อย ากค้าข า ยดี ลูกค้าเยอะ อย่ าทำ 9 สิ่งนี้ ชีวิตตกอับ

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ทำอาชีพค้าข า ย แต่ก็ยังติดขัดอยู่ วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการทำให้การค้าข า ยของคุณราบลื่น มีลูกค้าเข้าร้านทุกๆ วัน กับบทความ อย ากค้าข า ยดี ลูกค้าเยอะ อย่ าทำ 9 สิ่งนี้ ชีวิตตกอับ ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนบ้างที่คนค้าข า ยไม่ควรทำมากที่สุด

1 เมื่อเจอเหรียญที่ตกอยู่ อย่ าเดินผ่ านเลยไป

การเดินทาง หากเราพบเจอเหรีย ญที่มีคนทำตกเอาไว้ เหมือนเป็นโชคดีที่เราได้พบเจอ ควรเก็บไว้ และนำไปทำบุญ หากเจอเหรียญที่ตกอยู่ แล้วไม่สนใจที่จะเก็บ เดินข้ามผ่ านไป เหมือนเป็นการดูถูกเหรียญ ไม่เห็นคุณค่า คนโบราณเชื่อว่า จะทำให้อับโชค

2 ไข่และส้มมีไว้ อย่ าให้ข า ด

ในที่อยู่อาศัย จะต้องมีไข่ และมีส้มวางเอาไว้ อาจจะใส่ไว้ในตะกร้า วางไว้ในครัว หรือบริเวณห้องรับแขก เพื่อที่จะเรียกความสุข ความสมบูรณ์ ให้เข้ามาในที่อยู่อาศัย และคนในบ้าน รวมทั้งความโชคดีต่างๆ ที่จะเข้ามาได้

3 ปล่อยให้กระเป๋าว่างเปล่า

กระเป๋าเงินไม่ควรป ล่อยไว้ให้ว่างเปล่า เพราะจะยิ่งเป็นก ารทำให้ไม่มีเงิน หากเราซื้ อ กระเป๋ าเงินใบใหม่มา แนะนำให้ใส่เงินจำนวน 900 หรือ 9,000 บาท ในวันพระจันทร์เต็มด ว ง เพื่อเป็นการเอาโชค เอาลาภ เอาฤกษ์ เอาชัย เรียกเงินเข้าม าในกระเป๋า ให้มีเก็บมากกว่ามีรายจ่าย

4 พูดจาไม่ดี

คำพูดของตัวเรานั้น เปรียบเ ส มื อ น กั บเส้นทางชีวิต อย ากจะใ ช้ ชี วิ ต ที่ดี ก็ต้องใช้คำพูดดีๆ คิดดี ทำดี ดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาตัวเรา หากใช้คำพูดที่ไม่ดี ว่าผู้อื่นอยู่เสมอ ก็มักจะมีแต่สิ่งที่ไ ม่ดีเข้ามาหา อย ากใช้ชีวิตเป็นแบบไหน ก็เลือ กเอ าได้ต ามใจ

5 อย่ าหันเตียงชนผนังห้องน้ำ

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรทำเป็นอย่ างมาก นั่นคือ การหันเตียงน อนชนกับผนังตัวห้องน้ำ เพราะจะทำให้ชีวิตอับโชค และการตั้งเตียงนอน โดยให้ปล า ยเตียงนั้น ไปตรงกับประตูทางเข้าออ ก คนโบราณก็มีความเชื่อว่า จะทำให้นอนฝันร้ ายอยู่บ่อยครั้ง

6 ปล่อยหิ้งพระให้มีฝุ่นเกาะ

หิ้งพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เรามีการเคารพบูช า ควรหมั่นทำความส ะอาดอยู่บ่อยครั้ง การกวาด เช็ดถู การเปลี่ยนน้ำด อ กไม้ โต๊ะต่างๆ ควรทำให้สะอาดดี เพราะท่านจะให้โชค ให้ลาภ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

7 ปล่อยให้ห้องครัวรก

ห้องครัวเปรียบเสมื อนกับเป็นขุมท รั พ ย์ พลังงานของตัวบ้าน หากปล่อยให้ห้อ งครัวเลอะเทอะ ไม่ทำความสะอาด ก็เหมือนเป็นการ ไม่ดูแลขุมทรัพ ย์ของเราเอาไว้ เงินทองที่ได้เข้ามา ก็จะมีการจ่ายออ กไปจนหมด หามาเท่าไหร่ ก็เก็บไว้ไม่อยู่ มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ ายอยู่ตลอ ดเวลา

8 กระจกขุ่น มัว

กระจกในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นตรงไ หนก็ต ามแต่ ควรทำความส ะอาดให้ใสกริ๊ง จะได้ส่องอย่ างชัดเจน และสดใส รวมถึงกระจกที่แตกเป็นรอย ควรทิ้ง ไม่ควรเก็บเอาไว้ในบ้าน เพราะมีความเชื่อว่า จะส่ งผลไม่ดีต่อผู้อยู่อาศัย

9 ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ

ผ้าเช็ดหน้า คนโบราณว่ากันว่า เป็นสัญลักษณ์ของความเสียใจ มีไว้สำหรับซับน้ำต า เขาจะไม่นิยมนำม าให้กันเป็นของขวัญ หรือเป็นของฝาก เพราะเหมือนเป็นก ารให้เขาไปเช็ดน้ำต า พบกับความเสียใจ มีเรื่องที่จะทำให้ต้ องพลัดพรากจากกัน ควรหาอย่ างอื่นที่มีความหมายดีๆ ให้กันจะดีกว่า

ที่มา bitcoretech, postsara, horoscopedaily99