สิ่งที่ควรรู้ เมื่อรถถูกชน และนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการรถ เรียกเงินก้อนได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่คสรรู้ เมื่อรถยนต์ของเราถูกจน และจำเป็นต้องจอนรถยนต์ไว้ที่ศูนย์บริการรถยนเป็นเวลานาน กับบทความ สิ่งที่ควรรู้ เมื่อรถถูกชน และนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการรถ เรียกเงินก้อนได้ ไปดูกันว่าเราสามารถเบิงเงินค่าข าดผลประโยชน์ได้อย่ างไร

สิ่งที่ผมกำลังจะบอ กในวันนี้ หล า ยคนอาจจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้ว ในช่วงหล า ยปีก่อน ตัวผมนั้นกำลังจะขับรถเลี้ยวเข้าบ้าน แต่เผอิญถูกชนที่ท้าย จึงจะต้องเสียเวลาเอารถไปซ่อมเป็นเดือน 2 เดือนเลย เพราะว่าบริษัทประกันของคู่กรณี มัวแต่พูดคุยเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายของค่าอะไหล่รถยนต์ พูดนู่นพูดนี่หล า ยอย่ างเพื่อที่จะบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบต่างๆนานา ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจก็เลยอย ากจะสั่งสอนซะให้เข็ด และแน่นอนว่าเราได้จัดเต็ม

พอซ่อมรถเราเสร็จเรียบร้อย ก็เลยเรียกเคลม ในส่วนของ ค่าข าดผลประโยชน์ไป 45 วัน เราเรียกไปวันละ 1000 บาท บวกกับค่าเสื่อมสภาพของรถเป็นเงิน 5 หมื่นกว่าบาท ทางบริษัทประกันก็เงิบเลยสิครับ ขอต่อรองจ่ายแค่ 20000 บาท เราก็แกล้งยืมไปเล่นๆและเขาก็ให้เงิน มา 25000 บาท เราขี้เกียจพูดเยอะวุ่นวาย ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

จากกรณีตัวอย่ างดังกล่าวนี้

จึงอย ากเข้ามาเตือนเพื่อนๆว่า หากเกิดเหตุทางรถยนต์ขึ้น มา แล้วเราเป็นฝ่ายถูก นอ กจากตัวคู่กรณีจะต้องซ่อมรถให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำให้ รถเรากลับมาใช้ในสภาพเดิมให้ได้ เรายังสามารถเรียกค่าสินไหม ค่าข าดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถด้วย ส่วนวิธีนั้นไม่ได้ยุ่งย ากแนะนำว่าให้ปรึกษากับทนาย หรือถามเรามาได้เลย
และในทางกลับกัน

หากรถเราไปชนคู่กรณี แน่นอนว่าคู่กรณีก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมค่าข าดประโยชน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ผมเชื่อว่าหล า ยคนรู้เรื่องนี้กันน้อยมาก ประกันเลยได้ประโยชน์ในส่วนนี้ไป เขาจะไม่แสดงออ กมาว่าตัวเขาเองนั้นจะต้องรับผิดชอบ สำหรับเพื่อนๆที่รู้แล้วก็อย่ าลืมนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้นะ อย่ าลืมเรียกค่าข าดประโยชน์จากประกันของคู่กรณีกันนะครับ มันเป็นสิ่งที่เราควรได้ อย่ ายอม

หลังจากเรื่องนี้มีการบอ กต่อๆกันไปเป็นจำนวน มาก ก็ได้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมออ กมาอีกว่า ตัวผมเองนั้นเขียนเรื่องการขอค่าสินไหมค่าข าดประโยชน์ ในกรณีที่รถเราถูกชนและเราถูกเราไม่ผิด มีการแชร์ออ กไปมากกว่า 10000 ครั้ง มันเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ในส่วนนี้ และโดนบริษัทประกันเอาเปรียบ มีคนบอ กมาหลังไมค์เป็นร้อยคนจนผมตอบไม่ไหว เอาเป็นว่าผมทำให้ความรู้ตรงนี้เลยแล้วกัน

เอกสารที่ใช้ในการขอสินไหมค่าข าดประโยชน์

1 สำเนาใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถ ( จากอู่ที่เราซ่อมรถ ซึ่งเขาจะต้องลงวันที่วันรับรถด้วยว่าวันไหน ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง )

3 สำเนาทะเบียนรถ ( ใช้เพื่อว่าเป็นหลักฐานแสดงว่าใครเป็นเจ้าของรถถ้าหากรถของคุณติดไฟแนนซ์ก็จำเป็นจะต้องมีสำเนาสัญญาไฟแนนซ์แนบเข้าไปด้วย )

4 สำเนาบัตรประช าชนของเจ้าของรถ

5 ใบมอบอำนาจถ้าหากเราไม่ได้ไปทำเรื่องเอง

6 ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราไม่ได้ใช้รถ อย่ างเช่น ค่าเช่ารถ ค่าขึ้นแท็กซี่

7 จดหมายคำร้องขอค่าข าดประโยชน์ ดังตัวอย่ างดังต่อไปนี้

วันที่ 18 กันย ายน 2558

เรื่อง ขอเรียกสินไหมค่าข าดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

เรียน แผนกสินไหมทดแทน บริษัท xxx ประกันภั ย จำกัด ( มหาชน )

เอกสารแนบ

1 สำเนาใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถ

3 สำเนาทะเบียนรถ

4 สำเนาบัตรประช าชน

ข้าพเจ้า นาย ( ระบุชื่อ นามสกุลจริงลงไปให้ชัดเจน ) เป็นเจ้าของรถยนต์ โตโยโต้ รุ่นแคมรี่ หมายเลขทะเบียน ( ทะเบียนรถ จังหวัด ) ถูกรถเทรลเลอร์ยี่ห้อ ( คู่กรณี ) ของบริษัท xxx จำกัด หมายทะเบียน ( คู่กรณี และจังหวัด ) เลขก ร ร มธรรม์ ( คู่กรณี ) ชนท้ายที่ปากซอยรามอินทรา 45 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเสียห า ยดังนี้

1 กันชนหลังบุบและฉีก

2 ฝาปิดท้ายบุบบี้

3 บังโคลนหลังซ้ายขวาบุบ

4 แผงท้ายบุบ

5 ไฟท้ายซ้ายขวาแตก

6 ไฟทับทิมซ้ายขวาแตก

7 ท่อไอเสียแตก

ข้าพเจ้าจึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง ชื่อว่า อู่ของบริษัท xxx ซึ่งเป็นอู่ที่อยู่ในเครือของบริษัทประกัน xxx ในวันที่ ( ลงวันที่ให้ชัดเจน ) และซ่อมเสร็จในวันที่ ( ลงวันที่ให้ชัดเจน ) โดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมรวมทั้งสิ้น ( ระบุวันที่ใช้เวลาซ่อม )

ข้าพเจ้าทำงานในฐานะผู้บริหารบริษัท xxx โดยปกติแล้วจะต้องใช้รถยนต์สำหรับการติดต่อลูกค้าทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลทุกวัน โดยใช้ระยะทางประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตรต่อวัน ในระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมที่อู่นั้นข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเช่ารถ และใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทาง และมีความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอย่ างมาก ดังนั้นแล้วจึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

1 ค่าข าดผลประโยชน์จากการใช้รถ 1000 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา xx วัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน xxxxx บาท

2 ค่าเสื่อมสภาพจากเหตุการที่เกิดขึ้น 10000 บาท

ที่มา Somchet J. Mhin, Postsod