วิ ธีรับมือ กับคนชอบดูถูกคนอื่น

คนที่ชอบพูดดูถูกคนอื่นนั้น มีอยู่ทุกแห่งทุกหน คนพวกนี้มักคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่น มักเอาสิ่งที่ตัวเองมีเหนือ กว่ามาพูดหรือทำให้คนอื่นดูแย่ ฉนั้นแน่นอนว่าในเมื่อทุกที่ต้องมีคนประเภทนี้เราจึงต้องมีวิ ธีรับมือ กับคนแบบนี้เพื่อไม่ให้การดูถูกของเขามาทำล า ยเราได้

มนุษย์ที่ชอบใช้คำพูดวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น หรือ ดู ถู กคนอื่นนั้น ส่วนใหญ่แล้วมีปมอยู่ในใจที่อย ากได้ใคร่มีมากกว่าคนอื่น เลยพย าย ามที่จะกดให้คนอื่นต่ำลงเพื่อให้ตนเองดีขึ้น บางครั้งก็ทำให้ปมของผู้อื่นกล า ยเป็นเรื่องสนุกสนานเพื่อให้ตนเองเด่นขึ้น มา ซึ่งพฤติก ร ร มเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติก ร ร มที่สร้างความทุ ก ข์ให้กับผู้อื่น แต่การดู ถู กคนอื่นนอ กจาก

ใช้คำพูดหย า บคา ยไม่สร้างสรรค์แล้ว ยังมาในรูปแบบของคำที่เหมือนจะชมด้วยเช่นกัน ยกตัวอ ย่ างเช่นเมื่อคุณไปสัมภาษณ์งาน และ วุฒิการศึกษาของคุณนั้นดีเลิศ เพียงแต่ไม่ได้ จบมาจากมหาวิทย าลัยดังแล้วคนที่ สัมภาษณ์งานคุณก็พูดกับคุณว่า คุณนับว่าโชคดีมากที่ได้มาสัมภาษณ์งานในวันนี้ เพราะเมื่อพิจารณาจากสถาบันที่คุณจบแล้ว หาได้น้อยคนที่จะ

มาถึงการสัมภาษณ์งานในวันนี้ได้ฟังดูแล้วเหมือนถูกชมใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้ว คนสัมภาษณ์งานกำลังดู ถู กส ถ าบั นที่คุณจบว่าไม่สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพได้ เมื่อสังคม เต็มไปด้วยคนที่ชอบดู ถู กคนอื่นให้เกียรติกันด้วยท รั พ ย์สินและส ถ า บั นการศึกษา ก็คงถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับมือ กับมนุษย์จอมดู ถู ก ที่คำพูดของพวกเขาจะไม่มีผลต่อเราอีกต่อไป

1. จงรับมือด้วยการเพิกเฉย

โดยส่วนใหญ่แล้วพวกที่ชอบส บ ถคำหย า บว่าคนอื่นทำเพียงเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจ และถ้าคุณให้ความสนใจ แถมยังเอาคำพูดของคนพวกนี้มาใส่ใจก็จะเข้าทางพวกเขาไป ดังนั้นวิ ธีที่ดีที่สุดคือเพิกเฉยเ สี ย ให้คำพูดของคนเหล่านี้เป็นแค่เรื่องเล่าที่ผ่าน มา และก็จะเลยผ่านไป

2.หลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับพวกชอบดู ถู กคนอื่น

จงหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับพวกชอบดู ถู กคนอื่น และพย าย ามเตือนตัวเองเข้าไว้ว่า ถ้าเราไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเรา เราก็จะไม่ทำแบบนั้นกับใครอ ย่ างแน่นอนเช่นกัน แต่ถ้าอย ากทำให้ คนที่ชอบดู ถู กคนอื่นให้รู้สึกสำนึกบ้าง คุณต้องไม่ตอบโต้และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคำดู ถู กของคนเหล่านั้นไม่มีความหมายใดๆต่อคุณเลย

3.วิ ธีการระยะย าวที่จะรับมือพวกชอบดู ถู กคนอื่น

จงเรียนรู้ที่จะทนฟังคำพูดที่หย า บคา ยเหล่านั้นให้ได้หากมีคุณมาว่าคุณว่า คุณไม่ได้เจ๋งจริง ก็จงตอบเขาไปว่า ใช่คุณพูดถึง ผมไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรจริงๆ แต่จงจำไว้ว่านี่เป็นเพียง แค่การตอบโต้ เป็กการฝึกอ ย่ างชาญฉลาดเพื่อรู้เท่าทันคนที่ชอบดู ถู กคนอื่น

4.เมื่อเจอ การดู ถู กซึ่งหน้าให้ห า ยใจลึกๆเข้าไว้

เวลาเจอคนดู ถู กซึ่งหน้า และคุณรู้สึกโ ก ร ธมากขอให้ สงบสติอารมณ์เข้าไว้ค่อยๆห า ยใจอ ย่ างช้าๆ เอาใจของคุณไปโฟกัสที่ลมห า ยใจ จากนั้นคุณจะรู้สึกผ่อนคล า ยและปล่อยวางคำพูด ที่มีคนดู ถู กคุณไปได้ จากนั้นค่อยฝึกที่จะรับมือในระยะย าว

5.ทำเรื่องที่เขาดู ถู กคุณให้กล า ยเป็นเรื่องตลกไปเลย

การหัวเราะนั้นทำให้คนหลั่งส า รเอนโดฟีน เมื่อเจอคน มาทำให้ไม่สบอารมณ์พูดจาดูหมิ่นเหยี ย ดหย า มตลอ ด ขอให้ปล่อยมันออ กมาเป็นเ สี ยงหัวเราะ และจงนึกไว้เสมอว่าไม่มีใคร บนโลกนี้ที่ไม่เคยถูกดู ถู ก หากคุณไม่สามารถหัวเราะได้ ก็จงแสร้งว่าเรื่องที่ถูกดู ถู กนั้นเป็นเรื่องตลก เพียงเท่านี้คำพูดของคนเหล่านั้นก็ทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว

ที่มา t o n k i t 3 6 0. c o m  fahhsai