สัญญาณที่บอกว่าคุณคือคนมีจิตใจเข้มแข็ง ถึงจะลำบากแค่ไหนก็ผ่านไปได้

ชีวิตของคนเราต่างต้องพบเจอ กับปัญหากันทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะทำอะไรแล้วราบรื่นไปทุกอ ย่ าง แต่เมื่อเจอ กับปัญหาแล้วคุณมีแนวทางอ ย่ างไรในการแก้ปัญหาที่เจอ การที่เราจะผ่านปัญหาไปได้ จิตใจของเราก็มีส่วนที่จะช่วยให้เราผ่านเรื่องแย่ๆไปได้ นั่นคือ การเข้มแข็งไม่ว่าจะเจอปัญหาใหญ่แค่ไหนก็จะผ่านไปได้

การเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่จิตใจจำเป็นต้องใช้เวลา การผลักดันตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น มองโลกในแง่บวกและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนั้นคือสิ่งที่ต้องทำให้กล า ยเป็นกิจวัตรประจำวันคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่มัวมานั่งเ สี ยเวลารู้สึกเ สี ยใจกับตัวเองนักหรอ กหรือทุ่มเทกายใจให้กับคนอื่น มากเกินไปแล้วคุณจะรู้ได้อ ย่ างไรล่ะว่าช่วงไหนคุณจะรู้สึกอ่อนแอ

1. คุณคิดเสมอว่าความยๅกลำบากคือโอกาส ในการพัฒนาความ ย ากลำบากอาจสร้างปัญหาให้ใครต่อใครแต่สำหรับพวกเขา มันคือครูที่คอยสั่งสอนให้พัฒนาตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป

2. คุณรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่มี แทนที่จะโหยหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มความต้องการของตนเอง พวกเขาเลือ กที่จะยอมรับและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

3. คุณยอมรับในผลลัพธ์ที่จะต ามมาพวกเขาจะไม่กดดันตัวเองแต่อ ย่ างไรก็ต ามพวกเขาก็พร้อมรับผิ ดชอบกับผลลัพธ์ที่ต ามมาจากสิ่งที่เลือ ก

4. คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณถนัดโดยปกติพวกเขามักทำงานได้อ ย่ าง มีประสิทธิภาพในชีวิต เพราะว่าพวกเขาทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่ตนถนัด

5. คุณเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบข้าง พวกเขาเรียนรู้จากเหตุการณ์และผู้คนที่พบปะอ ย่ างสม่ำเสมอทุกวัน

6. คุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวตน ไม่ใช่ความสำเร็จไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ พวกเขาก็ไม่เคยรู้สึกแ ย่กับตนเอง

7. คุณซื่อสัตย์กับตัวเอง คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะซื่อสัตย์กับตนเอง คำพูดก็จะมาจากนิสัยของพวกเขา

8. คุณคอยมองหาหนทางออ กเสมอ พวกเขาจะไม่เ สี ยเวลาจมปลักกับปัญหา แต่พวกเขาจะคอยมองหาหนทางแก้แทน

9. คุณชอบแก้ไขปัญหามากกว่าจะ เก็บซ่อนปัญหาผู้คนส่วนใหญ่จะง่วนอยู่กับการซ่อนความอ่อนแอไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็น สำหรับพวกเขาแล้วพวกเขาจะทุ่มเทพ ลั งแ ร งกายแ ร งใจทั้งหมดในการแก้ไขจุดด้อยของตัวเอง

10. คุณมองโลกในแง่ดี ต ามความเป็นจริงพวกเขามักจะมองโลกในเชิงบวกต ามความเป็นจริง ไม่ใช่เพ้อฝันโลกสวยไปวันๆ

11. คุณอ ดทนเพื่อเฝ้ารอ ชื่นชมกับความสำเร็จที่แท้จริง สำหรับพวกเขาแล้วความสำเร็จเปรียบเสมือนการแข่งขันวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งเร็วในระยะสั้นๆดังนั้นพวกเขาจะอ ดทนกับความลำบากระยะสั้นหากมันให้ผลประโยชน์ระยะ ย าว

12. คุณสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับในตัวเอง และการพัฒนาตัวเองผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเอง

13. คุณไม่ทำตัวไร้ส า ระในขณะที่คนอื่นพ ย า ย ามหาข้ ออ้างนู่นนี่ บ่นคนอื่นและไม่กล้าเผชิญปัญหาผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะไม่มีทางเ สี ยเวลาทำเรื่องไร้ส า ระเหล่านี้

14. คุณล้ม แล้วลุก และแข็งแกร่งกว่าเดิมพวกเขาไม่เคยมองว่าความล้มเหลวคือจุดจบของชีวิตแต่มันคือโอกาสที่ช่วยพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ

15. คุณเรียนรู้จากข้ อผิ ดพลาดในอ ดีต แทนที่จะซ่อนความผิ ดหรือหาข้ ออ้างคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเลือ กที่จะเรียนรู้จากมันแทน

16. คุณมั่นใจว่าจะปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความอ ดทนแต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวเองอ ย่ างเต็มที่

17. คุณสร้างสมดุลให้อารมณ์ ด้วยเหตุและผล ผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะรู้ว่าอารมณ์ ส่งผลต่อความคิดและการกระทำพวกเขาจึงใช้เหตุผลเข้ามาช่วยควบคุมอารมณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่ดีที่สุด

18. คุณพอใจในสิ่งที่เป็น พวกเขาไม่เคยรู้สึกกดดันเมื่อเวลาตัดสินใจทำอะไรเพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งใดสำคัญต่อตัวเองและรู้ว่าได้ใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้ว

19. คุณซุ่มพัฒนาความสามารถตนเองมากกว่าเอาแต่โอ้อวดให้คนอื่นเห็นในขณะที่คนอื่น มัวแต่มองหาการยอมรับจากคนอื่นคนที่จิตใจแข็งแกร่ง จะเลือ กฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น

20. คุณเผชิญหน้ากับความกลัว แม้ว่าภาพลักษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะทำให้พวกเขาดูเหมือนพวกที่ไม่กลัวอะไรแต่อ ย่ างไรก็ต ามพวกเขาก็ต้องกล้าที่จะเผชิญกับความกลัวมากมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

ที่มา จันทร์เจ้า  pakwanja