อายุมาแล้ว จงใช้ชีวิตให้มีความสุข กับการเริ่มต้นทำ 6 ข้อนี้ในทุกวัน

เมื่อวันเวลาได้เดินไปข้างหน้าทุกๆ วัน บ่งบอ กถึงอายุคนก็เริ่มเพิ่มขึ้นทุกๆ วันเช่นกัน แต่สิ่งหนึ่งที่หล า ยๆ คนหวังที่จะมีเหมือนๆ กันก็คือความสุขในชีวิตบั้นปล า ยนั้นเอง และวันนี้เราก็อย ากที่จะนำเสนอสิ่งที่คนอายุมากแล้วควรที่จะทำทุกวัน กับ อายุมาแล้ว จงใช้ชีวิตให้มีความสุข กับการเริ่มต้นทำ 6 ข้อนี้ในทุกวัน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ า งไรบ้าง

1 ให้อารมณ์เหมือนดังกิ่งไม้ไหว

ไหวพริ้วไปต ามลมบ้าง เงียบบ้าง นิ่งบ้าง บางครั้งไม่ได้ดั่งใจบ้าง ก็ให้เข้าใจได้ว่า มันคือธรรมช าติ เหมือนเวลากิ่งไม้ หั ก ไม่เห็นมันร้องให้ สีย อ ก เสียใจ แต่มันจะรีบงอ กกิ่งใหม่ เพื่อฟื้นฟู ตนเองขึ้น มาให้เร็วที่สุด

2 บินออ กจากรังให้เหมือนนก

นกที่นอนอยู่กับรัง เป็นนกที่กำลังก กไข่ เราอายุปูนนี้ แล้วจะเอาไข่ที่ไหน มากก ลูกหลาน ก็พากันบินออ กจากรังไปสร้างรังใหม่กันหมดแล้ว รีบบินออ กจากรัง เหมือนนก หากยังบินไหว อย่ านั่งจับเจ่าอยู่ กับบ้านตลอ ดวัน จนกล า ยเป็นคนติดเก้าอี้ จะบินไปใกล้ ไปไกล ขอให้บินออ กไปบ้าง ยิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัด ต่างประเท ศ ได้จะดีมากเลย คนที่ได้ไปเที่ยวไกลๆ จะเป็นคนสดชื่น ไม่เหมือนพวกคนชรา ที่ติ ด เ ย ง ไม่นานหรอ ก คงได้กลับบ้านเก่า

3 ออ กกำลังกายให้เป็นนิสัย

เหมือนว่า วันไหนไม่ได้ออ กกำลังกาย จะรู้สึกหงุดหงิดแบบนั้นเลย แล้วเราจะเป็นคนสูงอายุ ที่สุขภาพแข็งแร ง

4 จงทำตั วเหมือน ห ม า ก รุ ก

เพราะ ว่า เวลาจะลุก จะยืน จะนั่ง คิดดีๆ เดินช้าๆ ค่อยๆ คิด เช่น การเดิน ห ม า ก อย่ ารีบ ล้ ม ขึ้น มาจะลำบากเอานะ ไม่ได้ล้ม แค่เราคนเดียว มันล้ ม ทั้งกระดาน เสี ยกระบวน ไปทั้งบ้าน แล้วต้องให้ลูกหลา น มาดูแลอีก

5 จงนอนเหมือน เ ม า เห็ด

ต้องนอนให้พอ หลับให้สนิท ไม่คิดมากจนนอนไม่หลับ รู้สึกง่วงก็นอน กลางคืนนอนอย่ าให้เกิ นสี่ทุ่ม กลางวันเมื่อรู้สึกง่วง ให้หาเวลางีบ สักสิบห้านาทีก็ยังดี มันจะรู้สึกสดชื่น ขึ้นเยอะ เพราะ อายุเยอะแล้ว ร่างกายอ่อนล้าง่าย ต้องพักผ่อนให้เยอะเข้าไว้

6 กินอยู่เหมือน แ ม ว เดิน

กินเหมือนย่อง เบา กินช้าๆ กินทีละ น้อยๆ กินเบาๆ อย่ ารีบ อย่ ากินเยอะ อย่ ากินมูมมาม ระบบทางเดิน อาหาร ไม่ได้เหมือน แต่ก่อนแล้ว เดี๋ยวมันจะ สำ ลั ก ขึ้นปากขึ้นจมูกเอาได้นะ

เราเองก็เหมือนกัน เมื่อถึงเวลาที่ต้องสู ญ เ สี ย สิ่งใดก็ต้องเข้าใจมันให้เร็ว แล้วชีวิตในบั้นปลา ยก็จะมีความสุข ด้วยความเข้าใจ ความที่เป็นธรรมช าติ ของความเป็นธรรมด านั่นเอง

ที่มา : aromyendee