หมั่น บู ช า บ่อยๆ เทวดาประจำตัวมีกันทุกคน ยิ่งทำชีวิตยิ่งดี

การบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราต้องทำการ ปฏิบัติบูชา ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มาก ๆ ภายหลังการทำบุญใด ๆ แล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วย

เรามีความเชื่อสืบต่อ กัน มาแต่สมัยโบราณ เกี่ยวกับเรื่องเทวดานางฟ้าประจำตัว ที่จะคอยดูแลปกปักษ์คุ้มครองตัวเราให้ปลอ ดภั ย รวมไปถึงพระภูมิเจ้าที่ต่างๆ ที่คอยช่วยดูแลบ้านเรือน ดังนั้น เราจึงมีการบูช าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ เพื่อตอบแทนคุณ อุทิศส่วนกุศลให้เหล่าเทวดา วิ ธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ควรทำยังไง ต ามไปดูกันเลย

1. ปฏิบัติได้ด้วยตัวเองง่ายๆ คือ ไหว้เทวดาประจำตัวด้วย บายศรีปากชามในวันเกิดของเรา หรือทำอ ย่ างน้อยปีละครั้ง ถ้ามีโอกาสจะทำมากกว่า 1 ครั้ง ก็แล้วแต่เราสะดวกเลย

2.ให้ซื้ อพวงมาลัย มาไหว้หัวเตียงที่เรานอน ทุกวันพระ หรือถ้าไม่สะดวกออ กไปซื้ อ ให้เก็บด อ ก ไม้ใส่พานวางไว้ที่หัวเตียง เพื่อเป็นการสักการะเทวดา ที่คอยดูแลรั ก ษ าเราเมื่อเราหลับนั่นเอง และการบูช าเทวดาประจำตัว ยังมีความเชื่อสืบต่อ กัน มาว่า หากจะมีเรื่องร้ ายเกิดขึ้น เทวดาจะมานิมิตบอ กทันที และจะแม่ นยำมาก

3.ถ้าเรามีโอกาส ให้หมั่นทำบุญ ทำสังฆทาน ผ้าป่า กฐิน งานบุญใหญ่ เช่น หล่อพระพุทธรูป บุญสร้างสะพาน สร้างสาธารณะกุศลที่คนได้ใช้ประโยชน์มากๆ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาทั้งหล า ย แล้วเทวดานางฟ้าเหล่านั้น จะมีฤทธิ์ในการคุ้มภั ยให้แก่เรามากขึ้น

ความเชื่อเหล่านี้ อาจถูกเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน มาบดบังจนห า ยไปจากสังคมบ้าง แต่ก็ยังมีคนที่มีความเชื่อ และถือปฏิบัติอยู่เสมอ ถือเป็นความสบายใจ และเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันภั ย คนรุ่นใหม่ๆ จะทำดูบ้างก็ไม่เสี ยห า ยอะไร ถือเป็นการทำบุญ

ที่มา Postsara sanook  tamnanna