อย่ าห่วงทำแต่งาน จน มองข้ามครอบครัวไป

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งต าทำแต่งาน เพื่อ การอยู่รอ ดของคนในครอบครัว แต่ก็ทำให้มีจุดที่มองข้ามไปบ้าง วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ อย่ าห่วงทำแต่งาน จน มองข้ามครอบครัวไป ไปดูกันว่าการหลงลืมครอบครัวที่เรารักไปนั้นจะป็นอย่ า งไร กับชีวิตของคุณบ้าง

39 ปีที่แล้ว..ผมเริ่มต้นทำงาน กับบริษัทการเงินข้ามช าติ ที่ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก..

35 ปีที่แล้ว..ผมแต่งงานกับเธอที่ผมรักที่สุด เราต่างสัญญาจะสร้างอนาคตร่วมกัน เธอจะเป็นคนข้างหลัง เพื่อให้ผมประสบความสำเร็จ ทางการงานต ามที่ตั้งใจ..ในขณะที่การงานของผมก้าวหน้าไปมากอย่ างรวดเร็ว…

29 ปีที่แล้ว..เธอคลอ ดลูกช าย คนแรกให้ผม ในขณะที่ผมติดประชุมที่ญี่ปุ่น ผมขอโทษเธอ สัญญากับเธอว่า ผมขอเวลาทำงาน อีกระยะเพื่อครอบครัว..ผมกลับเมืองไทย รับขวัญลูกและ ขอโทษเธอด้วยตำแหน่งงาน ที่ก้าวหน้ากว่าเดิม..ฝันของเราใกล้เป็นจริง..

24 ปีที่แล้ว..เธอ ค ล อ ด ลูกสาวที่เราเฝ้ารอคอย ผมได้เห็นหน้าลูกสาวแค่วันเดียว เพราะต้องเดินทาง ไปประชุมใหญ่ที่ออสเตรเลีย ผมสัญญาว่า ผมจะทำงานอีกไม่นาน จากนั้นเวลาทั้งหมดของผมจะเป็นของ ครอบครัวตลอ ดไปสมกับที่เธอตั้งต ารอคอย..

13 ปีที่แล้ว..หน้าที่ การงานผม ก้าวหน้าจนก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 2 ในภาคพื้นเอเชียแปซิคฟิค แต่เธอขอ ‘หย่ า’ เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ที่เธอบอ กว่า ผมไม่เคยให้เธอ ( ผมเถียงว่า ผมให้เธอทุกอย่ าง ) สุดท้ายเธอบอ กว่า ‘เมียไม่ได้ต้องการแค่ท รั พ ย์สินเงินทองจนเกินเก็บ หากแต่เป็นความอบอุ่น มั่นใจจากอ้อมกอ ดคนเป็นสามี เติมเต็มในคืนอ้างว้าง’..สุดท้ายเธอแยกไป ส่วนลูกๆ ปู่กับย่ าจะดูแลอย่ างดี เหมือนกับที่เคยเลี้ยงผมมา..

10 ปีที่แล้ว..ลูกช ายคนโต ซ้อนท้ายมอเตอร์ ไซด์เพื่อนประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ เสี ย ชี วิ ต ผมบินกลับจากญี่ปุ่นทั้งๆ ที่มีงานสัมนาสำคัญ แม่บอ กว่า ลูกช ายเกเรเลี้ยงย าก..ผมกอ ดลูกสาว บอ กกับเธอว่า พ่อไม่ดีเอง ขอเวลาพ่ออีกนิดแล้วพ่อจะให้ทุกอย่ าง..

7 ปีที่แล้ว..ก่อนแม่สิ้นใจ แม่บอ กกับผมว่า อย่ าเอาแต่ทำงานจนลืมไปว่า ลูกต้องการอ้อมกอ ด จากพ่อที่โหยหามานาน อย่ าปล่อยให้เธอรอคอยอย่ างเดียวดาย.

5 ปีที่แล้ว..พ่อ จ า ก ไ ป ต ามแม่ ญาติๆ พากันพูดคุยโดยที่ผมแอบได้ยินว่า พ่อตรอมใจที่แม่ จากไปเมื่อ2 ปีที่แล้ว กับเรื่องหลานสาวหนีต ามผู้ช ายข้างบ้ านไปอยู่ทางใต้?.แกเอาแต่โทษตัวเองว่า ‘ไม่มีปัญญาเลี้ยงหลานให้ดี’ ขณะที่ผมก้าวสู่จุดสูงสุดทางการงาน..ผมเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียแปซิกฟิค

ต ามเป้าหมาย ผมมีทุกอย่ างที่ต้องการ ผมประสบความสำเร็จเหนือใคร แน่นอนไม่มีสิ่งใดได้มา ฟ รีๆ การสูญเสียบางอย่ างแลกกับความสำเร็จขนาดนี้มันชั่งคุ้มค่า ต่อไปผมจะกลับไปชดเชยเยียวย า เวลาที่ผมโ ก งไปจากครอบครัว..

3 ปีที่แล้ว..หม อ บอ กว่า ผมเป็น โ ร ค ซึ ม เศร้ า ต้องกินย าต ามสั่งให้ครบ..

น่าแปลกที่ผมมี ครบทุกอย่ าง แต่กลับอ้างว้างอย่ างที่สุด หาใครรักจริงไม่ได้สักคน มีแต่คนที่จ้อง จะกอบโกยสิ่งที่ผมทุ่มเทหามาทั้งชีวิต ไม่มีใครเหมือนพ่อแม่ภรรย าและลูกๆ สักคน..ตอนนี้ผมเข้าใจ

สิ่งที่ภรรย าผมบอ กตอนเธอจ ากไปแล้ว..แต่มันสายไป ไม่มีใครทนรอคอยย าวนานแบบนี้ได้.. ถึงตอนนี้ผมยอมแลกทุกอย่ างที่หามาได้ กับการเป็นคนหาเช้ากินค่ำพออยู่พอกิน ขอแค่ให้ได้อยู่ร่วม กับทุกคนสักช่วงชีวิตหนึ่ง..ได้โปรด!

วันนี้อาตมามีความสุข กับชีวิตใหม่ ในร่มกาสาวพัสตร์อันสงบเย็น หากไม่ได้เจอพระอาจารย์ อาตมาคง ฆ่ า ตั ว ต า ย ไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว หากวันนี้อาตมามีคุณวิเศษขอได้ ( ซึ่งไม่มี ) ขอให้โยมทั้งหล า ย อย่ าทำโ ง่ๆ เหมือนอาตมาในอดีตอีกเลย

ที่มา : verrysmilejung