หากไม่อย ากมานั่งเ สี ยด า ยตอนแก่ 8 ข้ อมีโอกาสให้รีบทำ

หล า ยคน มักจะเ สี ยด า ยอะไรที่มันผ่าน มาแล้ว เ สี ยด า ยที่วันนั้นไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอย ากจะทำ อย ากจะย้อนเวลากลับไป แต่มันก็ทำไม่ได้ เพราะเวลามัน มีแต่เดินไปข้างหน้า มันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้ ฉนั้นจงทำในสิ่งที่อย ากทำในตอนที่มีโอกาส

ในต่างประเทศ ได้มีการวิจั ย โดยการทำแบบสอบถามกับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ถึงช่วงชีวิตที่ผ่าน มา ว่าพวกเขารู้สึกเ สี ยด า ยในเรื่องอะไรมากที่สุดและ

อย ากจะกลับไปแก้ไข อะไรจากเดิม สุดท้ายอย ากบอ กอะไรถึงคนรุ่นหลังบ้ างถึงเรื่องราวในชีวิตที่ผ่าน มา ผลจากแบบสอบถามได้บอ กถึงเรื่องหลักๆ 8 ข้ อ ดังนี้

1. จะเลือ กทำในสิ่งที่ อย ากทำ

เวลา เป็นสิ่งที่เสี ยไปแล้ว ไม่มีวันที่จะเอามันกลับมาได้ เหมือนเดิม และเมื่อเราปล่อยเวลาและโอกาสตอนนั้นไป เพราะกลัวความล้มเหลวหรืออะไรก็ต าม เมื่ออายุมากขึ้น เราจะตระหนักได้ว่าความผิ ดพลาดที่สุด ของเรานั้นไม่ใช่ ความล้มเหลวที่ตัดสินใจทำ แต่คือ การเ สี ยด า ยเวลาและโอกาส ที่จะได้ลงมือทำ ณ ตอนนั้นต่างหาก

2. จะไปเที่ยวในที่ที่ อย ากไป

ทุกคนอย ากที่จะออ กเดินทาง ไปท่องเที่ยว แต่ก็ติดที่เรื่องของเวลา และเ งิ นทอง แต่เมื่ออายุมากขึ้นจนคุณมีเ งิ น และเวลามากพอที่จะไปที่ไหนก็ได้ ร่างก ายของคุณ กลับไม่เป็นใจที่จะให้ทำต ามที่

คุณต้องการดังนั้นเมื่อมีโอกาสและกำลังท รั พ ย์พอ ก็ควรที่จะรีบออ กไปผจญภั ยซะ ในขณะที่ร่างก ายคุณยังไหวการไปเที่ยวตอนอายุ 60 กับร่างก ายที่เดิน 5 นาทีก็เหนื่อยแล้ว คงจะเที่ยวไม่สนุกหรอ กนะ จริงไหม

3. จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่เคยเป็น

สังคมจะชอบวางกรอบให้ชีวิตของเรา ถ้าใครที่เดินต ามกรอบ ที่เขาวางไว้ให้ก็จะดี แต่กับคนที่ใช้ชีวิตนอ กกรอบ มักจะถูกมองว่าแปลกแยก ไม่เข้าพวกดังนั้นคนส่วนใหญ่ จึงต้องทำต ามสิ่งที่สังคมวางไว้ให้

ทั้งๆที่บางครั้ง บางอ ย่ างก็ไม่ใช่ตัวตนจริงๆ ของเรา แต่ทำเพราะความต้องการของคนอื่นหรือ อย ากจะเป็นเหมือนคนอื่นที่เขา ประสบความสำเร็จแต่กลับลืมคิดไปว่า คนเราเกิดมาแตกต่างกัน มีความชอบที่ไม่เหมือนกัน การพย าย ามทำแบบคนอื่น ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เกิดมา และเราจะเหนื่อยซะเอง

4. จะพูดคำว่า รัก ให้มากขึ้นกว่าเดิม

ใช่อยู่ที่ว่า การกระทำนั้น สำคัญกว่าคำพูด แต่บางคน ก็เลือ กที่จะไม่พูดเลย ซึ่งบางครั้งการที่ได้พูดออ กไปให้คนใกล้ตัวได้ยินบ้ าง ก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้พวกเขา ว่าเรารักพวกเขา

ขนาดไหนแตกต่างกับคนที่ไม่เคยจะพูด มันออ กไป คนอื่นก็รับรู้แค่สิ่งที่ทำให้เท่านั้น การได้พูดออ กไปก็เป็นเหมือนกำลังใจ ที่มอบให้กัน และเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเขาได้มากขึ้น

5. จะกังวลกับเรื่องต่างๆให้น้อยลง

เราเคยนับไหมว่า เราใช้เวลาไปกับ การกังวลเรื่องต่างๆ ไปเท่าไหร่ บางครั้งเราเสี ยเวลาไปกับความกังวลมากกว่า การมีความสุขในชีวิตเสี ยอีก แต่เมื่ออายุถึงเลข 60 ก็เพิ่งจะเข้าใจว่า มันไม่ช่วยอะไรเลยที่จะไปเสี ยเวลากังวลกับเรื่องต่างๆ แล้วแก้ไขมันไม่ได้

6. เปลี่ยนงาน ถ้างานที่ทำมัน บั่ น ทอนจิตใจ

ตอนเริ่มทำงาน เรามักจะหาเหตุผลต่างๆ มาสนับสนุน เพื่อให้ตัวเองสามารถทำงานต่อไปได้ ทั้งๆที่อย ากจะลาออ กเดี๋ยวนี้เลย แต่คนวัยเกิน 60 มักจะบอ กว่า ทำไม ไม่หางานใหม่ถ้าอยู่แล้วมัน ทุ ก ข์ขนาดนั้น จะทนอยู่ในสังคม แ ย่ ๆ ที่คอยบั่ น ทอน จิตใจ และพากเวลาความสุขในชีวิต เราไปทำไมกัน ในเมื่ออายุยังน้อย ยังมีโอกาส ที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆ อีกเยอะ อ ย่ าปิดกั้นโอกาสตัวเอง

7. จะปล่อยวาง และให้อภั ยให้มากกว่านี้

เมื่ออายุมากขึ้น จนถึงอายุ 60 เราจะมองเห็นความจริงในชีวิตว่า การยืดติด หรือ โ ก ร ธ มันไม่ได้มีประโยชน์ อะไรกับชีวิตเราเลย ซ้ำยังเป็นตัวเราเองด้วยซ้ำที่ต้องมา เป็นทุ ก ข์โดยที่คนคนนั้นไม่ได้มารู้สึกอะไรด้วยโกร ธคนอื่น ก็เหมือนสร้างความ ทุ ก ข์ ให้ตัวเอง ปล่อยวางให้ได้จะดีกว่า

8. จะ เชื่อฟัง พ่อแม่ให้มากขึ้น

หล า ยคน มักจะทำผิ ดพลาดในวัย เ ด็ ก และได้เรียนรู้เมื่อโตขึ้น ถึงสิ่งที่พ่อแม่คอยว่ากล่าวตักเตือน ยิ่งเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่และได้เลี้ยงลูกเองเมื่อนั้น เราก็จะเข้าใจ ในความหวังดีที่พ่อแม่มีต่อเรา และเราก็เป็นอ ย่ างนั้นกับลูกๆ แต่ลูกๆก็มักจะสะท้อนตัวเรา ในตอนเ ด็ กออ กมาให้เห็นเช่นกัน เหมือนเป็นกระจกสะท้อนเงายังไงอ ย่ างงั้น

ที่มา bitcoretech  fahhsai