สิ่งที่อย ากฝากถึงผู้หญิง เมื่อถึงวัย 35

นี่คือสิ่งที่เราอย ากจะบอ กถึงผู้หญิงที่กำลังจะเข้าวัย 35 ว่าเราจะต้องทำอ ย่ างไรให้ชีวิตมีความสุข สำหรับใครที่กำลังเข้าวัยนี้ก็ลองอ่านกันดู จะมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลย

1. รักตัวเอง และรักครอบครัว

อายุเข้า 35 แล้ว บุคคลที่เราควรรักมากที่สุด นั่นก็คือตัวเองและคนในครอบครัวค่ะ เพราะจะมีแค่ตัวคุณเองและคนในครอบครัวเท่านั้นที่จะอยู่กับคุณในวันที่คุณมีปัญหาหรือล้มลง

รองลงมาคือเพื่อนที่ คุ ณ ค ว ร รักเขา อาจจะมีไม่กี่คนที่ยอมร่วมทุ ก ข์ร่วมสุขกับคุณ และไม่ทิ้งคุณไปไหนในย ามที่คุณอ่อนแอ แต่เชื่อเถอะค่ะ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เจอ กับเพื่อนแท้ในชีวิต แต่จงเก็บเขาไว้ให้ดีๆ หากคุณเจอคนๆ นั้นแล้ว

2. ตัดคนที่ทำร้ า ยชีวิตเราออ กไปจากชีวิต

คนเป็น มะเร็งย่อมต้อง ตั ด เ นื้ อ ร้ า ยที่กลืนกินชีวิตเขาเช่นใด มนุษย์เราก็ย่อมต้องตัดบุคคลที่เข้ามาทำร้ า ยเราเช่นนั้นค่ะ คน มากมายที่เข้ามาด้วยความประสงค์ร้ า ยในคราบของคนดี เข้ามาเพื่อเอาเปรียบเรา ทำร้ า ยความรู้สึกเรา และอะไรอีกต่างๆ นานา เรา ไม่จำเป็นต้องเก็บคนเหล่านี้ไว้เพื่อทำร้ า ยตัวเอง แต่จงตัดพวกเขาเหล่านั้นออ กจากชีวิตเ สี ย แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นค่ะ

3. อ ย่ ายึดติดกับอะไรที่เราไม่สมควรได้รับ

บางครั้งเราก็ ค ว ร คิ ด ว่าเราควรจะได้รับอะไรๆ ที่ดีกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การใชีชีวิต หรือความรัก เราไม่จำเป็นจะต้องทนใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุข

หากเราไม่ชอบงาน หรืออึดอัดกับงานที่ทำอยู่ แค่ลาออ ก แล้วหางานใหม่ หากเรา รู้สึกว่าการใช้ชีวิตนี้ไม่ใช่ตัวตนในแบบที่เราเป็น เราก็ไม่จำเป็นต้องฝืน หรือหาก ค ว า ม สัมพันธ์ที่เรามีอยู่มันแย่ ก็จงปล่อยมันไปเ สี ย มันไม่ใช่เรื่องย ากอะไรที่จะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สมควรอยู่ ที่ที่ทำให้เรามีความสุข

4. ปล่อยมือจากความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้เรามีความสุข

ใช่ว่าทุกคนที่เรารักจะรักเราตอบ ใช่ว่าทุกคนที่เราแคร์จะแคร์เรากลับ ใช่ว่าทุกคนที่เราทำดีด้วย เค้าจะทำดีกลับมา โลกนี้อาจจะไม่ยุติธรรมในเรื่องของความรัก แต่เรามีสิทธิที่จะ เ ลื อ ก ปล่อยมือจากความสัมพันธ์ที่ทำให้เราไม่มีความสุขได้ค่ะ เรา ไม่จำเป็นต้องอ ดทนเพื่อรอเวลาให้เขาเหล่านั้น ทำดีหรือรักเราตอบ แต่สิ่งที่เรา ควรทำคือปล่อยมือ แล้วกลับมาโอบกอ ดตัวเองอีกครั้ง สักวันหนึ่งเราจะเจอคนที่พร้อมจะมอบความรักให้อ ย่ างเต็มใจค่ะ

5. แคร์ความรู้สึกของคนอื่นให้น้อยลง

ตอนเ ด็ ก เราอาจจะรู้สึกแย่ที่ทำให้ใครสักคน มาโ ก ร ธเรา แต่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราไม่สามารถทำต ามความต้องการของทุกคนบนโลกได้ หรือหากคิดจะทำ จงรู้ไว้เลยค่ะว่าเราจะไม่มีวันใช้ชีวิตอ ย่ างมี ค ว า ม สุขแน่นอน

ดังนั้น จงแคร์ความรู้สึกของคนอื่นให้น้อยลง และจงหัน มาแคร์ความรู้สึกของตัวเองค่ะ เพราะนี่คือชีวิตของเรา ที่เราจะต้องใช้เพื่อตัวของเราเอง เราไม่ได้เกิดมา เพื่ อ ทำต ามความต้องการของคนอื่นค่ะ

6. ให้ความสำคัญกับการหาความรู้และการพัฒนาตนเอง

อายุเข้า 35 ปี นั่นหมายถึงเราก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่อ ย่ างเต็มตัวแล้ว และนั่นยังหมายถึงการมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้แล้ว แต่สิ่งที่เรา ยังข า ดไป นั่นคือทักษะความรู้และ ค ว า ม สามารถหรือเปล่า หากเรา คิดว่าความรู้ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ จงใช้เวลาว่างหาความรู้ใส่ตัวเอง และพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ตัวเองได้เติบโต เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะ เพราะเวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใคร ดังนั้น จงอ ย่ าผลัดวันประกันพรุ่ง ลงมือทำเ สี ยตั้งแต่ตอนนี้ค่ะ

7. ฝึกการปฏิเสธ

ฝึกพูดคำว่า ไม่ ออ กมาได้แล้วค่ะ การเกรงใจและ ย อ ม ทำต ามทุกอ ย่ างที่คนอื่นขอ จะทำให้เขายิ่งขอเรามากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเป็นการเอาเปรียบ และเบียดบังความสุขของเราค่ะ

หากเราไม่โอเคที่จะทำอะไร หรือสิ่งใด สิ่ ง ห นึ่ ง จงปฏิเสธเขาไปด้วยความสุภาพ แรกๆเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ เพราะมัวแต่แคร์ว่าเค้าจะรู้สึกอ ย่ างไรนะ แต่การที่เรา คิดแบบนี้ เราลืมแคร์ตัวเองนะคะ ว่าตัวเองจะรู้สึกอ ย่ างไร
แล้ว

8. กล้าเสี่ยง อ ย่ าวิตกกังวล

อายุ 35 แล้ว เรายังมีอะไรที่ อ ย า ก ทำ แต่ยังไม่ได้ลงมือทำหรือเปล่า หากมีจงรีบลงมือทำเ สี ยก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำนะคะ และสิ่งหนึ่งที่เรา 35 ควรทำ คือ การกล้าคิด กล้าเสี่ยง กล้าลงมือทำ อ ย่ าไปวิตกกังวลค่ะ ชีวิตคือ การ เ รี ย น รู้และการลงมือทำ การลองผิ ดลองถูก ไม่ใช่เรื่องเ สี ยห า ย มันทำให้เราได้เรียนรู้ และค้นหาตัวเองในแบบที่เป็นตัวตนของเรา อ ย่ ากลัวที่จะเสี่ยง เพื่อชีวิตที่ดีกว่าค่ะ

หวังว่าคำแนะนำ 8 ข้ อ ข้างต้นนั้นจะช่วยให้สาวๆวัย 35 ห ล า ย ๆคน ที่ยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆ หัน มา เ ป ลี่ ย น แปลงตัวเอง และรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะ จงใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุข เพราะชีวิตนี้เป็นของเราค่ะ

ที่มา  poobpub