หล า ยคนไม่เคยรู้ ข้ อ ดีของการเก็บสะสมทอง

คนบางคนบอ กว่าเราไม่จำเป็นต้องสะสมทอง เพราะถ้าเรามีเ งิ นเราก็แค่เก็บไว้ แต่หล า ยคนบอ กว่าการที่มีเ งิ นอยู่กับตัวอาจจะทำให้เรานั้นใช้เ งิ นฟุ่มเฟือยและในที่สุดก็ใช้เ งิ นจนหมด สำหรับใครที่ไม่คิดอย ากจะเก็บสะสมทองเราอย ากจะให้รู้ถึงข้ อ ดีการสะสมทองกันก่อน

เพราะแต่ละคนนั้นก็มีเป้าห ม า ย ในการเก็บทองที่ต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการ ในทุกวันนี้ ช่วงเหตุการณ์สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ ที่จะทำให้ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี ในการเก็บออม

1.สำรองการเ งิ นในย ามฉุกเฉิน

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากว่าค่าใช้เรื่องเรียนต่อ ของลูกค่อนข้างสูง พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นดี ๆ ล่ะ ก็ได้ทองคำนี้ ละมาช่วย ให้ผ่านพ้นช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่อง ของอุบัติเหตุ หรือ แม้แต่ปัญหาทางด้านกฎห ม า ย ที่อาจจำเป็นต้องใช้เ งิ น มาก จนส่งผลให้เ งิ นหมดไป หรือ แม้แต่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแย่ ฯลฯ จนทำให้เ งิ นเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคตกลับไม่พอซะงั้น

2.ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บป่ ว ย

เช่นค่ารั ก ษ าพย าบาลก็นับว่าเป็นอีกหนึ่ง ร า ยจ่ายที่คนทุกวัย ต้องนึกถึงเชียวล่ะ โดยเฉพาะวัย เกษียณที่มี อายุมากๆ แล้วสุขภาพก็อาจไม่ได้ดี เหมือนก่อนโอกาส เกิดโ ร ค ร้ า ยก็มากขึ้น ต ามอายุฉะนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ยบางโ ร ค มีค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูงประกัน สุขภาพ หรือ ประกันสังคม อาจจะช่วยเราได้ ไม่เต็มที่หรอ กเรา จึงต้องมีเ งิ นเก็บ ในส่วนนี้ ให้พอ

3.เป็นทุนในการทำธุรกิจ เมื่อต้องการทำธุริจ แต่ทุนไม่พอ และเ งิ นเก็บเหลือน้อย

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผลไม่มีดอ กให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ว่านะร า ค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำ ได้รับความสนใจ ในการล ง ทุ นและมีหล า ยคน ที่เกษียณแล้ว หัน มาทำธุรกิจเล็กๆเพื่อให้เกิดร า ยได้ โดยบางครั้งอาจ ต้องใช้ทุนไม่น้อยเ งิ น ที่เก็บมาอาจไม่พอทำให้ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ ที่ซัพพอร์ต ในเรื่องนี้ ได้เป็นอ ย่ างดี

4.ใช้แทนการเก็บเ งิ นเก็บเ งิ น ไม่ค่อยอยู่งั้น เปลี่ยน มาเป็นทองแทน

เพราะมันเป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ ที่เก็บเ งิ น ไม่อยู่โดยการเก็บทอง แทนการเก็บเ งิ นนั้น ก็เหมือนกับการฝากเ งิ น ประจำ กับ ธนาคาร แค่เปลี่ยนจากสะสมเ งิ น เป็นสะสมทองแทนโดย จะใช้โปรแกรมออมทอง ก็คือทะยอยซื้ อทอง สะสมทุกๆเดือนเพราะงั้น เราจะได้ร า ค าแบบเฉลี่ยกันไป ทีนี้พอออมครบ อย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้กับตัวเองบ้าง หรือ ข า ยคืนเปลี่ยน เป็นเ งิ นก็ทำได้เช่นกัน

5.ให้เป็นของขวัญ ลูกสำหรับวันสำคัญ

เพราะทองคำนับว่าเป็นสมบัติที่มีมูลค่าหล า ย ๆ คนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็น มรดก ให้แก่ลูกหลานบ้าง ก็เอาไว้เป็นทุนสำรอง หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ และลูกหลานของเรา ก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางการเ งิ น อีกทอ ดหนึ่ง ได้เช่นกัน

6.ป้องกันอัตราเ งิ นเฟ้อยุคนี้ ข้าวของแพงขึ้นเ งิ น เก็บแทบ ไม่เหลือ กันแล้ว

อัตราเ งิ นเฟ้อ นับว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้เ งิ น มีมูลค่าลดลง เพราะถ้าเกิดภาวะเ งิ นเฟ้อนั่นแปลว่า สินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีร า ค าแพงกว่าเดิม อ ย่ างเมื่อ 3 ปีที่แล้วนั้นร า ค าก๋วยเตี๋ยวชาม 30 บ า ท ทุกวันนี้ล่ะ 40 บ า ท เป็นต้นและนี่แหละจะส่งผลต่อเ งิ นเก็บที่มีอยู่จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณแต่กลับกันทองคำ สามารถป้องกันความเ สี่ ย งของอัตราเ งิ นเฟ้อได้ดีร า ค าทองนั้นไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้า ยิ่งเ งิ นเฟ้อสูงร า ค าทองยิ่งสูงต ามไปด้วย

7.สินท รั พ ย์ทางเลือ กการกระจายความเ สี่ ย ง

เพราะการถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอ ความเ สี่ ย งที่ว่านี้ คือความเ สี่ ย งของค่าเ งิ น และมีหล า ยประเทศ เก็บสำรองทองคำไว้ เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเ งิ น เพราะร า ค าทองไม่เปลี่ยนไป ต ามร า ค าสินค้าอื่นยิ่งเ งิ นเฟ้อสูงร า ค าทองยิ่งสูง อ ย่ างน้อย ๆ การมีทองติดตัวไว้ มันก็ทำให้เรามั่นใจอุ่นใจ ได้ว่ามีเ งิ นสำรอง และสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้ทอง ยังเป็นที่นิยมคือความต้องการใช้ทอง ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการล ง ทุ น

ที่มา a u s i r i s  kaeyim