใส่บ า ต รถือว่าเป็นธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนาที่มีมากันช้านาน ซึ่งการใส่บ า ต รนั้นล้วนเสริมสร้างเพิ่มชีวิตของเราให้มีอานิสงค์ผลบุญมากขึ้น ซึ่งของที่ใส่บาตรถือว่ามีความสำคัญ วันนี้ได้นำเอาสิ่งของที่ควรใส่บาตรมาฝากกัน ซึ่งจะช่วยทำให้เสริมด ว งบุญของผู้ที่ใส่บาตรมากยิ่งขึ้น

พุทธศาสนิกชนที่จะไปทำบุญตักบาตร ควรเลือ กอาหารตักบาตรที่มีประโยชน์ต่อสุ ข ภ า พของพระสงฆ์ เลือ กอาหารไขมันต่ำ สด สะอาด ปรุงสุกใหม่ เช่น ปลานึ่ง แกงเลียง แกงส้ม น้ำพริก ผักสด ผักต้ม เป็นต้น

1. ใส่ข้าวในบ า ต รพระ

อานิสงส์ที่จะได้รับ คือ กินไม่หมด ไม่อ ด อ ย า ก เรื่องทำมาหากินเลย ข้าวในบาตรจะ ได้ใช้ห นี้ใช้ ก ร ร ม ให้เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ที่เขาจอง เ ว ร เรา ข้าวหนึ่งเม็ด คูณ อานิสงส์ ในพระพุทธศาสนาได้อานิสงค์คืน มาเป็นล้ า นๆ

2. ทำซุ้มประตู วัด หรือ ป้ า ย บอ กทางไปวัด

3. หากท่านไหน รู้สึกว่าการเงินไม่คล่องสักที วิบ า ก ก ร ร ม ทางการเงินเยอะเหลือเกิน ใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที หรือมีปัญหาการเงินตลอ ด

แสดงว่าชาติที่แล้ว ติดห นี้ ก ร ร ม เขาไว้เยอะ ต้อง
แก้ด้วยการ ถ ว า ย ข้าวสาร หนักกว่าน้ำหนักตัวเรา ณ ปัจจุบัน บวก 1กก. ถวายเป็นสังฆทาน วัดไหนก็ได้ ต้องกล่าวคำถวายด้วยนะ

4. ชำระห นี้สงฆ์

เพราะบางท่าน ก ร ร ม เก่าหนักมากๆ แก้แบบทั่วๆ ไปไม่ได้ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้ หากไม่แก้ ก็จะหนักไปจนวัน ต า ย จะมีเงิน มาช่วงไหน ก็จะพลัดไป จะมีโอกาสดีๆ เมื่อไหร่ ก็จะ พ ล า ด ไปทุกๆ ที ลองทำดู ไม่เ สี ยห า ย ก ร ร ม หากแก้ถูกจุด มันก็หลุด ชีวิตจะดีขึ้น

ที่มา chonburipost   club.sanook  pooddee