สังคมการทำงานของคนยุคนี้ คนที่เอาหน้ามักได้ดีกว่าคนทำงาน

เรื่องของคว าย และหม า ที่สะท้อนให้เห็นว่า สังคมการทำงานที่เป็นอยู่ในทุกยุคสมัยคนที่เสนอหน้านั้น มักได้ดีกว่าคนทำงานเคยสงสัยกันไหมว่าทำไม ค วาย ที่ไถนา อ าห า รที่ได้กินจึงไม่ใช่ข้าวแต่ห ม าที่ไม่ได้ออ กแรงทำนา กลับได้กินข้าวอ ย่ างอิ่มหนำสำราญลองมาฟังเรื่องเล่า ควา ยทำนา หม ากินข้าว แล้วคุณจะเข้าใจเหตุผลว่า

เป็นเ พ ร า ะอะไรชาวนาสมัยก่อนใช้ควา ย ไถนาเพื่อเพาะปลูกข้าวชาวนาได้เลี้ยงสั ต ว์ 2 ตัว คือ ควา ย กับ ห มาในแต่ละวันสั ต ว์ทั้งสองตัวจะมีหน้าที่ คือ การออ กไปทำนาตั้งแต่เช้าตรู่ โดยพอถึงเวลาใกล้เที่ยง ชาวนาจะออ กไปตรว จ ดูความเรียบร้อยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ควา ย และ ห มา ออ กไปทำนาแต่เช้าต ามปกติ โดยที่ควา ย จะเป็นคนไถนาทำนาอ ย่ างขยันขันแข็ง

เดินวนไปมาจนไถจนหมดควา ย ก็ทั้งเหนื่อยและหมดแรงจึงไปอาบน้ำล้างตัวและนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่ส่วน ห มา มาถึงที่นาก็เอาแต่นอน พอเห็นว่าใกล้จะเที่ยง เป็นเวลาที่ชาวนา จะมาตรว จ งานก็รีบลุกออ กไปเดินย่ำบนผืนนาที่ค ว า ยได้ไถพรวนไว้จนทั่ว ทำให้ท้องนา มีแต่รอยเท้าห ม าเมื่อชาวนามาถึง ห ม าก็รีบวิ่งไปหาด้วยเนื้ อ ตัวที่เปื้อนไปด้วยโคลน

และบอ กว่าตนได้ไถนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหนื่อยจนสายตัวแทบขา ดชาวนาชื่นชมมาเป็นการใหญ่ แต่พอชาวนามองไปเห็น ควา ย นอนหลับอ ย่ างสบายใจใต้ต้นไม้ใหญ่ก็รู้สึกโม โห จึงเข้าไปต่อว่าเจ้ามันขี้เกีย จ ไม่สมควรได้กินข้าว ต่อจากนี้ไปให้ไปกินหญ้าแทนข้าวและลงโท ษด้วยการให้นอนในคอ กที่ชื้นแฉะส่วนหม า เจ้าขยันขันแข็งช่วยคนทำนา ต่อจากนี้

ให้กินอยู่แบบเดียวกับคน นอนในบ้านที่อบอุ่นนี่แหละ คือสาเห ตุที่ทำไม ควา ย ถึงกินหญ้าและ ห ม า ได้กินข้าวในยุคปัจจุบันหากเปรียบกับการทำงาน เชื่อว่า หล า ยคนคงพบเจอ คนประเภทเดียวกับห ม าที่ชอบทำงา น เอาหน้า ชอบประจบเจ้านายชอบพูดมากกว่าลงมือทำทำให้มักจะได้รับคำชื่นชม หรือ การได้รับการเลื่อนขั้นได้ดีกว่าได้รับเ งิ นเดือน มากกว่า

คนที่ทำงานหนักแต่ก็เช่นกัน มีอีกหล า ยคนที่ทำงานหนักมากซื่อสัตย์กับงานที่ทำเช่นเดียวกันกับค ว า ยก้มหน้าก้มต าทำหน้าที่ของตนเอง โดยไม่ได้คิดเรื่องการเสนอผลงาน หรือแสดง ความสามารถที่ตน มีออ กมาให้คนอื่นได้เห็นจึงมักถูกเอาเปรียบอยู่เป็นประจำ และถูกมองว่าเป็นคนขี้ เ กี ย จ อยู่เสมอ

ที่มา G o t o k n o w  fahhsai