วิ ธีทำบุญเสริมด ว งต ามวันเกิดทั้ง 7 วัน ทำแบบไหนให้ชีวิตรุ่งเรือง

ในความเชื่อ การทำบุญของหล า ยๆคน คือทำเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรือง ทำเพื่อความสุขกายสะบายใจ ฉนั้นวันนี้เราจึงขอนำเสนอเกี่ยวกับ วิ ธีทำบุญเสริมด ว งต ามวันเกิดทั้ง 7 วัน ทำแบบไหนให้ชีวิตรุ่งเรือง ใครเกิดวันอะไรก็ลองนำไปทำต ามกันดูได้น้าาา

ทำบุญเสริมด ว ง คนเกิดวันเสาร์

คนวันเสาร์ในช่วงนี้ต้องอึดอัดใจหล า ย ๆ เรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักที่ดูเหมือนวุ่นวายเพราะรถไฟของคุณก็จะชนกันเ สี ยให้ได้ ก็ต้องขอบอ กว่าแก้เ ค ล็ ดด้วยการ ไปกราบบูชาหลวงปู่โต วัดระฆัง

งานนี้ไปกันทั้งคู่ คือ คุณกับคนรัก และ คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มตนเองให้มีความหนักแน่นกว่าเดิมด้วย การงานไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามีผู้ใหญ่สับสนุนด้วยก็จะดีกว่านี้ ก็ขอแนะนำให้เสริมบารมีให้ผู้ใหญ่หนุน

ด้วยการสวดมนต์กับพระประจำวันเสาร์ และควรทำบุญบริจาคท รั พ ย์แก่ผู้ย ากไร้ ตลอ ดจนทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียง หรือ บริจาคโ ล ง ศ พ ก็จะเป็นการสละทานเพื่อเสริมเรื่องการเงิน และ เปิดด ว งของคุณให้มีการได้รับโอกาสมากขึ้น

ทำบุญเสริมด ว ง คนเกิดวันศุกร์

เป็นด ว งของอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ยังมีความสุขในหล า ยๆเรื่อง แต่ถ้าคุณยังมองถึงการทำบุญที่เกี่ยวในเรื่องต่างๆ ก็จะขอแนะนำให้ไปกราบพระแม่ธรณี หรือ ไปกราบบูชาพระนาคปรก (พระปางวันเสาร์)

เพื่อขจัดปัดเป่าให้การงานราบรื่นกว่าเดิม ควรเสริมด ว งการเงินด้วยการถวายส้ม 5 ผล กับเจ้าแม่กวนอิม เพื่อขอพรในเรื่องการเงินที่ทำให้มีโชคลาภ และชักชวนคนรักไปกราบบูชาพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ ณ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ทำบุญเสริมด ว ง คนเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี มักมีชีวิตที่ราบรื่น เป็นคน มีเหตุผลและมีน้ำอ ดน้ำทน ควรเสริมด ว งบารมีการงานให้ผู้ใหญ่เมตต า เอ็นดูในเรื่องงานด้วยกาารสวดมนต์ให้เป็นประจำและถวายน้ำปานะกับภิกษุสงฆ์เมื่อมีโอกาส

ถวายปัจจัยเกี่ยวกับ ค่าน้ำ ค่าไฟ ต ามควร เพื่อสนับสนุนด ว งคุณให้เกิดความราบรื่น มีโอกาสทางการเงินที่ดี ตลอ ดจนความรักของคุณก็ควรเอาใจใส่กับความรักบ้าง อ ย่ ามัวแต่มุ่งมั่นในงาน มากเกินไป แต่ถ้ามองถึงการทำบุญเรื่องความรักของชาววันครูแล้วควรอ ย่ างที่จะต้องทำบุญด้วยการกราบไหว้ขอพร หลวงปู่ทวด หรือ พระแก้วมรกตก็ได้

ทำบุญเสริมด ว ง คนเกิดวันพุธ

ท่านที่เกิดวันพุธนั้นจัดว่าช่วงนี้งานงอ ก มงคลเสริมด ว งเรื่องงานของคุณจึงได้แก่ การถวายเทียนพรรษา หรือ การถวายธูปเทียนที่พระสงฆ์ใช้เป็นประจำในโบสถ์ สิ่งที่จะแก้เ ค ล็ ดทำให้คุณมีความมั่นคง

ทำงานแล้วมีชื่อเ สี ยง ตลอ ดจนการเงินที่ช่วงนี้คนวันพุธเข้าสังคมจัด จึงทำให้การเงินรั่วไหล เหมือนถังน้ำรั่ว ก็ควรอ ดรูรั่วของคุณด้วยการทำบุญเสริมด ว งการเงิน โดยการทำทานกับผู้ย ากไร้,โรงพย าบาลเ ด็ ก

หรือ แม้แต่มูลนิธิของคนพิการต่างๆ เรื่องความรักของคุณในช่วงนี้ยังแฮปปี้อยู่ดี แถมคนโสดยังได้คนที่อายุมากกว่ามาเป็นคนรัก ทำให้ช่วงนี้มีแต่ sweet แต่คนโสดก็ควรทำบุญเพื่อให้ความรักของคุณนั้น มีความมั่นคงหนักแน่น มากขึ้น

จะขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเสริมด ว งความรักด้วยการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย ดอ กบัวที่เป็นจำนวนคู่ เช่น 2 ดอ ก 6 ดอ ก 8 ดอ ก หรือ ไหว้ขอพรต่อมหาศรีอุมาเทวี ด้วยบัวแดง 6 ดอ ก เป็นประจำ

ทำบุญเสริมด ว ง คนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร เป็นคนแรง คนกล้า คนขยัน คนอ ย่ างคุณรักการปฎิบัติมากกว่าการคิดแผน การทำบุญเสริมด ว งของคุณจึงเหมาะอ ย่ างยิ่งกับ การปล่อยชีวิต โค กระบือ นี่เป็นการเสริมบุญเรื่องงานของคุณโดยเฉพาะ

แต่ถ้าจะเสริมความรักให้ดูมั่นคง ยืนย าว ก็ควรถวายเทียนพรรษากับคนรักของคุณก็จะทำให้คู่รักทั้งคู่รักทั้งคู่เกิดความสว่างในปัญญาทั้งคู่ ส่วนเรื่องเงินถ้าจะให้เกิดโชคลาภ คุณควรไปกราบพระราหู หรือ

พระปางป่าเลไลย์ ที่วัดป่าเลไลย์ จ. สุพรรณบุรี พร้อมกับถวายปัจจัยในการทำบุญ และลอง เ สี่ ย ง โ ช ค จากเซียมซีเพื่อพิสูจน์ความศักดิสิทธิ์ วัดป่าเลไลย์ได้เลยค่ะ บางทีคุณอาจเป็นคนโชคดีได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะ

ทำบุญเสริมด ว ง คนเกิดวันจันทร์

คนวันจันทร์เป็นคนอ่อนโยน ขี้วิตกกังวลในเรื่องต่างๆ ดังนั้นคุณควรทำบุญเสริมด ว งเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความเข้มแข็งมั่นคง โดยคุณควรถวายผ้าไตรจีวร หรือ ทำสังฆทานอ ย่ างต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษา

เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตมีความรุ่งเรื่อง การงาน และ การเงินที่มีสภาพคล่องกว่าเดิมและเสริมตัวเองอีกนิดนึงด้วย การถวายภัตต าหารเพล หรือ ใส่บาตรให้เป็นประจำกับคนรักของคุณถ้าเป็นไปได้ จะช่วยให้ความรักของคุณไม่ขัดแย้งกัน เจรจากันรู้เรื่องหวานซาบซึ้งจนคุณเองก็โส่งใจ

ทำบุญเสริมด ว ง คนเกิดวันอาทิตย์

การทำบุญของคุณนั้น มักจะเป็นการถวายผ้าไตร หรือ ผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้ชั่ วดาของท่านเกิดมงคล ตลอ ดจนควรเสริมการเงินของท่านด้วยการถวายหลอ ดไฟ หรือ

การทำบุญที่เกี่ยวกับการถวายปัจจัยเกี่ยวกับค่าไฟตรงจุดนี้จะเสริมด ว งชาววันอาทิตย์ในเรื่องการงาน เพื่อเป็นการแก้เ ค ล็ ดเพื่อให้ท่านเห็นแจ้งในปัญญาและสามารถแก้ไขได้

ตลอ ดจนความรักของชาววันอาทิยต์มักไม่ได้ดีโดยพื้นฐานก็ควรถวายดอ กไม้ หรือ พวงมาลัย เพื่อเป็นการเสริมบุญเรื่อง การเงิน และ ความรัก เพราะดอ กไม้เป็นของละมุมละไมเป็นของที่ต้องถนอม การที่เราถวายดอ กไม้จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอ กว่า คุณจะมีความอ่อนน้อมต่อสิ่งที่คุณต้องเข้าหาหรือเข้าพบ ซึ่งทำให้ 2 เรื่องนี้เกิด ความราบรื่นขึ้น

ที่มา  verrysmilejung