สวมแหวนประจำวันเกิด เสริมโชคลาภ เสริมการเงิน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการสวมแหวนให้ถูกโฉลก เสริมเงินทอง หน้าที่การงาน กับ สวมแหวนประจำวันเกิด เสริมโชคลาภ เสริมการเงิน ไปดูกันว่าแต่ละวันเกดจะต้องสวมแหวนแบบไหน ถึงจะเสริมเงินทอง ให้กับคุณไปได้

แหวนเป็นเครื่องประดับที่เราจะเห็นผู้หญิงหล า ยๆท่านมักจะสวมใส่กัน และจะมี ข า ยอยู่ต ามพื้นที่ทั่วไป แหวนที่จะเป็นแฟชั่นหรือแหวนที่เป็นหินเป็นอัญมณี ที่มีทรงหล า ยรูปแบบ มีหล า ยสีสัน รู้หรือไม่ว่าคนโบราณว่ากันว่า

การสวมใส่แหวนนั้นจะช่วยทำให้เสริมโชคเสริมลาภ ช่วยในการดูดเงินทองเข้ามาหาตัวเรา โดยวันนี้เราได้มีแหวนประจำทั้ง 7 วันเกิดมาฝากกันว่าเกิดวันไหนควรสวมใส่แหวนแบบไหนและควรจะเป็นในรูปแบบอย่ า งไร ถึงจะให้ความหมายที่ดี

1 วันจันทร์

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ จะเป็นแหวนที่มีลักษณะบางๆไม่หนาไม่ใหญ่ ควรสวมใส่ที่นิ้วมือข้างซ้ายจะเป็นนิ้วกลาง นิ้วนางหรือใส่เป็นนิ้วก้อยก็ได้ แหวนที่บางๆอย่ า งเช่น แหวนทอง แหวนเงิน เมื่อสวมใส่แล้วจะให้ความเจริญรุ่งเรือง มีคนรักใคร่เอ็นดูชื่นชม ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ เพราะจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรักเป็นอย่ า งมาก

2 วันอังคาร

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร จะเป็นวันที่มีลักษณะหัวแหวนจะมีขวดใหญ่ มองเห็นได้อย่ า งชัดเจน มีความเด่นและเป็นสง่า ให้สวมใส่ที่นิ้วมือข้างซ้ายจะเป็นนิ้วกลาง นิ้วชี้หรือใส่ที่นิ้วนางก็ได้ ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วก้อยเพราะจะทำให้ไม่มีแรงฮึดในการทำงานหรือ การทำสิ่งต่างๆ ควรสวมใส่แหวนที่ใหญ่ๆสามารถมองเห็นได้อย่ า งชัดเจน จะช่วยเพิ่มพูนในเรื่องของเงินทองให้ไหลมาเทมาอย่ า งไม่ข า ดสาย

3 วันพุธ

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ จะเป็นแหวนที่มีลักษณะที่พอดี กับนิ้วมือ ที่ไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป จะเน้นแหวนที่เป็นสีเขียวมรกต ให้สวมใส่ที่มือข้างซ้ายเท่านั้น นิ้วชี้ นิ้วนางหรือจะใส่เป็นนิ้วกลางก็ได้ จะช่วย ในเรื่องของโชคให้ดียิ่งขึ้นไป สามารถใส่แหวน 2 วงในนิ้วเดียวกันได้ ให้ความสวยและเพิ่มความดูดีจะยิ่งเพิ่มในเรื่องของโชคให้ดียิ่งขึ้นไป

4 วันพฤหัสบดี

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ให้เลือ กแหวนที่มีลักษณะขนาดใหญ่มีความหนาและมีความหนักแน่น เป็นสีเหลืองทอง แนะนำให้สวมใส่ที่นิ้วมือข้างซ้ายเท่านั้น แหวนเป็นทองคำแท้เงินแท้หรือไม่ก็ทองคำขาว หากเป็นอัญมณี ที่มีความเปล่งประกายจะช่วยส่ งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง ควรสวมแหวนนิ้วชี้ นิ้วนางหรือจะเป็นนิ้วกลาง ไม่ควรสวมใส่แหวนหล า ยๆวงในนิ้วเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดความรักที่มีความซ้ำซ้อน

5 วันศุกร์

แหวนที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นแหวนที่มีลักษณะคลื่นสีน้ำเงินหรือไม่ก็จะเป็นสีฟ้า ไม่ควรสวมใส่แหวนหล า ยวงในนิ้วเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดเป็นความรักที่มีความซ่อนเงื่อน ให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ลักษณะของ แหวนนั้นให้เลือ กเป็นแหวนทองคำหรือไม่ก็แหวนเงิน เพราะจะช่วยเพิ่มความเจริญงอ กงามในชีวิตช่วยเพิ่มพูนในเรื่องของความรักและความสุขให้ดียิ่งขึ้นไป สวมใส่แหวนที่นิ้วไหนก็ได้แต่ต้องเป็นมือข้างซ้าย

6 วันเส า ร์

แหวนที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดในวันเส า ร์จะต้องเป็นแหวนที่มีลักษณะใหญ่ สีจะเป็นสีม่วงหรือจะเป็นโทนสีเข้ม สำหรับหัวแหวนจะเป็นลักษณะใด ก็ได้ จะช่วยเสริมในเรื่องของโชคการเงินการงานให้มีความประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

7 วันอาทิตย์

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นแหวนอย่ า งเช่นทองคำ ทองคำขาวแหวนหยก และการสวมใส่แหวนนั้นจะให้สวมใส่ที่มือซ้ายนิ้วนางหรือจะเป็นนิ้วกลางก็ได้ ควรเลือ กใส่แหวน เป็นของแท้เท่านั้น จะช่วยในเรื่องของการเสริมการเงิน สำหรับแหวนหยกนั้นจะช่วยเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ไม่ควรสวมใส่แหวนหล า ยวงไว้ในนิ้วเดียวกัน เพราะจะทำให้มีเรื่องผิดพลาดในเรื่องของความรักทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้

ที่มา : Postsod