สอนลูกให้มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆ ด้วย 15 วิ ธี

การมีความมั่นใจในตัวเองทำให้ลูกนั้นรู้จักพัฒนาตัวเองมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำในสิ่งแปลกใหม่ เ ด็ กที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะทำให้พวกเขาใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้นเมื่อเติบโตไป สำหรับพ่อแม่ท่านใดที่ลูกไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลย ลองนำ 15 ข้ อนี้ไปทำต ามกันดู

1.ให้ลูกได้สัมผัสความท้าทายใหม่ๆ

ทำให้ลูกเห็นว่า เขาสามารถประสบความสำเร็จ ในเป้าห ม า ยเล็กๆ เพื่อต่อยอ ดไปถึงเป้าห ม า ยใหญ่ๆ เช่น การขี่จักรย านโดยถอ ดล้อด้านข้างออ กได้ หรือคุณพ่อคุณแม่อาจสร้าง ความเชื่อมั่นให้ลูกได้โดยการเพิ่มความรับผิ ดชอบ ให้ลูกทำก็ได้ โดยความรับผิ ดชอบนั้นต้องเป็นสิ่งที่ลูกสามารถทำได้สำเร็จ

2.ปล่อยให้ลูกคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ถ้าคุณช่วยลูก ทำงานที่ย าก เขาก็จะไม่รู้จักพัฒนาความสามารถ หรือพัฒนาความเชื่อมั่นที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง ความช่วยเหลือของพ่อแม่จะปิดกั้นความเชื่อมั่นและการคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองของลูกควรปล่อยให้ลูกได้เกรด 2 หรือ 3 ดีกว่าให้ 4 ทุก วิชา ตราบใดที่ลูกได้เรียนรู้วิ ธีแก้ปัญหา และได้ลงมือทำด้วยตัวเอง

3.แสดงความยินดีที่ลูกได้เรียนรู้

ลูกเรียนรู้จากการที่คุณตอบสนอง ต่อสิ่งต่างๆ ดังนั้นถ้าคุณตื่นเต้นเมื่อลูกเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำหรือพูดภาษาใหม่ๆ ลูกก็จะยินดีกับสิ่งเหล่านั้น เช่นกัน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นงานที่ย าก แต่เมื่อเขาทำสำเร็จ เขาจะเกิดความเชื่อมั่นและอย ากเรียนรู้เพิ่มเติม

4.ชื่นชมในความพย าย าม ไม่ว่าลูกจะแ พ้หรือชนะ

เมื่อลูกโตขึ้นการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ กว่าจุดห ม า ยปล า ยทาง ดังนั้นไม่ว่าลูกของคุณจะทำสิ่งใด สำเร็จหรือไม่ก็ต าม จงปรบมือให้กับความพย าย ามของเขา ไม่ควรทำให้ลูกรู้สึกอายกับสิ่งที่เขาได้พย าย ามทำ ยิ่งเขาใช้ความพย าย ามมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างความมั่นใจได้มากกว่าความสำเร็จที่ได้มาอ ย่ างรวดเร็ว

5.เปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

พ่อแม่ควรพาลูกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เขามีความมั่นใจในการรับมือ กับโลกใบใหญ่ สอนเขาให้รู้ว่า ไม่ว่าสิ่งนั้น มันจะน่ากลัวหรือเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ลูกจะสามารถเอาชนะมันได้

6.อ ย่ าวิจารณ์ผลงานของลูก

ไม่มีอะไรที่จะ บั่ น ท อ น กำลังใจของลูกได้มาก เท่าการวิจารณ์ความพย าย ามของเขา คุณควรแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ แต่อ ย่ าบอ กลูกว่าสิ่งที่ลูกทำนั้นไม่ได้เรื่องเอาซะเลย เพราะถ้าลูกรู้สึกกลัวความผิ ด พล าด เพราะกลัวว่าจะทำให้คุณโ ก ร ธหรือผิ ดหวัง เขาจะไม่มีวันกล้าทำสิ่งใหม่ๆยิ่งไปกว่านั้นการวิจารณ์ลูกยังเป็นการลดคุณค่าในตัวเอง และลดแร งจูงใจของลูกอีกด้วย

7.สนับสนุนให้ลูกขยันฝึกซ้อม

ควรส่งเสริมให้ลูกฝึกซ้อม ในสิ่งที่เขาสนใจ โดยไม่กดดันลูกมากเกินไป การฝึกฝนบ่อยๆ จะทำให้ลูกเกิดความมั่นใจและทำได้ดีขึ้น

8.ชื่มชมเมื่อลูกกล้าลองสิ่งใหม่ๆ

พ่อแม่ควรชื่มชมที่เขากล้าลอง ในสิ่งใหม่และแตกต่าง ไม่ว่าลูกจะพย าย ามทำอะไรใหม่ๆ ก็ต าม บอ กเขาว่า ลูกกล้าหาญมากเลยที่ทำสิ่งนี้

9.ให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

ควรให้ลูกได้พย าย ามด้วยตัวเอง ก่อนที่จะยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือ เพราะการให้ความช่วยเหลือที่มากเกินไป หรือเร็วเกินไปเป็นการลดความมั่นใจ และความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของเ ด็ ก

10.อ ย่ าบอ กลูกว่าคุณกังวล

ความกังวลของพ่อแม่อาจ ทำ ล า ย ความมั่นใจของลูกดังนั้น พ่อแม่ต้องแสดงความมั่นใจ ให้ลูกเห็น จึงจะทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเช่นกัน

11.ชื่นชมเมื่อลูกพย าย ามจัดการกับความย ากลำบ าก

เมื่อลูกพบกับความย ากลำบ าก พ่อแม่ควรชี้ให้เห็นว่า ความพย าย ามในการจัดการ กับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยให้ลูกเข้มแข็ง ขึ้น และยังทำให้ลูกรู้ว่า บทหนทางสู่ความสำเร็จล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรค ที่ลูกต้องผ่าน มันไปให้ได้

12.สอนในสิ่งที่คุณรู้ ด้วยการทำให้ลูกเห็น

คุณคือฮีโร่ของลูกแน่นอน จนกว่าเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นนั่นแหละ ดังนั้นควรใช้พลั ง ของคุณสอนลูกในสิ่งที่คุณรู้วิ ธีที่คุณคิด พูด และแสดงออ ก มาจะเป็นแบบอ ย่ างที่ดีให้กับเขาการที่ลูกได้เห็นคุณประสบความสำเร็จ จะช่วยให้ลูกมีความมั่นใจว่าเขาก็สามารถทำได้แบบคุณ

13.สอนลูกให้เรียนรู้จากความผิ ด พล าด

การเรียนรู้จากความผิ ด พล าด จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูก ควรปล่อยให้เขาได้เผชิญหน้ากับความผิ ด พล าดบ้าง หน้าที่ของคุณคือช่วยให้ลูกเข้าใจว่าเขาจะสามารถทำให้ดีกว่านี้ในครั้งต่อไปได้อ ย่ างไร

14.ปล่อยให้ลูกแสดงออ กต ามวัย

อ ย่ าคาดหวังว่าลูกจะต้องแสดงออ ก แบบผู้ใหญ่ เพราะนั่นจะเป็นการบั่ นท อ นความเชื่อมั่นของลูกเมื่อต้องทำในสิ่งที่เกินอายุ

15.อ ย่ าเข้มงวดกับลูกมากเกินไป

หากพ่อแม่เข้มงวด หรือออ กคำสั่งกับลูกมากเกินไป อาจทำให้ความมั่นใจของลูกหดห า ย เนื่องจากเป็นฝ่ายรับคำสั่งแต่เพียงอ ย่ างเดียว

ที่มา  sabaisabuy