อย ากร่ำร ว ย ชีวิตสุขสบาย ควรมี 9 ภาพี้ติดผนังบ้าน

วันนี้เราอย ากที่จะพาทุกคนไปต ามหาภาพม ง คล เรียกท รั พ ย์เข้าบ้านให้กับเพื่อนๆ ได้ กับบทความ อย ากร่ำร ว ย ชีวิตสุขสบาย ควรมี 9 ภาพี้ติดผนังบ้าน ไปดูกันว่าภาพม ง ค ล มีภาพชนิดใดบ้าง ที่จะช่วยให้การงานและการเงินของเพื่อนราบลื่น

1 ภาพน้ำตก

ภาพที่เป็นรูปน้ำตก ทะเล ลำธารหรือแม่น้ำ ในร้านค้าให้วางเอาไว้หลังโต๊ะหรือบริเวณเคาน์เตอร์เก็บเงิน เพื่อที่จะให้สายน้ำเป็นตัวเรียกเงินเรียกโชคเข้ามา ที่สำคัญจะต้องสังเกตกระแสน้ำในภาพด้วยว่าไหลเข้าโต๊ะไหลเข้าห้อง ห้ามหันน้ำไหลออ กไปทางประตูหรือหน้าต่าง ความเชื่อมีกันว่าจะทำให้เงินรั่วไหลออ กไปได้

2 ภาพเรือสำเภา

ความเชื่อเชื่อ กันว่าเรือสำเภานั้นเป็นของม ง คลที่มักจะสื่อถึงความสำเร็จในการทำมาค้าข า ย การทำธุรกิจต่างๆ ให้ติดภาพเรือสำเภาไว้ เพราะจะช่วยทำให้กิจการที่ทำอยู่นั้นไม่มีปัญหา ไม่มีอุปสรรค จะมีความราบรื่น มีเงินทองเข้ามา ให้จัดแขวนในทิศตะวันออ กหรือทิศตะวันออ กเฉียงใต้ เพื่อที่จะช่วยให้เสริมพลังความเป็นฮวงจุ้ยให้ดียิ่งขึ้นไป

3 ภาพปลาคาร์ป

ในภาษาจี น มาจากคำว่าหลี่ ซึ่งนั่นหมายถึงผลกำ ไ ร หรือผลประโยชน์ ปลาคาร์ฟนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาในการทำธุรกิจต่างๆ การค้า ข า ย เพื่อที่จะให้ได้ผลกำ ไรที่ดี หากเป็นภาพปลาคาร์ฟที่ว่ายทวนน้ำจะยิ่งดี นั่นหมายความว่าเหมือนกับคนเราที่ไม่ยอมแพ้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จะทำให้ตัวเรานั้นประสบผลสำเร็จในชีวิต

4 ภาพต้นไผ่

ต้นไผ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้า ความมั่นคง อายุยืน มีความทนทาน เป็นต้นไม้ม ง คลของคนทำธุรกิจต่างๆ จึงนิยมที่จะนำต้นไผ่หรือเป็นภาพวาดมาจัดตกแต่งเอาไว้ลงในกระถางในห้องทำงานหรือวางเอาไว้ในบ้ าน

5 ภาพตะกร้าผลไม้

ภาพตะกร้าผลไม้ ซึ่งโดยปกติแล้วต ามบ้ า นนั้นหากไม่ได้ติดรูปภาพเอาไว้ก็มักจะหาตะกร้าผลไม้มาวางเอาไว้บนโต๊ะอาหาร มีความเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีกิน มีใช้ หากได้นำผลไม้ม ง ค ลมาเอาไว้ก็จะช่วยเสริมความมั่งมี เช่น ผลไม้กล้วย จะช่วยเสิรมโชคที่ดีเข้ามาหา มีลูกหลานเต็มบ้ า นเต็มเมือง ผลไม้แอปเปิ้ล จะหมายถึง ความสันติสุข ผลไม้สาลี่ หมายถึงโชค ลาภและด้านของเงินทอง

6 ภาพวาดเสือ

เป็นสัญลักษณ์ของความมีอำ น า จและมีจิตใจที่มีความแข็งแกร่งและกล้าหาญ ซึ่งสมกับการเป็นผู้นำ ผู้บริหารจึงจะเหมาะที่จะแขวนภาพ หรือใช้เป็นรูปปั้นเสือเพื่อเป็นการเสริม บ า ร มีจะช่วยส่ งเสริมในด้านของธุรกิจใ ห้มีความประสบผลสำเร็จ ทำการงานได้อย่ างราบรื่นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

7 ภาพนกยูง

เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความโชคดีความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงาน สัญลักษณ์ของนกยูงนั้นจะเป็นตัวช่วยในการเสริมพลังด้านบวกที่ดีมากๆ นกยูงมีต าถึงพันต าจะช่วยป ก ป้องจากในสิ่งที่ไม่ดีรอบตัว ของเราได้ หากอย า กเสริมในเรื่องของความรักที่ดีเข้าไปด้วยจะต้องเลือ กแบบ 2 ตัว จะได้มีคู่ให้วางเอาไว้ในบริเวณของห้องโถงทางเดิน

8 ภาพม้า 8 ตัว

ตัวเลข 8 ถือได้ว่าเป็นเลขในด้านของความเป็น ม ง คล ต ามคำโบราณมีความเชื่อ กันว่าม้าจะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ความรวดเร็ว ว่องไวและไม่หยุดอยู่กับที่ นอ กจากนี้ภาพมา 8 ตัว 8อิริย าบถ จะช่วยเสริมในด้านของความก้าวหน้าความรุ่งเรืองความสำเร็จและรวดเร็ว

9 ภาพมังกร

เป็นตัวช่วยเสริมในด้านของความรุ่งเรืองและความโชคดี มังกร ถือได้ว่าเป็นสั ต ว์ที่ฉลาดสามารถเหาะเหินเดินอากาศ ดำน้ำเดินดินได้ มังกรจึงเป็นสัญลักษณ์สำหรับการส่ งเสริมในด้านของการค้าข า ย การทำธุรกิจที่จะช่วยเสริมความรุ่งเรือง

ที่มา infinitydesign , oknation, postsod