วิ ธีออมเงินแสนภายใน 1 ปี รายรับไม่เยอะก็ทำได้

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำวิธีการออมเงินก้อนให้ได้ต ามเป้าหมายที่เพื่อนตั้งเป้าไว้ กับบทความ วิ ธีออมเงินแสนภายใน 1 ปี รายรับไม่เยอะก็ทำได้ ไปดูกันว่าการออมก้อนให้ได้ต ามเป้าหมายภายใน 1 ปีสามารถทำได้อย่ างไร

1 เก็บเงินหยอ ดกระปุกวันละ 275 บาท

ถ้าอย ากมีเงินแสนภายใน 1 ปี คิดง่าย ๆ เลยคือเราต้องเก็บเงินให้ได้อย่ างน้อยวันละ 275 บาท ซึ่งวิธีง่าย ๆ อย่ างหยอ ดเงินใส่กระปุกนี่แหละ ที่เห็นผลได้ดีเลย แต่ต้องอาศัย ความมีวินัยในตัวเอง หมั่นออมเป็นประจำทุกวัน ถ้าทำได้แบบนี้ ครบปีเมื่อไหร่แคะกระปุกออ กมา ได้เป็นเศรษฐีนอนนับเงินแสนแน่นอน

2 ทำอ าห า รกินเอง

อีกวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าได้ดีแบบไม่น่าเชื่อก็คือ การทำอ าห า รกินเอง หรือ กินข้าวที่บ้ านให้มากขึ้น เพราะรู้ไหมว่าหากเราเลือ กไปกินอ าห า รต ามร้านข้างนอ ก อย่ างน้อยก็มื้อละ 40-100 บาทแล้ว คิดดูถ้ากิน 3 มื้อ รวมเป็นเงินวันละ 120-300 บาทเลยนะ

ต่างกันเยอะเลยกับการเลือ กทำอ าห า รกินเอง รวมทั้งวันอาจจะเสียเงิน ไม่ถึง 100 บาทด้วยซ้ำ ประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลย ถ้าทำได้ครบปีนี่ประหยัดได้กว่า 30,000 บาทรวม

ถึงคนที่ชอบไปกินร้านหรู ๆ ทุกสัปดาห์ด้วย เพราะไปทีนึงก็หมดเงิน ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแน่นอน สมมติไปทุกสุดสัปดาห์ เดือนนึงนี่จ่ายไปไม่ต่ำกว่า 4,000-5,000 บาท ซึ่งถ้าลดได้หัน มาทำเองที่บ้ าน ปีนึงประหยัดเงินได้เกือบ 50,000 บาทเชียวนะ

3 ฝากประจำเดือนละ 8,300 บาท

สำหรับใครที่ขี้เกียจต้องมาคอยหยอ ดกระปุกทุกวัน อาจจะเลือ กเก็บเป็นรายเดือน หักเงินเดือนที่ได้เข้าบัญชีฝากประจำแบบอัตโนมัติไปเลย เป็นเหมือนการบังคับตัวเอง ให้มีวินัยออมเงินที่ได้ผลดีเชียวล่ะ โดยเงินขั้นต่ำที่ออมควรอยู่ที่ 8,300 บาทต่อเดือน เพราะเมื่อรวมกับด อ กเ บี้ ยของบัญชีฝากประจำที่ได้รับราว 1-2.5% จะทำให้เมื่อฝากครบปี

เราจะมีเงินเก็บครบแสนได้โดยการออมเงินผ่านบัญชีฝากประจำ เราสามารถเลือ กได้ทั้งแบบที่ไม่ต้องฝากเท่า ๆ กันทุกเดือน สามารถเติมเงินในแต่ละเดือนได้เรื่อย ๆ ซึ่งปกติแล้ว

จะเป็นการฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน แต่ด อ กเ บี้ ยที่ได้รับจะโดนหักภาษี 15% ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองมีวินัยมากพอ ก็อาจจะเลือ กฝากประจำแบบปลอ ดภาษีที่ได้ ด อ กเบี้ ยสูงกว่า ซึ่งจะมีระยะเวลาฝาก 24 เดือนขึ้นไป รวมถึงต้องฝากจำนวนเงินเท่า ๆ กันทุกเดือนด้วย ใครสะดวกแบบไหนก็เลือ กได้ต ามความเหมาะสมของตัวเองเลย

4 หาแหล่งพักเงินที่ดีกว่าฝากออมท รั พ ย์

วิธีเก็บเงินด้วยการฝากบัญชีออมท รั พ ย์เพียงอย่ างเดียว อาจไม่เพียงพอและให้ผลตอบแทนที่น้อยเกินไป เพราะฉะนั้น การนำเงินไปกระจายล งทุ นในสินท รั พ ย์อื่น ๆ ด้วย

จึงเป็นทางเลือ กที่น่าสนใจกว่า เช่น ซื้ อ กองทุนรวม ที่ให้ผลตอบแทนราว 5-15% ซึ่งผลตอบแทนที่เราได้รับ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการล งทุ นของกองทุนนั้น ๆ ต ามความเสี่ ย ง ที่เราสามารถยอมรับได้

คือ ยิ่งเสี่ ยงมาก ผลตอบแทนที่มีโอกาสได้ก็ยิ่งมากนั่นเองการเลือ กล งทุ นในกองทุนรวม นอ กจากจะมีข้อ ดีตรงที่เราไม่ต้องมาคอยจัดการเอง เพราะมี มืออาชีพมาบริหารจัดการความเสี่ ยงให้เรียบร้อย

ในกองทุนบางประเภท เช่น กองทุน R M F หรือ L T F ยังให้สิทธิประโยชน์สามารถนำเงินไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย จึงเหมาะอย่ างยิ่ง สำหรับใครที่ฐานเงินเดือนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี

5 เลิกบุ ห รี่

การสูบบุ ห รี่นอ กจากจะทำร้ า ยสุ ข ภ า พ ยังทำล า ยเงินในกระเป๋าเราอีกด้วย เพราะเต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายมากมาย เอาง่าย ๆ สมมติเฉลี่ยแล้วเราสูบบุ ห รี่สัปดาห์ละ 4 ซอง ร า ค าซองละ 80 บาท นั่นหมายถึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายอย่ างน้อย ๆ ปีละ 15,360 บาทเลยนะ ซึ่งบางคนอาจจะสูบมากกว่านี้ ก็คูณเป็นตัวเงินที่มากเข้าไปอีกไม่หมดแค่นั้น การสูบบุ ห รี่เป็นประจำ ยังต ามมา ด้วยโร คภั ยไข้เจ็ บต่าง ๆ

ซึ่งบอ กเลยว่าถ้าเกิดเจ็ บป่ว ย หรือเป็นอะไรขึ้น มาจากการสูบบุ ห รี่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการรั กษ าพย าบาลและดูแลตัวเอง ไม่ใช่เงินจำนวนน้อย ๆ เลย เสียเป็นหลักแสนหลักล้านก็มีให้เห็น มาแล้ว

เพราะฉะนั้น ใครที่สูบบุ ห รี่อยู่ถ้าลดได้ ก็ขอให้ลดเถอะ หรือหักดิบเลิกสูบไปเลยก็ได้ คงช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าได้อีกมากเลยล่ะ- เลิกบุ ห รี่วันนี้…ครบ 1 ปี มีเงินก้อนไปซื้ ออะไรได้บ้ าง ?

6 หัน มาเที่ยวในประเทศ แทนต่างประเทศ

ใจนึงก็อย ากเที่ยว แต่อีกใจก็อย ากเก็บเงิน ยิ่งเวลาเห็นเพื่อน ๆ โพสต์รูปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยแล้วก็ยิ่งอย ากไปแบบเขาบ้ าง แบบนี้จะทำยังไงดี เพราะถ้าเลือ กไปเที่ยว ก็ไม่มีเงินเก็บ ถ้าเจอปัญหาแบบนี้

อาจจะลองหัน มาเที่ยวในประเทศแทนก็ดีเหมือนกันนะ เพราะการเที่ยวในประเทศช่วยเราประหยัดเงินได้เยอะเลย แถมสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ในเมืองไทยก็มีให้เลือ กมากมายไม่แพ้เมืองนอ กเช่นกัน ไว้เก็บเงินได้เยอะ ๆ แล้วค่อยไปเที่ยวต่างประเทศดูบ้ างก็ยังไม่สาย

7 หาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

ถ้าอย ากมีเงินเก็บเพิ่มไว ๆ แน่นอนว่างานประจำอย่ างเดียวอาจไม่พอ ควรต้องมองหาช่องทางสร้างรายได้อื่น ๆ ด้วย อย่ างหารายได้เสริมจากสิ่งที่ตัวเองถนัด ไม่ว่าจะเป็น งานฝีมือ รับแปลงาน เขียนบทความ ถ่ายรูป ปลูกต้นไม้ข า ย หรือขับรถส่ งอ าห า ร เป็นต้น

เพราะเป็นการเพิ่มรายได้โดยที่ไม่ต้องควักเงินทุนหรือ กลัวเจ๊ง แต่ถ้าเกิดใครมีทำเลดี ๆ บวกกับมีฝีมือทำอ าห า รอยู่แล้วละก็ อาจจะลองเปิดร้านทำอ าห า รข า ย สร้างรายได้อีกทาง ก็น่าสนใจไม่น้อย ลองดูต ามไอเดียนี้เลย

– 25 วิธีหารายได้เสริมช่วงวันหยุด คนทำงานประจำ ตังค์ไม่พอใช้ เร่เข้ามา !

– 15 อาชีพเสริมแนวใหม่ ถึงเป็น มนุษย์เงินเดือนก็ทำได้ รับรองไม่มีตกเทรนด์ !

– 30 งานทำที่บ้ านก็ดี เป็นอาชีพเสริมก็ร ว ย อาชีพหลักก็ปัง !

– 12 เมนูอ าห า รกินเล่นข า ยดี ข า ยไว กำไรเน้น ๆ พร้อมแจกวิธีทำ !

8 จำกัดการซื้ อเสื้อผ้า-เครื่องสำอางไว้หน่อย

ข้อนี้บอ กสาว ๆ เลยว่า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง กระเป๋า และอีกส า รพัดสินค้าแฟชั่นเป็นตัวดูดเงินชั้นดีเลย ยิ่งเดี๋ยวนี้มีช้อปออนไลน์ ยิ่งซื้ อยิ่งจ่ายง่ายเข้าไปอีก เคยนับกันบ้ างไหมว่า ในแต่ละเดือนเราใช้เงินช้อปปิ้งกับสินค้าเหล่านี้ไปมากแค่ไหน บางคนถึงจะซื้ อสินค้าทีละน้อย แต่บ่อย ๆ รวม ๆ กันเข้าคุณอาจจะตกใจกับจำนวนเงิน ที่จ่ายไปหล า ยพัน

หรือเกือบหมื่นต่อเดือนได้เหมือนกันนะดังนั้น ถ้าอย ากมีเงินเก็บไวขึ้น ต้องจำกัดการช้อปปิ้งของตัวเองให้ได้เลย อาจจะเลือ กซื้ อเฉพาะช่วงที่มีโปรโมชั่น และลิมิตงบแต่ละเดือนของตัวเองให้ได้ หรือถ้ามีเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าที่ไม่ใช้แล้ว ก็โละออ กมาโพสต์ข า ยในเ ฟ ซบุ๊ ก-I G ซะหน่อย เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้อีกทาง ก็จะช่วยให้เป้าหมายเก็บเงินใกล้ความจริงมากขึ้น

9 งดเที่ยวสังสรรค์บ้ าง

หากใครเป็นคนติดเที่ยว ติดเพื่อน วันหยุดสุดสัปดาห์ทีไรต้องออ กไปสังสรรค์ให้ได้ละก็ ขอบอ กเลยว่าหากงดได้ ก็ทำเถอะ เพราะจะช่วยให้ปีนึงเราเหลือเงินเก็บในบัญชี อย่ างน้อย ๆ ปีละกว่า 24,000 บาทกันเลยนะ เพราะหากเที่ยวแค่สัปดาห์ละครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่ต่ำกว่า 500 บาทแน่นอน

10 เปลี่ยน มาดื่มกาแฟชงเอง

รู้ไหมว่าการดื่มกาแฟทุกวัน เป็นปัญหาที่คอยกวนใจการเก็บเงินของหล า ยคนได้แบบไม่น่าเชื่อเลย เพราะลองคิดดูถ้าเราดื่มกาแฟแบรนด์ดังที่ข า ยกันอยู่แก้วละประมาณ 120 บาท ทุกวัน แสดงว่าใน 1 ปี ต้องเสียเงินไปถึง 43,800 บาท

หรือเกือบครึ่งแสนเลยทีเดียวดังนั้น วิธีแก้ง่าย ๆ อาจจะลองเปลี่ยน มาดื่มกาแฟที่มีร า ค าถูกลง เช่น แก้วละประมาณ 30 บาท ก็จะช่วยให้เรามีเงินเก็บเพิ่มถึงปีละ 32,850 บาท หรือถ้าหัน มาชงเองที่มีร า ค าแค่ซองละประมาณ 5 บาท ยิ่งช่วยประหยัดได้อีกถึงปีละ 41,975 บาทกันเลย

11 Gadget ของฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็นอย่ าซื้ อ

สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต นาฬิกา หูฟัง ร า ค าไม่ใช่ถูก ๆ แต่ละชิ้นไม่ต่ำกว่าหลักหมื่น ทำให้เราเสียเงินโดยใช่เหตุ ทั้งที่บางที ไม่จำเป็นต้องใช้รุ่นที่มีออปชั่น มากขนาดนั้นก็ได้ แต่หล า ยคนก็เลือ กที่จะซื้ อไว้ก่อน เพียงเพราะเห็นว่าเป็นรุ่นออ กใหม่ บางทีของเก่ายังผ่ อ นไม่หมดเลย เห็นของใหม่มา

ก็ซื้ อใหม่อีกแล้ว ห นี้ก็ทบห นี้เข้าไปอีกแนะนำเลยว่าถ้าตัดเรื่องพวกนี้ออ กไปได้ แล้วเลือ กซื้ อแต่สิ่งที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ รับรองว่าช่วยเพิ่มเงินเก็บในแต่ละปีได้เกือบแสนเลยนะ แถมไม่ต้องเป็นห นี้เป็นสินให้ป ว ดหัวอีกด้วย วิธีเก็บเงินแสนที่เราแนะนำต ามนี้ บางข้อสามารถทำต ามแล้วมีเงินแสนภายใน 1 ปีได้เลย

แต่ถ้าใครรู้สึกว่าทำข้อเดียวย ากเกินไป ที่จะเก็บเงินแสนได้ ก็เลือ กทำหล า ย ๆ ข้อรวมกัน เพราะส่วนใหญ่เป็นการลด ละ เลิกนิสัยฟุ่มเฟือยแทบทั้งนั้น ลองบวกกับความมีวินัยของตัวเองเข้าไป ค่อย ๆ ทำไปทีละเล็กทีละน้อย เชื่อว่าจะช่วยให้การเก็บเงินแสน ทำได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น แน่นอน

ที่มา m o n e y. k a p o o k, f a h h s a i