สมัยนี้คนตรงอยู่ย าก คนสร้างภาพใช้ชีวิตสบาย

เคยเห็นกับต าเพื่อนคนนึง ทำงานโรงงานเงิ นเดือน 11,000 ยอมกู้เงิ น 25,000 มาซื้ อล้อแม็กใหม่เพียงเพราะอย ากได้ เพื่อนคนนึงเป็นพนักงานห้างส ร ร พสิ นค้ าเ งิ นเดือน 13,000 ยอมกู้เงิ นยอมรูดบัตรซื้ อไ อโ ฟ น เพียงเพราะไอ้คนที่เขาไม่ชอบมีแต่เขาไม่มีไซด์ไลน์คนนึงที่ผมรู้จัก นอนกับแขก นอนกับลูกค้ าได้เงิ น มาซื้ อ กระเป๋าใบละ 4-5 พันซื้ อรองเท้า 9 พัน

ซื้ อ กางเกงในตัวละพัน ทั้งสามคนผมรู้จักในชีวิตจริง ปัจจุบันทุกคนลำบากย ากจนห นี้สินรุงรัง เกลี ย ดเพื่อนร่วมงานไม่ชอบเจ้านายเบื่องานเบื่อชีวิตอย ากลาออ ก แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะเป็นห นี้ ห นี้บัตรผ่ อ นรถ ค่าเช่าห้องส า รพัดค่าใช้จ่ายหาได้เดือนชนเดือน บางเดือนโทรไปยืมเ งิ นพ่อแม่ที่บ้ านนอ ก ผมบอ กกับทั้งสามคนว่าถ้าไม่อย ากมีชีวิตแบบนี้

1.เลิกใช้ชีวิตแบบ(รสนิยมสูงรายได้ต่ำเ สี ยที)

อ ย่ าทำอะไรเกินตัว อ ย่ าให้ความสำคัญกับวัตถุ มากกว่าคุณค่าของตัวเอง

2.พัฒนาตัวเอง(เลิก เ สื อ กเรื่องชาวบ้ าน) ไม่ต้องไปต าม ไม่ต้องไปคอมเมนท์ วิพากษ์วิจารณ์ ต ามประเด็นดราม่าเอาเวลาไปหาข้ อมูล เรื่องทำมาหากินอาชีพที่ตัวเองสนใจ

3.ผมสอนให้มองเรื่องทำมาหากิน

ตั้งใจทำมาหากิน ฝึกฝนทักษะในเรื่องทำมาหากิน เมื่อชำนาญแล้วรู้จริงแล้ว ถนัดแล้วก็เหมือนว่ายน้ำเป็นแล้วคำว่าเสี่ ยงก็น้อยลงเพราะการทำอะไร ที่เราถนัด เท่ากับเรา ได้เปรียบพูดง่ายๆผมบอ กให้เขาตั้งใจ ทำมาหากินศึกษาเรื่องทำมาหากินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีชีวิตเดือนชนเดือน ไม่ต้องแต่งตัวออ กไปทำต ามคำสั่งใครไม่มีใครสนใจสักคน

ไม่มีใครทำต ามสักคน ทุกคนก็เลยวนอยู่ที่เดิมไปทำงานสิ้นเดือนรับเงิ น จ่ายห นี้ฉลองกินชาบูต้นเดือน กลางเดือนหมูกะทะปล า ยเดือนต้มมาม่า ยอมแดกมาม่าเพื่อให้รถสวย เพื่อให้คนชมว่ารถตัวเองสวยยอมเป็นห นี้เพื่อให้คน มองว่าตัวเองมีทัดเทียมคนอื่นไม่เหนื่อยกันบ้ างหรือไงกับสังคมหน้ากาก (สังคมจอ มป ล อ ม) ผมเหนื่อยแทน

นี่แหละสาเหตุที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อย ลำบากย ากจน และมีชีวิตที่ไม่มีความสุขเลยและต้องเป็นแบบนี้ ไปนานเท่านานจนแก่ถ้าไม่อย ากเป็นแบบนี้ก็พัฒนาตัวเองซะตั้งใจ ทำมาหากินซะ ความสำเร็จมันก็ง่ายๆแค่นี้เอง

ที่มา m e o k a y n a  fahhsai