อย ากให้ลูกเข้มแข็ง แม่จึงสอนลูกด้วย 15 คำสอนนี้

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าในทุกวันที่แม่บ่นเพราะรักและอย ากให้ลูกของแม่ได้ดีและสามารถใช้ชีวิตรอ ดอยู่ได้ในสังคมทุกวัน หากคุณยังไม่สัมผัสไม่ได้ถึงความรักของแม่ วันนี้เราอย ากแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองอ่า นบทความ อย ากให้ลูกเข้มแข็ง แม่จึงสอนลูกด้วย 15 คำสอนนี้ ไปดูกันว่าความรักความหวังดีของแม่นั้นจะเป็นจริงกับชีวิตของเพื่อนๆ หรือเปล่า

1 ของขวัญ ให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ต ามแม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดๆ นอ กจากลูกเลย แต่หากลูกอย ากจะให้อะไร แม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก นอ กจากขอให้ลูก ออ กห่างจากอ บ า ย มุ ข อย่ าใช้ชีวิตประม าท อย่ าสร้างความเดื อ ดร้อนให้ใคร และจงใส่ใจครอบครัวตัวเอง

2 อย่ าเป็นคน ลืมตน

ถ้าวันหนึ่งใด ในอนาคตลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จ หน้าที่การงานดี มีชื่อเสียงเงินทอง มากมาย จงจำเอาไว้ว่าเรามาจากพื้นดิน อย่ าลืมดินที่เราเหยี ยบมาเมื่อเรายังเล็กๆ

3 ธรรมะ

จงจำไว้ว่า ธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้รับรับเฉยๆ และหากลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้ยังไงกัน

4 ลูกเอ๋ย เจ้าจงฟังแม่นะ

แม่คนนี้ ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย มีแต่ความรู้และความดี จงจำไว้ว่า สิ่งเหล่านี้ มันจะคอยอยู่ติดตัวลูก ของแม่ตลอ ดไป ขอลูกจงเชื่อ

5 ทุกอย่ าง มีสองด้าน

ลูกจงจำไว้ ว่าเหรียญนั้น มีสองด้าน ไม่ว่าพ่อหรือแม่ ได้ทำผิดพลาดไป จงรับรู้และเรียนรู้ จากสิ่งที่ ผิดพลาด เหล่านี้ เอาไว้เป็นบทเรียน คอยเตือนใจลูกว่าอย่ าทำต าม

6 มีเพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงเลยล่ะ ลูกจงเลือ กคบแต่เพื่อนที่ดีๆ ระลึกไว้เสมอว่า เพื่อน มีหลากหล า ย หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ดี

7 นึกถึง ใจเขา ใจเรา

จงอย่ าเห็นความทุ ก ข์ของใคร เป็นเรื่องตลก ถ้าเขาเดื อ ด ร้อนก็จง ให้ความช่วยเหลือ อย่ าได้ซ้ำเติม เมื่อเขาทำผิ ด จงระลึกเสมอว่าใจเขาใจเรา สักวันลูกเดื อ ดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

8 การอ่อนน้อม ถ่อมตน

สองมือของลูก ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเท่านั้น แต่มือของลูกเป็นเสมือนพลังแห่งความรัก ความเมตต า จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตน เมื่อเจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็ นดูลูก

9 ให้รู้จัก เสียสละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึง แต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วมไป ลูกต้องเสียสละ เพื่อคนอื่นเขาบ้างนะ

10 อย่ าหยุด ที่จะเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่ า น เพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าเ บื่อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูก ได้เรียนรู้และเดินต ามความฝัน เป็นร ากฐ านที่ช่วยให้ลูก ประสบความสำเร็จในชีวิต ภายภาคหน้าได้

11 ต่างคนต่าง ความคิด

ทุกๆ คนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง และความต้องการที่ต่างกัน ลูกอย่ าพย าย ามบังคับ ให้คนอื่นทำต ามใจของลูก หรือทำต ามความคิดของลูก โดยไม่รับฟังคนอื่น อย่ าเอาแต่ใจตน

12 ขอโทษ ให้เป็น

ถ้าลูกทำผิดอย่ าพย าย ามแก้ตัว อย่ าโยนความผิดให้ใคร อย่ ากล บเกลื่ อน โดยเฉพาะเรื่องที่ ทำให้ผู้อื่นต้องเดื อ ดร้อน กลับกัน จงกล้าที่จะพูดขอโทษออ กมา ดีกว่า

13 ลิ้มรส ทุกช่วงเวลาของชีวิต

จงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอ ดเวลา ในบางครั้ง เราต้องเจอ กับอุปสรรคมากมาย ความไม่สมหวัง ความเสี ยใจ บ้าง และจงก้าวผ่านความทุ ก ข์ย ากนี้ไปให้ได้ จงเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียนสอนเรา

14 เรื่อง พี่น้อง

จำไว้นะ สิ่งที่แม่ของลูกเสี ยใจมากที่สุดนั่นคือ ลูกของแม่เกิด คลานต ามกัน มาแต่ไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง และอย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องของตน และอย่ าอิจฉ าซึ่งกันและกัน จงรักกันให้มากๆ

15 ลูกจงกล้าที่จะฝัน

ถ้าลูกมีความฝัน ที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปไหน อย่ าหยุดคิด หยุดทำ และไม่หยุดฝันง่ายๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้ เป็นทั้งกำลังและแร งพลักดันให้กับลูก ด้วยสองมือของแม่แล้ว จำคำสอนของแม่ไว้ให้ดีนะลูก

ที่มา th.theasianparent, san-sabai