สอนลูกให้เจอความลำบาก โตขึ้นเขาจะเข้มแข็ง เอาตัวรอ ดได้

การเลี้ยงสอนลูกของแต่ละครอบครัวนั้น มีความแตกต่างกันออ กไป บางคนปล่อยให้ทำอะไรต ามใจตัวเอง ส่งผลให้ลูกงอแง อย ากได้อะไรต้องได้ ไม่รู้จักรอ แพ้ไม่ได้ ยอมไม่เป็น เมื่อโตขึ้น ลูกจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อ ย่ างไร สังคมจริงๆ ลูกเราก็คนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ใช่ลูกเทวดาที่แตะต้องไม่ได้ ทุกคนต้องยอม ต้องทำต ามความต้องการเหมือนที่พ่อแม่คอยทำให้

พ่อแม่หล า ยท่านแน่นอนว่าเคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้ คนเคยลำบากมาก่อนหล า ยคนพย าย ามเลี้ยงลูกให้ สบายที่สุด อย ากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อน มีกระเป๋าใหม่ต้องมีใหม่กว่าเพื่อนอย ากินอะไรก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิ ดๆ ที่ว่า ไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเ ด็ ก เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเช่นนี้

ลูกของคุณเองนั่นแหละ ที่จะทุ ก ข์ใจมากที่สุด จนตอนนี้มีโ ร คใหม่บัญญัติขึ้นนั่นคือ โ ร คไม่รู้จักความลำบาก โ ร คใหม่ที่เกิดขึ้นกับเ ด็ กในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่ได้ให้ลูกออ กไปเผชิญโลกของความจริงที่ว่า ในชีวิตคนเราจะร ว ย หรือจนทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอ กคนที่จะสบายไปตลอ ดชีวิต พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก

ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอ ย่ างเดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตยกตัวอ ย่ างคุณพ่อท่านหนึ่งที่ไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบาก ไม่เคยห่างอ กพ่อแม่เลย มีหน้าที่เรียนอ ย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้ส่งลูกไปเรียน มหาวิทย าลัยชื่อ ดังในเมืองหลวง อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อออ กให้ทั้งหมด

แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบากเมื่อลูกโทรมาหาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือขอเงินเพิ่ม เงินไม่พอ ต้องทำกิจก ร ร ม ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป ลูกอย ากได้ก็ซื้ อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าที่ลูก มาขอเงินเพิ่มในทุกเดือนนั้นไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจหรือค่ากิจก ร ร มที่บอ กพ่อ

แต่เอาไปสำมะเทเมาต ามผับบาร์ คนเป็นพ่อเ สี ยใจอ ย่ างยิ่ง ได้แต่โ ท ษตนเองที่ ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงินเอง มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจนโต จนบ่มเพาะนิสัยแ ย่ๆ หล า ยอ ย่ าง ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอ กเ สี ยงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหล า ยว่า แม้คุณจะร ว ยล้นฟ้ามาจากไหนก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบ ง่าย และสอนให้เขาผิ ดหวังให้รู้จักความลำบากบ้าง ลูกของคุณจะได้เติบโต อ ย่ างเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะ

ที่มา bitcoretech  staylifeth