หากชีวิตลำบาก ทำมาหากินไม่ขึ้น ให้ตั้งนโม 3 จบแล้วกล่าวต ามนี้ ทำแล้วชีวิตดี

หากวันนี้ชีวิตตกต่ำ ทำมาหากินไม่ขึ้น เรามีวิธีแก้มาแนะนำกับบทความ หากชีวิตลำบาก ทำมาหากินไม่ขึ้น ให้ตั้งนโม 3 จบแล้วกล่าวต ามนี้ ทำแล้วชีวิตดี ไปดูกันว่าเราจะต้องกล่าวบทสวดอะไรบ้าง เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น และไม่มีวันตกต่ำ

บาปบุญคุณ โ ท ษ เรื่องราวของความเชื่อในบุญทำก ร ร มแต่งมีมาแต่โบราณนานปี ช าวพุทธทุกคนย่อมมีการปลูกฝังความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ กันเลยทีเดียว โดยเรื่องนี้เป็นเพียงข้อคิดส่วนบุคคล ซึ่งใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแท้แต่พิจารณา …

คุณเคยรู้สึกไหม?!! ทำไมทำบุญไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดขัด ลองอ่านบทความนี้ดูเพราะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปจนคุณต้องแปลกใจ สำหรับท่านใดที่ทำมาหากินไม่ขึ้น แม้ว่าจะทำงานไม่ได้หยุด

แต่ก็ไม่ก้าวหน้าสักที วันนี้ทางเราขอพูดถึงการ อธิษฐาน หลังการสวดมนต์ ซึ่งการสวดมนต์จะทำให้จิตเราสงบ จึงทำให้คำอธิษฐานนั้นบังเกิดผล อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

โดยเริ่มจาก การตั้งนโม 3 จบแล้ว กล่าวต ามนี้

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง. สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต. อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หาก ข้ า พ เ จ้ า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล าย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิ ก ร ร ม แก่ ข้ า พ เ จ้ า ด้วย

หาก ข้ า พ เ จ้ า มีเจ้าของในตัวติดต ามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดต ามคู่ในอ ดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อ กัน

ข้ า พ เ จ้ า จะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอ ดีตกาลที่ผ่าน มาจนถึงปัจจุบันจงส่ งผลให้ ข้ า พ เ จ้ า และครอบครัวตลอ ดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆ

โ ร ค ภัยใดๆ ขอให้มล ย สิ้นไป ขอให้ ข้ า พ เ จ้ า มีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว ร สร้าง ก ร ร ม กับ ข้ า พ เ จ้ า ไม่ว่าจะช าติใดภพใดก็ต าม ข้ า พ เ จ้ า ยินดีอโหสิกรร มให้

ขอถอนความพย าบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกช าติ ทุกภพ ขอให้ ข้ า พ เ จ้ า พ้นจากคำสาป แช่งของปวงชนของเจ้า ก ร ร ม นายเว ร ขอให้พ้นภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ การขอขมาเจ้าก ร ร มนายเวรหรือบทขอขมาอโหสิก ร ร ม

อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยล่วงรู้หรือเคยทำมาก่อน บางครั้งชีวิตมาถึงทางตันทำอะไรไม่คล่องตัว หยิบจับอะไรเป็นต้องพลาดพลั้งไปทุกที จนทุกวันนี้ยังไม่สามารถหาทางออ กให้กับตัวเองและครอบครัวได้ ทุกท่านอย่ าลืมแบ่งปันบุญกุศลนี้ให้คนที่คุณรักและให้กับคนที่รักคุณชีวิตคุณอาจจะดีขึ้น

ที่มา sabaisabuy.com, poobpub